Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Číslo Popis zmluvy S/bez DPH Dátum podpisu zmluvy Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
7 elektronická komunikácia s DPH 10.09.2020 VM Telecom, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka
6 dodávka hydiny s DPH 01.09.2020 HSH s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka
4 dodávka mrazenej zeleniny a ryby s DPH 31.08.2020 Chrien , spol. r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka
5 dodávka čerstvej zeleniny a ovocia s DPH 31.08.2020 CS-FRUIT s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka
7 vývoz VŽP s DPH 31.08.2020 Bemia plus, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka
3 dodatok k zmluve s DPH 16.07.2020 Komensky ,s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka
2 školské ovocie s DPH 04.06.2020 Plantex, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková vedúca ŠJ
1 výplatný lístok na mobilný telefón s DPH 19.05.2020 Vema, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • Golianovo 60
   • www.zsgolianovo.eu
   • zsgolianovo@zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (I. a II.trieda) +421 911 844 520 - materská škola (III.trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne