• Úsek Zamestnanec Pracovné zaradenie E-mail
    Základná  škola PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy ferenczyovaj( at )zsgolianovo.eu
    Mgr. Beáta Husárová zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ husarovab( at )zsgolianovo.eu
    Mgr. Ľubica Čurgaliová učiteľka gcurgaliova( at )gmail.com
    Ing. Jozef Ďurina učiteľ / informatik, správca IT durinaj( at )zsgolianovo.eu
    Mgr. Dana Kmetová učiteľka teka( at )post.sk
    Mgr. Andrea Franková učiteľka  
    PaedDr. Helena Klundová učiteľka / špeciálna pedagogička klundovah( at )zsgolianovo.eu
    PaedDr. Antónia Krištofíková učiteľka kristofikovaa( at )zsgolianovo.eu
    Mgr. Eva Runáková učiteľka runakovae( at )zsgolianovo.eu
    Mgr. Jana Michaličková učiteľka  
    Mgr.  Martina Pauerová učiteľka pauerovam( at )zsgolianovo.eu
    Mgr. Dominika Mihalovičová učiteľka szaboovad( at )zsgolianovo.eu
    Mgr. Dominika Valentová učiteľka valentovad( at )zsgolianovo.eu
    Mgr. Adrián Války učiteľ vpvalky( at )gmail.com
    Mgr. Martin Záhorský učiteľ zahorskym( at )zsgolianovo.eu
    Monika Farkašová učiteľka  
    Bc. Adriana Struhárová asistent učiteľa struharovaa( at )zsgolianovo.eu
    Ing. Eva Korenčiová administratíva / PaM / ekonómka  korenciovae( at )zsgolianovo.eu
    Miloš Elčík školník / kurič  
    Andrea Némethová upratovačka  
    Erika Hrachovická upratovačka  
    Školský klub detí Monika Karabinošová vychovávateľka moni.karabinosova( at )gmail.com
    Mgr. Dominika Mihalovičová vychovávateľka szaboovad( at )zsgolianovo.eu
    Mgr. Martin Záhorský vychovávateľ zahorskym( at )zsgolianovo.eu
    Materská škola Dana Rajnerová zástupkyňa riaditeľky pre MŠ danarajnerova( at )gmail.com
    Mgr. Lucia Pintérová učiteľka  
    Mgr. Michaela Pračková učiteľka prackovam( at )zsgolianovo.eu
    Dana Borotová učiteľka  
    Mgr. Jana Valachová učiteľka jankavalachova29( at )gmail.com
    Mgr. Kristína Dovalová učiteľka  
    Miroslava Blašková učiteľka  
    Silvia Barbíriková učiteľka silviabarbirikova( at )atlas.sk
    Daniela Černá upratovačka  
    Katarína Kuklová upratovačka  
    Školská jedáleň Erika Mistríková vedúca ŠJ mistrikovae( at )zsgolianovo.eu
    Zdenka Darnadiová kuchárka  
    Mária Ševčíková kuchárka  
    Erika Valentová pomocná kuchárka  
    Anna Koišová pomocná kuchárka  
    Erika Mistríková pomocná kuchárka  

    Pozn.: namiesto ( at )napíšte @

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • zsgolianovo@gmail.com
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne