• Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
  • Carl Rogers
  • Pre svet môžeš byť iba jednou osobou, ale pre jednu osobu môžeš byť svetom.
  • Brandi Snyder
  • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
  • Albert Einstein
  • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
  • William Shakespear
  • Nikdy svojich žiakov neučím, len im poskytnem prostredie a podmienky, v ktorých sa môžu učiť.
  • Albert Einstein
  • Ľudia premrhajú príležitosť, pretože je neraz oblečená v obyčajných šatách. A volá sa práca.
  • Thomas Alva Edison
  • Deti by sa mali naučiť, že čítanie je potešenie, nie len niečo, čo vás učitelia nútia robiť v škole.
  • Beverly Cleary
  • Keď prestaneš čakať, že ľudia budú dokonalí, môžeš ich mať rád takých, akí sú.
  • Donald Miller
  • Jedlo zaháňa hlad, učenie hlúposť.
  • Buddha
  • Skutočný priateľ možno zabudne na to, čo si povedal, ale nikdy nezabudne na to, ako si sa cítil.
  • Carl W. Buechner
     • Upozornenie

      21. 2. 2024

      Dôrazne upozorňujeme rodičov, aby dodržiavali stanové pravidlá a nevchádzali autami do dvora pri bytovke! Ohrozujú tým chodcov a plynulosť zásobovania školy. Ďakujeme za porozumenie a ústretovosť.

     • Oznam

      16. 2. 2024

      Oznamujeme rodičom detí, ktoré navštevujú ŠKD, že v piatok 23.02.2024 sa prevádzka ŠKD končí o 14:00 h (z technických príčin súvisiacich s výstavbou nového pavilónu na pokyn zriaďovateľa). Ak by ste mali problém so zabezpečením starostlivosti o Vaše dieťa v čase od 14:00 do 16:00 h, oznámte nám to do 20.02.2024. Ďakujeme za porozumenie a ústretovosť.

     • Oznam MŠ

      5. 2. 2024

      Oznamujeme rodičom detí 4. triedy – elokovaná materská škola - Golianovo 415,

      že v dňoch od 06.02.2024 do 09.02.2024 (vrátane),

      bude prevádzka 4. triedy materskej školy preložená do areálu školy do 3. triedy MŠ –Golianovo 60

      z dôvodu vysokej chorobnosti detí a zamestnancov školy.

      Obnovenie prevádzky 4. triedy materskej školy v elokovanom pracovisku  je plánované

      na pondelok 12.februára 2024.

      Prípadné ďalšie zmeny oznámime.

     • Má vaše dieťa diplom alebo dokonca Olympijský odznak všestrannosti? Chodí do správnej školy

      24. 1. 2024

      To, že športové výsledky dnešných detí sú katastrofálne, rozoberal v Olympijskom podcaste a následnom blogu hlavného partnera SOŠV Allianz dekan FTVŠ Viktor Bielik. Rozdiely v športových zručnostiach a výkonoch sú medzi dnešnými deťmi skutočne extrémne a začínajú spôsobovať problémy telocvikárom na školách. Pokiaľ ako spoločnosť nezareagujeme na zmenu spôsobu života, spôsobíme našim deťom škody, ktoré sa s nimi budú ťahať po zvyšok života.

      Jedným z projektov, ktorý je odpoveďou na tieto výzvy, je Olympijský odznak všestrannosti (OLOV), určený pre žiakov II. stupňa základných škôl a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií. Okrem dôležitého sledovania športového vývoja detí má za cieľ rozvíjať všestranné pohybové schopnosti z pohľadu zdravotnej prevencie a tiež motivovať deti k športu vďaka prirodzenej súťaživosti. V školskom roku 2022/2023 sa doň zapojilo takmer 400 škôl a v ďalšom školskom roku sa očakáva ďalší nárast. Poďme sa teda na Olympijský odznak všestrannosti, ktorého partnerom je aj Allianz, pozrieť.

      Ako Olympijský odznak všestrannosti funguje?

      Prihlásené školy otestujú svojich žiakov pod dozorom svojich učiteľov telesnej a športovej výchovy v nasledovných disciplínach: skok do diaľky z miesta znožmo, ľah – sed za 30 sekúnd, hod 2 kg plnou loptou vpred (medicinbalom), výdrž v zhybe nadhmatom, člnkový beh 10x 5 m a vytrvalostný člnkový beh. Testovanie je aj tento rok totožné so štátnym vzdelávacím programom pre telesnú výchovu, vďaka čomu majú učitelia telesnej výchovy možnosť realizovať hneď na začiatku školského roka predpísané testy všeobecnej pohybovej výkonnosti a skombinovať ich s projektom OLOV.

      Za výkony žiaka v každej z disciplín projektu sa udeľuje bodové ohodnotenie podľa tabuliek v závislosti od pohlavia a roku narodenia. Každý žiak získa certifikát, na základe ktorého budú jeho rodičia vedieť vyhodnotiť jeho športovú výkonnosť a porovnať ju s jeho rovesníkmi. Najlepší tabuľkovo hodnotení žiaci získajú navyše zlatý, strieborný alebo bronzový olympijský odznak všestrannosti.

      Po školskom kole nasleduje postupová krajská súťaž, ktorá sa uskutoční v marci až apríli 2024 v športových halách vo vybraných mestách. Každá zapojená škola prihlasuje osemčlenné družstvo (jeden žiak a jedna žiačka za 6. až 9. ročník), počas ktorého deti súťažia na špeciálnej prekážkovej dráhe a v ďalších disciplínach.

      Na finále OLOV v júni 2024 sa zúčastní 8 družstiev – najlepšie družstvo z každého kraja. Ide o dvojdňovú akciu organizovanú v réžii Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), kde všetci účastníci získajú zaujímavý štartovací balíček a pamätný diplom, najmä však celoživotný zážitok s možnosťou stretnúť sa s najznámejšími slovenskými olympionikmi a športovcami. Okrem testovaných 5-tich disciplín OLOV budú deti súťažiť v zaujímavých súťažných disciplínach, napríklad v minulom roku to boli plavecké štafety 8x 25 metrov voľným spôsobom, preťahovanie lanom (Tug of War) a špeciálna laser run dráha s prekážkami.

      Tento článok vznikol na základe Olympijského podcastu Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), ktorého je Allianz hlavným partnerom.

      SOŠV podporuje rozvoj športu v Slovenskej republike a zabezpečuje športovú reprezentáciu na olympijských hrách a na iných súťažiach organizovaných Medzinárodným olympijským výborom, Európskymi olympijskými výbormi alebo Asociáciou národných olympijských výborov.

      SOŠV vo svojich projektoch nezabúda ani na rodiny s deťmi, mládež a seniorov a podporuje ich rôznorodé pohybové aktivity.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 21. 2. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne