• Poplatky uhrádzané zákonným zástupcom za MŠ, ŠKD

      Oznamujeme všetkým zákonným zástupcom detí a žiakov školy, že podľa platnosti VZN obce Golianovo č. 4/2023 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskom klube detí sú nezmenené:

      A) výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí vo výške 17,- € mesačne za každé dieťa,

     • Otvorenie školského roka 2023/2024

      Oznamujeme žiakom 1.- 9. ročníka

      Základnej školy s materskou školou v Golianove,

      že slávnostné otvorenie nového školského roka sa

      začína v pondelok 4. septembra 2023 o 8:30 h.

      Potrvá do cca 9:30 h.

      Rodičia žiakov 1. ročníka ZŠ budú mať hneď stretnutie s triednou učiteľkou

      (organizačné pokyny).

     • Literárny karneval

      Tak ako každý rok, aj tento rok sa na našej škole konal literárny karneval. 30.5. sa v triedach 5. až 9. ročníka stretli rôzne literárne postavy. Žiaci prišli nielen v kostýmoch, ale úlohou bolo svoju postavu predstaviť, porozprávať o literárnom diele, z ktorého postava pochádza, predstaviť autora a jeho tvorbu, prípadne vysvetliť iné literárne pojmy. Žiaci boli veľmi kreatívni, spoznali sme veľa rôznych literárnych postáv aj diel.

     • Školský výlet Bojnice

      Dňa 8.6.2023 sa žiaci 5. a 6. ročníka vybrali na návštevu Bojníc. Najskôr sa vyviezli vláčikom cez dinopark na vyhliadkovú vežu Čajka. Tí odvážnejší sa dostali až na jej vrchol, pokochali sa krásnym výhľadom a nasledovala cesta dolu. V krásnom prostredí sme si urobili desiatovú prestávku a nasledovala náročná prehliadka Bojnického zámku. Oboznámili sme sa s jeho históriou a spoznali zaujímavosti. Po vyčerpávajúcej prehliadke nás čakal obed. Doplnili sme si energiu a výlet mohol pokračovať. Čakal nás Dom ilúzií, magické miesto plné kúziel, trikov, optických klamov. Nasledoval posledný bod programu sokoliari Aquila. Po zaujímavom a aj zábavnom programe si každý mohol urobiť fotografiu s dravcom. A už za zvuku hromov a prvých kvapiek sme sa rýchlo ponáhľali do autobusu a nasledovala cesta domov. Bol to dlhý deň, ale plný nezabudnuteľných zážitkov a zaujímavostí.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 25. 9. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne