• Saint Patrick's day

      Dňa 16. a 17. marca našu školu ovládla zelená farba. Hodiny anglického jazyka sme venovali sviatku Saint Patrick's day (sviatok svätého Patrika). Žiaci sa dozvedeli o pôvode a histórii tohto sviatku, zahrali si rôzne kvízy, zaspievali si a po tanci sa mohli občerstviť zeleným nápojom. Tí odvážnejší si mohli dať na tvár nakresliť trojlístok, ktorý je jedným zo symbolov tohto sviatku. Tešíme sa na zelené dni v ďalšom školskom roku ☘️

     • S knihou okolo sveta – Dánsko

      Naši knižní cestovatelia sa dňa 8.3.2023 vybrali do Dánska. Prišli v kostýmoch najznámejších postáv z rozprávok z tvorby svetového spisovateľa Hansa Christiana Andresena. O ich výborných hereckých schopnostiach svedčia všetky uhádnuté rozprávky a postavy. Žiaci pozorne sledovali prezentáciu o živote autora, nakoľko dané informácie využili v nasledujúcich činnostiach. Čítaním knihy spoznali menej známu rozprávku Lietajúci kufor. Záver sa niesol v súťažnom duchu. Družstvá si zmerali sily vo vedomostnej hre Človeče, nehnevaj sa!

     • MŠ marec mesiac knihy

      Keďže je marec mesiac kníh , tak aj tento rok sme s deťmi navštívili obecnú knižnicu, aby si deti mohli prezrieť všetky zaujímavé knihy. Rozvíjame u nich tak predčitatelskú gramotnosť, spôsobilosti k počiatočnému písaniu a čítaniu, vzťah ku knihám, objavujú svet písmeniek a čísel. Akcia sa im veľmi páčila a už sa tešia, že sa naučia čítať.

     • MŠ na návšteve prvého ročníka

      Blíži sa zápis do prvého ročníka a naši predškoláci boli na návšteve u prvákov v Základnej škole, aby vedeli čo ich už od septembra čaká. Prváci predviedli, čo sa za ten čas naučili a predškoláci sa tiež nenechali zahanbiť a ukázali ako už poznajú čísla a písmenká. Spolu vyriešili nejaké úlohy a tešili sa, že si to vyskúšali.

     • MŠ pochovávanie Moreny

      Na konci marca sa každý teší, že prichádza jar, tak aj deti z materskej školy boli odprevadiť Morenu, ktorá symbolizuje zimu. Morenu v podobe figuríny so spevom typickej piesne hodili do miestneho potoku.

     • MŠ karneval

      Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hlavne obdobím karnevalov. A takýto fašiangový karneval nechýbal ani v našej materskej škole.Deti sa predviedli vo svojich maskách, zatancovali si, zabavili sa a nechýbalo ani občerstvenie.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 30. 3. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • zsgolianovo@gmail.com
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne