• Prerušenie prezenčného vyučovania v VII. triede základnej školy

      Na základe epidemiologického šetrenia Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre dňa 27. januára 2022 Vám oznamujeme, že žiakom VII. triedy základnej školy sa od 28.1.2022 do 31.1.2022 vrátane prerušuje prezenčné vyučovanie z dôvodu hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19. (Prerušenie prezenčného vyučovania v danej triede ako opatrenie na predchádzanie ochoreniam je nevyhnutné plniť ihneď.) Žiaci sa budú vzdelávať dištančne prostredníctvom Edupage a Teams podľa pokynov triedneho učiteľa. Žiaci sa vrátia do školy v utorok 1.2.2022, ak neoznámime inak.

     • Výzva na prevzatie Ag - samotestov

      Prosíme rodičov, aby si prišli prevziať do školy ďalšiu sadu Ag - samotestov (5 ks) v termíne:

      - štvrtok 27.1.2022: od 7:00 do 8:00 h v telocvični

      alebo

      - piatok 28.1.2022: od 7:00 do 8:00 h v telocvični

      V prípade, že v daných termínoch nemôžete prevziať testy, môžete tým poveriť inú dospelú osobu.

     • Prerušenie prezenčného vyučovania v VI. triede základnej školy

      Na základe epidemiologického šetrenia Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre dňa 24. januára 2022 Vám oznamujeme, že žiakom VI. triedy základnej školy sa od 24.1.2022 do 28.1.2022 vrátane prerušuje prezenčné vyučovanie z dôvodu hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19. (Prerušenie prezenčného vyučovania v danej triede ako opatrenie na predchádzanie ochoreniam je nevyhnutné plniť ihneď.) Žiaci sa budú vzdelávať dištančne prostredníctvom Edupage a Teams podľa pokynov triednej učiteľky. Žiaci sa vrátia do školy v pondelok 31.1.2022, ak neoznámime inak.

     • Voľné pracovné miesto na dobu určitú

      Hľadáme učiteľa/učiteľku I. stupňa na zastupovanie počas dlhodobej PN.

      Požadované kvalifikačné predpoklady:

      - VŠ - II. stupňa - učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ

      Podmienky prijatia:

      - bezúhonnosť

      - zdravotná spôsobilosť

      Nástup ihneď. Žiadosť s profesijným životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov (Tlačivo TU!) zasielajte do emailu: zsgolianovo@gmail.com Viac informácií na tel. 037 / 658 11 63.

     • Prerušenie prezenčného vyučovania v V. triede základnej školy

      Na základe epidemiologického šetrenia Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre dňa 19. januára 2022 Vám oznamujeme, že žiakom V. triedy základnej školy sa od 20.1.2022 do 28.1.2022 vrátane prerušuje prezenčné vyučovanie z dôvodu hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19. (Prerušenie prezenčného vyučovania v danej triede ako opatrenie na predchádzanie ochoreniam je nevyhnutné plniť ihneď.) Žiaci sa budú vzdelávať dištančne prostredníctvom Edupage a Teams podľa pokynov triednej učiteľky. Žiaci sa vrátia do školy v pondelok 31.1.2022, ak neoznámime inak.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 27. 1. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • Golianovo 60
   • www.zsgolianovo.eu
   • zsgolianovo@zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (I. a II.trieda) +421 911 844 520 - materská škola (III.trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne