• Informácie o pracovných miestach

     

    Učiteľ/ka v základnej škole na 2.stupni

    Aprobácia:

    matematika s druhým predmetom najvhodnejšia je technika, informatika alebo fyzika

    Miesto výkonu práce:

    Základná škola s materskou školou, Golianovo 60, 951 08

    Počet žiakov na základnej škole: 175

    Škola - plnoorganizovaná (priaznivý demografický vývin)

    Termín nástupu:

    26.08.2024

    Rozsah úväzku:

    100 % (37,5 h týždenný pracovný čas)

    Pracovný pomer

    • na dobu určitú na 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú, skúšobná doba: 3 mesiace

    Kvalifikačné predpoklady

    • VŠ vzdelanie II.st.  - podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaM  SR č. 173/2023 Z. z.

    Požiadavky na uchádzača

    • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť
    • znalosť práce s PC, Edupage, internet, office
    • prístupný ďalšiemu vzdelávaniu a mimovyučovacím aktivitám
    • zvládnuté mäkké zručnosti: zmysel pre tímovú prácu a ústretovosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, sebadisciplína, tvorivosť, lojálnosť, komunikatívnosť
    • prax vítaná (nie je podmienkou)

    Platové podmienky

    • plat zamestnanca podľa  zákona č. 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

    Ďalšie požiadavky

    Doklady: žiadosť, profesijný životopis (priebeh vzdelávania a priebeh zamestnaní s adresou zamestnávateľa + mobil, e-mail), doklady o vzdelaní (diplom), súhlas so spracovaním osobných údajov.

    Všetky požadované doklady prineste osobne do kancelárie školy alebo e-mailom (zsgolianovo@gmail.com) alebo  pošlite poštou na adresu školy: Základná škola s materskou školou, Golianovo 60, 951 08 Golianovo najneskôr do 14.06.2024. Termín pracovného pohovoru bude dohodnutý telefonicky.

     

     

    Upratovačka v materskej škole

    Miesto výkonu práce

    Základná škola s materskou školou, Golianovo 60, 951 08

    Termín nástupu

    12.08.2024

    Rozsah úväzku

    100 % (37,5 h týždenný pracovný čas), pracovná doba od 9.30 do 17.30 hod.

    Pracovný pomer

    • na dobu určitú na 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú, skúšobná doba: 3 mesiace

    Kvalifikačné predpoklady

    • minimálne ukončené základné vzdelanie
    • stredoškolské vzdelanie s maturitou/bez maturity

    Požiadavky na uchádzača

    • manuálna zručnosť, zmysel pre poriadok
    • bezúhonnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, disciplinovanosť
    • zdravotná spôsobilosť, práca na rebríku a s bremenami
    • pozitívny prístup k deťom a rodičom detí
    • prekážky na strane zamestnanca v pracovnom čase v minimálnej miere

    Náplň práce

    • upratovanie priestorov materskej školy (triedy, spálne, toalety, chodby, jedáleň a iné)
    • vymieňanie, pranie, žehlenie posteľnej bielizne

     Platové podmienky

    Určené zákonom č. 553/2003 Z. z. , ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (hrubá mzda 833,50 €).

    Ďalšie požiadavky

    Doklady: žiadosť, životopis, doklad o vzdelaní (vysvedčenie alebo výučný list), súhlas so spracovaním osobných údajov.

    Všetky požadované doklady prineste osobne do kancelárie školy najneskôr do 07.06.2024. Termín pracovného pohovoru bude  dohodnutý telefonicky.

     

    Momentálne neevidujeme žiadne voľné pracovné miesta.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne