• Riaditeľka školy / štatutár: PaedDr. Jana Ferenczyová

    Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ: Mgr. Beáta Husárová (zástupkyňa štatutára)

    Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Dana Rajnerová

    Vedúca školskej jedálne: Erika Mistríková

    Správca IKT: Ing. Jozef Ďurina

    Administratíva, PaM: Ing. Eva Korenčiová

    Výchovný poradca: Mgr. Adrián Války

    Špeciálna pedagogička: PaedDr. Helena Klundová