• Základná škola:

    Trieda Pedagóg
    I.
     PaedDr. Antónia Krištofíková
    II.  Mgr. Ľubica Čurgaliová
    III.  Mgr. Dana Kmetová
    IV.  Mgr. Martina Pauerová
    V.  Mgr. Andrea Franková
    VI.  Mgr. Jana Michaličková
    VII.  Mgr. Dominika Valentová
    VIII.  Mgr. Martin Záhorský
    IX.  Mgr. Adrián Války

     

    Materská škola:

    Trieda Triedny učiteľ Učiteľ
    I. Silvia Barbiríková Miroslava Blašková
    II. Dana Rajnerová Mgr. Lucia Pintérová
    III. Mgr. Dana Borotová Mgr. Michaela Pračková
    IV. Mgr. Kristína Dovalová Mgr. Jana Valachová

     

    Školský klub detí:

    Oddelenie Pedagóg
    1. Mgr. Alexandra Hargašová
    2. Monika Karabinošová
    3. Mgr. Martin Záhorský
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne