Právne informácie

  • Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Základná škola s materskou školou, Golianovo 60 na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
   • Adresa školy
   • Golianovo 60
    95108 Golianovo
    Slovakia
   • Webové sídlo
   • www.zsgolianovo.eu
   • Telefón
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy
    +421 37 658 11 92 - školská jedáleň
    +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda)
    +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda)
    +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • Právna forma
   • rozpočtová organizácia
   • IČO
   • 37865251
   • DIČ
   • 2021649608
   • Bankové spojenie
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • Pracovná doba v kancelárii školy
   • - v dňoch školského vyučovania:
    Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00
    Streda 7:00 – 16:00
    Piatok 7:00 – 14:00
    - počas školských prázdnin:
    podľa osobitného režimu
   • Štatutár
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Zriaďovateľ
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • GPS súradnice školy
   • 48° 16' 18" N - severne
    18° 11' 28" E - východne
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne