• Čo by malo 3-ročné dieťa zvládnuť pred príchodom do materskej školy

   • (Manuál pre rodičov budúceho škôlkara)

    1. Stravovanie – samostatne sa najesť (aspoň lyžicou), piť z pohára (nepoužívať kojeneckú fľašu), neodbiehať od stola počas jedenia a nerozprávať pri jedle.

    Najčastejšie chyby a zlozvyky:

    - dieťa nie je zvyknuté na pestrú (= rôznorodú) stravu;

    - nechce prijať jedlo od iného člena rodiny ako matky, prípadne nechce jesť v inom prostredí ako doma;

    - jedáva pri sledovaní televízie, v detskej izbe a podobne, a nie na obvyklom mieste na to určenom (pri jedálenskom stole);

    - nie je zvyknuté poďakovať za jedlo.

     

    2. Plienky / toaleta  – do materskej školy sa neprijímajú deti s plienkou. Dieťa má vedieť používať záchod (nie nočník), nebáť sa sadnúť si naň. Má vedieť včas oznámiť, že potrebuje ísť na toaletu, má vedieť stiahnuť si nohavice a samostatne si sadnúť na ňu ( v materských školách sú veľkosti toaletných mís prispôsobené výške detí, doma sa to rieši vložením  menšieho sedadielka, prípadne aj s pridaním stabilného stolčeka).

     

    3. Obliekanie / vyzliekanie – dieťa si má vedieť samo obliecť a vyzliecť jednoduchý odev, zalepiť suchý zips na obuvi. Malo by si vedieť obuť topánky na správne nohy. Malo by si nacvičovať zapínanie a odopínanie gombíkov na svetríku.

     

    4. Dudlík – v tomto veku je už naozaj veľmi nevhodný. Negatívne môže pôsobiť  aj  na vývin reči. 

    Najčastejšie chyby a zlozvyky:

    - dieťa rozpráva s dudlíkom v ústach, ktorý zabraňuje správnej artikulácii (to isté spôsobuje aj cukrík alebo žuvačka);

    - dudlík pri dlhodobom a častom používaní môže deformovať vyvíjajúci sa chrup a podnebie.

     

    5. Hygienické návyky – vedieť si po použití toalety automaticky a samostatne umyť ruky mydlom. Vedieť používať vreckovky a správne si vyfúkať nos (každú nosovú dierku samostatne).

     

    6. Reč – dieťa má vedieť zrozumiteľne formulovať jednoduché myšlienky a svoje potreby.  Reč má byť plynulejšia, dieťa má používať správne tvary slov.

    Najčastejšie chyby a zlozvyky:

    - maznavé rozprávanie sa s dieťaťom, opakovanie nesprávnej výslovnosti po dieťati s obdivom, aké je „rozkošné“;

    - ľahostajnosť príbuzných – je im jedno, že dieťa zle rozpráva (nesprávnu výslovnosť, tvary slov a nevhodné výrazy nesmie rodič nechať bez povšimnutia – vždy treba po dieťati zopakovať správny výraz, ktorý dieťa môže ale aj nemusí zopakovať – stačí, že ho počulo v správnom tvare);

    - odkladanie logopedickej pomoci – v prípade, že rečové nedostatky pretrvávajú dlhšie, je vhodné vyhľadať pomoc logopéda. Platí pravidlo „čím skôr, tým lepšie“. Signálom, že niečo nie je v poriadku s rečou vášho dieťaťa, je jednoduché porovnanie s inými viacerými deťmi v jeho veku.

     

    7. Osobné veci – dieťa by si malo poznať svoje osobné veci (vedieť, že toto sú jeho papučky, vetrovka,...).

     

    8. Čarovné slovíčka – dieťa má vedieť pozdraviť, odzdraviť, poprosiť a poďakovať.

     

    9. Socializácia – je predpokladom úspešného a bezproblémového vstupu do materskej školy. Dieťa sa má vedieť odpútať od rodičov. Má si  vedieť utvárať priateľské väzby s inými deťmi a dospelými (je nevyhnutné včas ho odpútavať  od matky, zapájať iných členov rodiny do starostlivosti o dieťa, navštevovať s dieťaťom iné rodiny a spoločné zariadenia). Rozvíjať a podporovať jeho záujem o iných ľudí, prípadne ho posmeľovať.  Dieťa sa má vedieť podeliť  s hračkou s iným dieťaťom, nemá si „vydupávať“ pozornosť a ústupčivosť zo strany dospelých (problematickým môže byť obdobie vzdoru vo veku cca 3 rokov – trvá niekoľko mesiacov, odznie samo).

    Najčastejšie chyby a zlozvyky:

    - rodičia ustupujú dieťaťu, keď si niečo „vydupkáva“ – rodič je ten, ktorý vie, čo sa môže a čo sa patrí. Dieťa sa to ešte len učí. V prípade takéhoto „vystrájania“ je najvhodnejšie zaujať pozornosť dieťaťa niečím iným, pôsobiť pokojne ale rozhodne, prípadne si ho počas „amoku“ naoko nevšímať. Krik, bitka, vyhrážanie sa málokedy pomôžu, skôr situáciu vyhrotia a skomplikujú.

    - dieťa je až nezdravo naviazané na sústavnú prítomnosť matky – je vhodné, ak má dieťa vlastnú izbu alebo spí so súrodencami  (je veľmi nevhodné, aby v tomto veku spávalo dieťa v posteli s rodičmi, príp. v spálni).

     

    10. Udržanie pozornosti – dieťa v tomto veku je už schopné niekoľko minút udržať svoju pozornosť  na jednu činnosť, vie sa sústrediť pri  tvorení (rôznych manuálnych činnostiach), počúvať čítaný text (rozprávku) a pod.

     

    Na záver

       To, ako bude dieťa zvládať odpútanie sa od rodiny a vstup do materskej školy, záleží na rodičoch a ich hodnotách výchovy. Je nevyhnutné spolupracovať s pedagógom a dať si poradiť v oblasti výchovy dieťaťa. Pedagóg  v materskej škole okrem starostlivosti o dieťa má aj úlohu usmerňovať a radiť pri problémoch vo výchove a vzdelávaní.

       Láska rodičov k dieťaťu je nevyhnutná, ale musí byť citlivo vyvážená. Dieťa nesmie manipulovať s rodičmi. Rodič je ten, ktorý pomôže, postará sa, pohladí, ale keď si to situácia vyžaduje, tak pokarhá, napomenie, usmerní, vysvetlí, pre čo tak nemôže byť. Liberalizmus a prílišný obdiv dieťaťa vo výchove  sa nevypláca. Často uňho vedie k egoistickému správaniu a neskorším vážnym výchovným problémom.

       Povinnosťou rodiča je informovať pedagógov o zvláštnostiach dieťaťa, prípadne o jeho  vývinových a zdravotných problémoch, ktoré môžu ovplyvniť pobyt dieťaťa v materskej škole.

       Pri výchove dieťaťa prajeme rodičom  veľa trpezlivosti, láskavosti a objektivity pri pohľade na svoje dieťa. Treba pamätať na to, že dieťa je kópiou ľudí a prostredia, ktorí ho vychovávajú a ovplyvňujú. 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne