• Organizácia školského roka 2022/2023
     
    Začiatok školského rok:
    5. september 2022 (pondelok)
        o 8:30 h – otvorenie školského roka (1. - 9.roč.), pokyny pre rodičov žiakov I. triedy
    Koniec  vyučovania  v 1.polroku:
    31. január 2023 (utorok)
    Začiatok vyučovania v 2. polroku:   1. február 2023 (streda)
    Koniec vyučovania v 2. polroku: 30. jún 2023 (piatok)

     

    Školské prázdniny:

    Prázdniny Termín (od – do) Začiatok vyučovania po prázdninách
    Jesenné 28. október – 31. október 2022 2. november 2022 (streda)
    Vianočné 23. december 2022 – 7. január 2023 9. január 2023 (pondelok)
    Jarné 20. február – 24. február 2023 27. február 2023 (pondelok)
    Veľkonočné 6. apríl – 11. apríl 2023 12. apríl 2022 (streda)
    Letné 1. júl – 31. august 2023 4. september 2023 (pondelok)
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • zsgolianovo@gmail.com
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne