• Hľadáme učiteľa/učiteľku I. stupňa na zastupovanie počas dlhodobej PN.

    Požadované kvalifikačné predpoklady:

    - VŠ - II.stupňa - učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ

    Podmienky prijatia:

    - bezúhonnosť

    - zdravotná spôsobilosť

    Nástup ihneď. Žiadosť s profesijným životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov (Tlačivo TU!) zasielajte do emailu: zsgolianovo@gmail.com Viac informácií na tel. 037 / 658 11 63. 

    Prax vítaná.

    Platové ohodnotenie podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

     

    Momentálne neevidujeme žiadne voľné pracovné miesta.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • zsgolianovo@zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (I. a II.trieda) +421 911 844 520 - materská škola (III.trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne