• Základná škola:

    Trieda Pedagóg
    I.
     Mgr. Dana Kmetová
    II.  Mgr. Martina Pauerová
    III.  PaedDr. Antónia Krištofíková
    IV.  Mgr. Ľubica Čurgaliová
    V.  Mgr. Dominika Valentová
    VI.  PaedDr. Lucia Hudecová
    VII.  Mgr. Adrián Války
    VIII.  Ing. Jozef Ďurina
    IX.  Mgr. Martin Záhorský

     

    Materská škola:

    Trieda Triedny učiteľ Učiteľ
    I. Mgr. Jana Valachová
    Mgr. Barbara Mikulášiková
    II. Silvia Barbiríková
    Mgr. Michaela Pračková
    III. Dana Rajnerová
    Laura Valachová

     

    Školský klub detí:

    Oddelenie Pedagóg
    1. Mgr. Martin Záhorský
    2. Monika Karabinošová
    3. Mgr. Dominika Mihalovičová
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • zsgolianovo@zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (I. a II.trieda) +421 911 844 520 - materská škola (III.trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne