• Prevencia drogových závislostí

   • Linka detskej istoty

        0820  112 112

       ... to je istota, že je tu niekto pre teba  a tvoje problémy...

       Trápi ťa niečo, čo nik nevie?

       Potrebuješ poradiť?

       Cítiš sa osamelo?

       Zanedbávanie, zneužívanie, týranie detí....

       Závislosti ....

       Problémy s láskou....

       Rodinné problémy....

       Potreba komunikácie....

       24 hodín denne po celý rok telefonovanie zadarmo

     

    Internetová Linka detskej istoty

       www.ildi.sk

       od 17:00 do 21:00 h

     

    Sociálno - právna poradňa (SPP)

       0820 112 112

       cez Linku detskej istoty vo štvrtok a v sobotu od 14:00 – 20:00 h

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne