• Výzva na prevzatie Ag-samotestov

      Prosíme rodičov, ktorí oznámili záujem o Ag testy na šk.r. 2022/2023, aby si ich aj spolu s informačným letákom prišli prevziať:

      - v pondelok / 20.6.2022: od 6:30 do 8:00 h v telocvični

      alebo

      - v utorok / 21.6.2022: od 6:30 do 8:00 h v telocvični

      Testy môže prevziať len dospelá osoba (rodič, starý rodič, iná poverená dospelá osoba).

     • Riaditeľské voľno pre 1. - 4. roč. a 6. - 9. roč. ZŠ

      Riaditeľstvo školy oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) udeľuje žiakom 1. – 4. ročníka a 6. – 9. ročníka základnej školy (okrem 5.ročníka) na stredu 18. mája 2022 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov kvôli bezproblémového zabezpečeniu celoslovenského testovania piatakov T5 – 2022. Vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 19. mája 2022. Úsek materskej školy je v riadnej prevádzke.

     • Koncert Simsalala v MŠ

      Dňa 4.5.2022 k nám do materskej školy v Golianove zavítala speváčka Simsalala, aby nás potešila, zabavila svojimi pesničkami. Deti sa veľmi tešili, tancovali a spievali spolu s ňou, zapájali sa. Atmosféra bola úžasná a deti mali krásny zážitok.

     • S kamarátkou energiou

      Dňa 29.4.2022 sa v našej škole konalo náučno-zábavné podujatie pod názvom "S kamarátkou energiou" pre deti a mládež. Témou bola energia, zdroje energie a jej využitie. Zúčastnili sa ho žiaci 4., 5. a 6. ročníka. Na jednotlivých stanovištiach si mohli zasúťažiť a používať pri tom profesionálne vedecké prístroje /napr. termokameru, elektromer atď./. Celé podujatie a zábavu dopĺňala detská herečka rôznou interakciou so žiakmi. Žiaci získali veľa nových informácií o energii, povyhrávali vecné ceny, a taktiež boli odmenení desiatou vo forme ovocia, fit tyčinky a minerálky. Podujatie sa našim žiakom veľmi páčilo.

     • Návšteva hasičskej zbrojnice

      Na hodinách prvouky sa druháci oboznamujú s prácou polície, hasičov a záchranárov. Aby sme sa nevenovali len teoretickým vedomostiam, vybrali sme sa na návštevu hasičskej zbrojnice v Golianove. Profesionálny hasič nadrotmajster Ing. Andrej Verš nás previedol zbrojnicou a žiakov podrobnejšie oboznámil s ich prácou, vybavením aj prebiehajúcimi súťažami. Žiaci mali možnosť prezrieť si hasičské auto, oblečenie, vybavenie a výstroj. Všetkým zúčastneným ďakujeme za ochotu a pomoc pri realizácii.

     • Hľadanie veľkonočných vajíčok

      Dňa 12.4.2022 sme hodinu anglického jazyka v ročníkoch 2. - 4. využili na zábavno-náučnú aktivitu „Easter egg hunt“ – veľkonočné hľadanie vajíčok. V areáli školy sme ukryli vajíčko s otázkou alebo úlohou v angličtine. Keď ukryté vajíčko žiak našiel a odpovedal správne, dostal sladkú odmenu. Táto akcia sa u žiakov stretla s veľkým nadšením.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 1. 7. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • zsgolianovo@zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (I. a II.trieda) +421 911 844 520 - materská škola (III.trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne