• Výchovný poradca

   • Mgr. Adrián Války

    Konzultačné hodiny

    Pondelok:            7:30 - 9:10 (1. a 2. vyuč. hod.)

    Štvrtok:              13:00 - 14:00 

    Iný termín:         po telefonickom dohovore s výchovným poradcom

    Kontakt:            037 / 658 11 63

                            vpvalky(at)gmail.com