Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 516 poštová schránka 74,24 s DPH 11416413 29.12.2021 Miroslav Kameník ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 10.12.2021
Faktúra 515 potraviny jedáleň 430,17 s DPH 2020011 28.12.2021 PEDA SK s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 28.12.2021
Faktúra 514 antigénové testy 871,50 s DPH 702100506 23.12.2021 Medi7 distribuce,s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 27.12.2021
Faktúra 513 predplatné periskop 12,00 s DPH 202100249 22.12.2021 Periskop s.r.o.-člen Komensky Group ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 28.12.2021
Faktúra 512 orange poplatky 67,02 s DPH 245754254 20.12.2021 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 20.12.2021
Faktúra 508 o2 poplatky 3,36 s DPH 1430905961 17.12.2021 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 20.12.2021
Faktúra 509 odvoz kuchyn.odpadu 118,56 s DPH 211628 17.12.2021 Bemia plus, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 20.12.2021
Faktúra 510 dusená šunka 31,64 s DPH 21120134 17.12.2021 Bitúnok Mojmírovce ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 17.12.2021
Faktúra 511 zemiaky 8,80 s DPH 145158 17.12.2021 CS Fruit, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 17.12.2021
Faktúra 507 telekomunikačné služby 39,79 s DPH 8295403201 14.12.2021 Slovak Telekom ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 14.12.2021
Faktúra 506 brav.stehno 44,73 s DPH 21120110 14.12.2021 Bitúnok Mojmírovce ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 17.12.2021
Faktúra 505 mrkva,raj.,pomar.,pór 29,95 s DPH 145137 13.12.2021 CS Fruit, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 13.12.2021
Faktúra 504 dohľad nad pr.podmienkami 105,00 s DPH 211210150 13.12.2021 Ing.Laura Hanáková ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 14.12.2021
Faktúra 500 výpočtová technika,tonery 2 365,00 s DPH 2100045 10.12.2021 Dood Electronics, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 10.12.2021
Faktúra 503 mraz.karf.,ryba,karotka 102,71 s DPH 2021917263 10.12.2021 Chrien,s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 10.12.2021
Faktúra 502 generátor ozónu 469,00 s DPH 2021900309 10.12.2021 EVONA ELECTRONIC, spol.s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 10.12.2021
Faktúra 501 počítačová zostava 774,00 s DPH 2100046 10.12.2021 Dood Electronics, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 10.12.2021
Faktúra 499 mlieko,maslo,tvaroh 155,12 s DPH 2100408 08.12.2021 Bofil,s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 10.12.2021
Faktúra 498 zemiaky 26,40 s DPH 145122 08.12.2021 CS Fruit, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 10.12.2021
Faktúra 497 dodanie chladiacich zar. 4 884,00 s DPH 321 08.12.2021 SEKOM, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 10.12.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1009
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • Golianovo 60
   • www.zsgolianovo.eu
   • zsgolianovo@zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (I. a II.trieda) +421 911 844 520 - materská škola (III.trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne