• Dokument iŠkVP, podľa ktorého sa vzdelávajú na 1. stupni 1. až 4. roč. a na 2. stupni 5. až 9. roč. je v platnosti od 1.9.2015.