Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Číslo Popis zmluvy S/bez DPH Dátum podpisu zmluvy Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
7 elektronická komunikácia s DPH 10.09.2020 VM Telecom, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
6 dodávka hydiny s DPH 01.09.2020 HSH s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
4 dodávka mrazenej zeleniny a ryby s DPH 31.08.2020 Chrien , spol. r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
5 dodávka čerstvej zeleniny a ovocia s DPH 31.08.2020 CS-FRUIT s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
7 vývoz VŽP s DPH 31.08.2020 Bemia plus, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
3 dodatok k zmluve s DPH 16.07.2020 Komensky ,s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
2 školské ovocie s DPH 04.06.2020 Plantex, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková vedúca ŠJ
1 výplatný lístok na mobilný telefón s DPH 19.05.2020 Vema, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy