• Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
  • Carl Rogers
  • Pre svet môžeš byť iba jednou osobou, ale pre jednu osobu môžeš byť svetom.
  • Brandi Snyder
  • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
  • Albert Einstein
  • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
  • William Shakespear
  • Nikdy svojich žiakov neučím, len im poskytnem prostredie a podmienky, v ktorých sa môžu učiť.
  • Albert Einstein
  • Ľudia premrhajú príležitosť, pretože je neraz oblečená v obyčajných šatách. A volá sa práca.
  • Thomas Alva Edison
  • Deti by sa mali naučiť, že čítanie je potešenie, nie len niečo, čo vás učitelia nútia robiť v škole.
  • Beverly Cleary
  • Keď prestaneš čakať, že ľudia budú dokonalí, môžeš ich mať rád takých, akí sú.
  • Donald Miller
  • Jedlo zaháňa hlad, učenie hlúposť.
  • Buddha
  • Skutočný priateľ možno zabudne na to, čo si povedal, ale nikdy nezabudne na to, ako si sa cítil.
  • Carl W. Buechner
     • MŠ - Deň matiek

      20. 5. 2024

      Tento rok sme si v našej materskej škole pripravili program pre naše maminky - v malých triedach to boli dielničky, kde deti spolu s maminami vyrábali rôzne výtvory a ochutnávali pomazánky, ktoré pripravili naše pani kuchárky. Deti vo veľkých triedach pripravili pre svoje maminy program plný piesní, básní a tancov. Všetci tak prežili krásny Deň matiek a mamičky dostali krásny darček od svojich detí.

     • S knihou okolo Slovenska – rastliny

      19. 5. 2024

      V stredu 15.5.2024 sme ukončili sériu stretnutí v školskej knižnici. Posledné stretnutie sa nieslo v duchu vecných poznatkov a práce s encyklopédiou. Úvod patril predstaveniu rastlín, ktoré si žiaci vylisovali alebo nakreslili. Následne pracovali s odbornými knihami a vytvárali informačné kartičky s obrázkom. Spracované informácie prezentovali pred prítomnými znalcami prírody. Interaktívnou formou si získané informácie overili aj súťažnou a zábavnou formou. Žiaci, ktorí sa zúčastnili všetkých stretnutí, budú môcť zažiť neopakovateľnú a nezabudnuteľnú noc v školskej knižnici.  

     • Výlet na Ranč pod Babicou

      19. 5. 2024

      Dňa 13.5.2024 sa žiaci I. a II. triedy zúčastnili školského výletu na Ranč pod Babicou. Ranč ponúka prehliadku zverinca, v ktorom sme videli viac ako 40 druhov zvierat zo 6 kontinentov Zeme. Počas sokoliarskeho vystúpenia sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o dravcoch. Žiakov potešila aj jazda na koníkoch a nákup malých suvenírov.

     • Exkurzia do PENAM SLOVAKIA a.s.

      19. 5. 2024

      Dňa 9.5.2024 sa žiaci II. a III. triedy zúčastnili exkurzie v spoločnosti PENAM SLOVAKIA a. s., so sídlom v Nitre. Táto spoločnosť sa radí medzi popredných slovenských výrobcov pekárenských a mlynských výrobkov. V portfóliu ponúka široký sortiment kvalitných a chutných pekárenských výrobkov od čerstvého pečiva po pečivo trvanlivé, cukrárske výrobky a taktiež mlynské výrobky. Naši žiaci sa počas exkurzie oboznámili s výrobou a pečením čerstvého chlebíka, vianočiek a iných pekárenských výrobkov. Po skončení prehliadky si na týchto skvelých výrobkoch aj pochutili. Ďakujeme vedeniu a zamestnancom spoločnosti PENAM, že nám umožnili vstup do výroby, exkurzia bola zaujímavá a žiakom sa veľmi páčila.

     • United Neighbours of London – divadelné predstavenie

      15. 5. 2024

      Dňa 7.5.2024 sa žiaci VII., VIII. a IX. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v Kultúrnom centre na Zobore v podaní hercov z divadelného centra v Martine. Sedem poschodí, sedem nájomníkov, sedem osudov, anglický prejav s atraktívnymi dialektami, variabilná scéna, dynamická hudobná koláž a expresívne herectvo. To všetko nám priniesla nová divadelná hra v anglickom jazyku. Predstavenie sme si užili a tešíme sa na nové opäť o rok. 

     • Laki’s Town – divadelné predstavenie

      15. 5. 2024

      Dňa 3.5.2024 sa žiaci II., III., IV., V. a VI. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v Kultúrnom dome v Golianove v podaní hercov z divadla ZkuFraVon. Základné dejové informácie boli interpretované v jednoduchej angličtine, zložitejšie anglické väzby boli dvojjazyčné a najnáročnejšie časti ostali v slovenskom jazyku. Naším cieľom bolo, aby sa predstavenia zúčastnili aj tí, ktorým chceme cudzí jazyk priblížiť a pomôcť im prekonať prípadné zábrany. Žiakom sa páčila hlavne časť, keď boli zapojení do deja a mohli ísť na pódium.  

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 20. 5. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne