• Kontaktné telefónne čísla

      +421 37 658 11 63 - kancelária školy ZŠ

      +421 37 658 11 92 - školská jedáleň

      +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda)

      +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda)

      +421 907 672 687 - materská škola - elokované pracovisko, budova zbrojnice (4. trieda)

     • Pokyny k otvoreniu šk. r. 2022/23

      Otvorenie školského roka

      Oznamujeme žiakom 1.- 9. ročníka

      Základnej školy s materskou školou v Golianove,

      že slávnostné otvorenie nového školského roka sa

      začína v pondelok 5. septembra 2022 o 8:30 h.

      Potrvá do cca 9:30 h.

      Činnosť školského klubu a stravovanie sa začína v utorok 6. septembra 2022.

     • Pozor! Zmena v poskytovaní dotácií na stavu od 1.7.2022

      Od 1.7.2022 sa poskytuje dotácia na stravu IBA tým deťom v MŠ a ZŠ, ak si ani jeden zo zákonných zástupcov neuplatnil daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku. Nárok na poskytnutie dotácie na stravu preukazuje zákonný zástupca dieťaťa vo veku do 15 rokov škole novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu.

     • Školský výlet Smolenice

      Dňa 23.6.2022 spoznávali žiaci prvého až piateho ročníka krásy Slovenska. Konkrétne sme navštívili zámok v Smoleniciach s prehliadkou. Z výšky zámockej veže sme obdivovali čaro okolitej prírody. Súčasťou programu bola aj exkurzia vo Včelárni, kde si mohli rozšíriť získané vedomosti o včelách, včelích produktoch, vyrobiť sviečku z včelieho vosku a nakúpiť včelie výroky.

     • Filmové predstavenie

      1. jún patrí deťom. Žiaci prvého až piateho ročníka sa pomocou filmového spracovanie príbehu o odvážnej, statočnej a vytrvalej požiarničky preniesli do New Yorku. Atmosféru filmového predstavenia Nezlomná v CineMax Nitra dopĺňali pukance a nápoje.

     • Dopravné ihrisko

      Žiaci prvého až štvrtého ročníka dňa 24. a 25.5.2022 absolvovali teoretickú aj praktickú časť na dopravnom ihrisku v Nitre. V teoretickej časti si zopakovali dopravné značky, pravidlá cestnej premávky a základnú výbavu cyklistu. V praktickej časti sa roztočili kolesá bicyklov a kolobežiek. Žiaci svoje teoretické vedomosti mali možnosť využiť v praxi. Naše veľké poďakovanie patrí pani Michálekovej za sprostredkovanie a odborné vedenie.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 30. 9. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje