Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 306 tovar-zelenina 40,17 s DPH 144508 30.08.2021 CS Fruit, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 09.09.2021
Faktúra 305 mraz.ovocný nápoj 20,92 s DPH 234112817 30.08.2021 Inmedia, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 09.09.2021
Faktúra 304 tovar-puding, kakao, klas 40,98 s DPH 234112822 30.08.2021 Inmedia, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 09.09.2021
Faktúra 303 potraviny do ŠJ 1 174,11 s DPH 234112824 30.08.2021 Inmedia, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 09.09.2021
Faktúra 302 Online seminár 45,00 s DPH 34/2021 30.08.2021 JUDr. Danica Bedlovičová - vzdel.agentúra, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 30.08.2021
Faktúra 301 webinár-online 106,80 s DPH 1691567601-8-R 27.08.2021 Nakladateľstvo FORUM s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 30.08.2021
Faktúra 300 servis kanaliz.systémov 180,00 s DPH 31521 27.08.2021 Petr Mrázek bio enzym ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 30.08.2021
Faktúra 299 spot.mat.-farba na ihris. 64,70 s DPH 2140817 24.08.2021 BAZ, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 24.08.2021
Faktúra 298 elektrická energia 210,84 s DPH 7210883686 24.08.2021 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 24.08.2021
Faktúra 297 učebnice pre žiakov 2.st. 857,90 s DPH 2100402622 24.08.2021 Orbis Pictus Istropolitana ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 24.08.2021
Faktúra 294 písanie a sloh.cvič. 4.r 0,00 s DPH 1112100607 23.08.2021 AITEC, S.R.O. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.05.2021
Faktúra 293 učebnice a prac.zošity 0,00 s DPH 1112100575 23.08.2021 AITEC, S.R.O. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.05.2021
Faktúra 296 učebnice Project a PZ 783,00 s DPH F521013964 23.08.2021 preskoly.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 24.08.2021
Faktúra 295 prac.zošity z mat.a fyz. 323,60 s DPH 202114061 23.08.2021 Raabe, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 24.08.2021
Faktúra 292 revízie bleskozvodov 600,00 s DPH 2021049 20.08.2021 FEBOMONT, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 20.08.2021
Faktúra 291 odvoz kuchyn.odpadu 133,22 s DPH 211089 20.08.2021 Bemia plus, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 20.08.2021
Faktúra 290 orange poplatky 65,98 s DPH 245754254 19.08.2021 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 20.08.2021
Faktúra 289 O2 poplatky 7,48 s DPH 1340782435 18.08.2021 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 20.08.2021
Faktúra 288 vodné 6,19 s DPH 626098693 16.08.2021 ZVS, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 16.08.2021
Faktúra 287 vodné 47,96 s DPH 8160045278 12.08.2021 ZVS, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 16.08.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/947
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • Golianovo 60
   • www.zsgolianovo.eu
   • zsgolianovo@zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (I. a II.trieda) +421 911 844 520 - materská škola (III.trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne