Tlačivá

   • Tlačivá

   • Dokumenty sú spracované do 3 formátov:

    DOC - možnosť otvorenia a vypísania v programe Microsoft Word,
    ODT - možnosť otvorenia a vypísania v programoch OpenOfficeLibreOffice
    PDF- možnosť vytlačiť v programe Adobe Acrobat Reader
     
     
     
    COVID-19

    Vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa/žiaka - platné od 04.05.2022

    doc odt pdf

    Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka - platné od 25.02.2022

    doc odt pdf

    Oznámenie o výnimke z karantény - platné od 25.02.2022

    doc odt pdf
    Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie doc odt pdf
     
     
     
    Základná škola

    Protokol o zápise dieťaťa do 1.roč. základnej školy

    doc odt pdf

    Dohoda zákonných zástupcov ZŠ aj MŠ - Príloha1

    doc odt pdf
    Žiadosť o prijatie žiaka do 2. - 9.roč. základnej školy doc odt pdf
    Odhlásenie žiaka zo základnej školy doc odt pdf
    Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania na 1 deň doc odt pdf
    Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania na 3 a viac dní doc odt pdf
    Ospravedlnenie 1 - dňovej neprítomnosti žiaka doc odt pdf

    Ospravedlnenie 1 - 3 dňovej neprítomnosti zo zdravotných dôvodov

    doc odt pdf
    Žiadosť o integráciu doc odt pdf
    Žiadosť o oslobodenie od vzdelávania sa v predmete doc odt pdf

    Návratka – voľba strednej školy

    doc odt pdf

     

    Školský klub detí

    Odhlásenie z ŠKD doc  odt pdf 
    Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD  doc  odt  pdf
    Žiadosť o uvoľnenie z ŠKD  doc  odt  pdf
    Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa do ŠKD                             doc odt pdf

     

      

    Materská škola 

    Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy doc odt pdf
    Odhlásenie dieťaťa z materskej školy  doc  odt  pdf
    Žiadosť o povolenie prerušiť dochádzku dieťaťa v materskej škole  doc  odt  pdf

    Žiadosť o vydanie osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania 

     doc  odt  pdf

     

      

    Školská jedáleň

    Prihláška na stravu doc  odt  pdf 
    Odhlásenie zo stravy  doc  odt  pdf
     

     Všeobecné tlačivá

    Súhlas so spracovaním osobných údajov pre uchádzačov o zamestnanie doc odt pdf
    Žiadosť o prenajatie telocvične doc odt pdf