• Organizácia školského roka 2021/2022
     
    Začiatok školského rok:
    2. september 2021 (štvrtok)
       o 7:30 h – otvorenie školského roka (2. - 5.roč.)
       o 8:00 h – otvorenie školského roka (6. - 9.roč.)
       o 8:30 h – otvorenie školského roka a pokyny pre rodičov žiakov I.triedy
    Koniec  vyučovania  v 1.polroku:
    31. január 2022 (pondelok)
    Začiatok vyučovania v 2. polroku:   1. február 2022 (utorok)
    Koniec vyučovania v 2. polroku: 30. jún 2022 (štvrtok)

     

    Školské prázdniny:

    Prázdniny Termín (od – do) Začiatok vyučovania po prázdninách
    Jesenné 28. október – 29. október 2021 2. november 2021 (utorok)
    Vianočné 23. december 2021 – 7. január 2022 10. január 2022 (pondelok)
    Polročné 4. február 2022 7. február 2022 (pondelok)
    Jarné 28. február – 4. marec 2022 7. marec 2022 (pondelok)
    Veľkonočné 14. apríl – 19. apríl 2022 20. apríl 2022 (streda)
    Letné 1. júl – 2. september 2022 5. september 2022 (pondelok)