• Základná škola:

    Trieda Pedagóg
    I.
     Mgr. Dana Kmetová
    II.  Mgr. Martina Pauerová
    III.  PaedDr. Antónia Krištofíková
    IV.  Mgr. Ľubica Čurgaliová
    V.  Mgr. Dominika Valentová
    VI.  PaedDr. Lucia Hudecová
    VII.  Mgr. Adrián Války
    VIII.  Ing. Jozef Ďurina
    IX.  Mgr. Martin Záhorský

     

    Materská škola:

    Trieda Triedny učiteľ Učiteľ
    I. Mgr. Jana Valachová
    Mgr. Barbara Mikulášiková
    II. Silvia Barbiríková
    Mgr. Michaela Pračková
    III. Dana Rajnerová
    Laura Valachová

     

    Školský klub detí:

    Oddelenie Pedagóg
    1. Mgr. Martin Záhorský
    2. Monika Karabinošová
    3. Mgr. Dominika Mihalovičová