• Testovanie T5 a T9

   • Piataci 

    T5 – 2021

    Termín:

    18. máj 2022 (streda), všetky základné školy

    Testované predmety:  

    Slovenský jazyk a literatúra

     

    Matematika

     Viac:www.nucem.sk

     

    Deviataci

    T9 – 2021

    Termín:

    6. apríla 2022 (streda)

    Náhradný termín:

    21. apríla 2022 (štvrtok)

    Testované predmety:  

    Slovenský jazyk a literatúra

     

    Matematika

    Viac: www.nucem.sk

    Upozornenie: Testovanie je povinné!

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • zsgolianovo@zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (I. a II.trieda) +421 911 844 520 - materská škola (III.trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne