Tlačivá

   • Tlačivá

   • Dokumenty sú spracované do 3 formátov:

    DOC - možnosť otvorenia a vypísania v programe Microsoft Word,
    ODT - možnosť otvorenia a vypísania v programoch OpenOfficeLibreOffice
    PDF- možnosť vytlačiť v programe Adobe Acrobat Reader
     
     Základná škola
    Protokol o zápise dieťaťa do 1.roč. základnej školy doc  odt  pdf
    Žiadosť o prijatie žiaka do 2. - 9.roč. základnej školy  doc  odt  pdf
    Odhlásenie žiaka zo základnej školy  doc  odt  pdf
    Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania na 1 deň  doc  odt  pdf
    Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania na 3 a viac dní  doc  odt  pdf
    Ospravedlnenie 1 - dňovej neprítomnosti žiaka  doc  odt  pdf

    Ospravedlnenie 1 - 3 dňovej neprítomnosti zo zdravotných dôvodov

     doc  odt  pdf
    Žiadosť o integráciu  doc  odt  pdf
    Žiadosť o oslobodenie od vzdelávania sa v predmete  doc  odt  pdf

    Návratka – voľba strednej školy

     doc  odt  pdf

    Vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa/žiaka - platné od 26.11.2021

     doc  odt  pdf
    Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka - platné od 26.11.2021 doc odt pdf

     

     Školský klub detí

    Odhlásenie z ŠKD doc  odt pdf 
    Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD  doc  odt  pdf
    Žiadosť o uvoľnenie z ŠKD  doc  odt  pdf
    Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa do ŠKD doc odt pdf

     

     Materská škola 

    Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy doc odt pdf
    Odhlásenie dieťaťa z materskej školy  doc  odt  pdf
    Žiadosť o povolenie prerušiť dochádzku dieťaťa v materskej škole  doc  odt  pdf

    Žiadosť o vydanie osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania 

     doc  odt  pdf

     

     Školská jedáleň

    Prihláška na stravu doc  odt  pdf 
    Odhlásenie zo stravy  doc  odt  pdf
     

     Všeobecné tlačivá

    Súhlas so spracovaním osobných údajov pre uchádzačov o zamestnanie doc  odt  pdf 
    Žiadosť o prenajatie telocvične  doc  odt  pdf

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • Golianovo 60
   • www.zsgolianovo.eu
   • zsgolianovo@zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (I. a II.trieda) +421 911 844 520 - materská škola (III.trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne