• Základná škola:

    Trieda Pedagóg
    I.
     Mgr. Ľubica Čurgaliová
    II.  Mgr. Dana Kmetová
    III.  Mgr. Martina Pauerová
    IV.  PaedDr. Antónia Krištofíková
    V.  Mgr. Jana Michaličková
    VI.  Mgr. Dominika Valentová
    VII.  Mgr. Martin Záhorský
    VIII.  Mgr. Adrián Války
    IX.  Ing. Jozef Ďurina

     

    Materská škola:

    Trieda Triedny učiteľ Učiteľ
    I. Mgr. Lucia Pintérová Dana Rajnerová
    II. Mgr. Michaela Pračková Mgr. Dana Borotová
    III. Mgr. Jana Valachová Mgr. Kristína Dovalová
    IV. Miroslava Blašková Silvia Barbiríková

     

    Školský klub detí:

    Oddelenie Pedagóg
    1. Monika Karabinošová
    2. Mgr. Martin Záhorský
    3. Mgr. Dominika Mihalovičová
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • zsgolianovo@gmail.com
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne