• Organizácia školského roka 2021/2022
     
    Začiatok školského rok:
    2. september 2021 (štvrtok)
       o 7:30 h – otvorenie školského roka (2. - 5.roč.)
       o 8:00 h – otvorenie školského roka (6. - 9.roč.)
       o 8:30 h – otvorenie školského roka a pokyny pre rodičov žiakov I.triedy
    Koniec  vyučovania  v 1.polroku:
    31. január 2022 (pondelok)
    Začiatok vyučovania v 2. polroku:   1. február 2022 (utorok)
    Koniec vyučovania v 2. polroku: 30. jún 2022 (štvrtok)

     

    Školské prázdniny:

    Prázdniny Termín (od – do) Začiatok vyučovania po prázdninách
    Jesenné 28. október – 29. október 2021 2. november 2021 (utorok)
    Vianočné 23. december 2021 – 7. január 2022 10. január 2022 (pondelok)
    Polročné 4. február 2022 7. február 2022 (pondelok)
    Jarné 28. február – 4. marec 2022 7. marec 2022 (pondelok)
    Veľkonočné 14. apríl – 19. apríl 2022 20. apríl 2022 (streda)
    Letné 1. júl – 2. september 2022 5. september 2022 (pondelok)
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • zsgolianovo@zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (I. a II.trieda) +421 911 844 520 - materská škola (III.trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne