Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 245 kur.stehná celé 84,48 s DPH FV-2022-10-005920 31.05.2022 HSH spoločnosť s ručením obmedzeným ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 31.05.2022
Faktúra 244 hov.zadné,brav.mäso 213,52 s DPH 22050312 31.05.2022 Bitúnok Mojmírovce ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 31.05.2022
Faktúra 243 rajčiny,cib.,paprika,zem. 43,81 s DPH 146087 30.05.2022 CS Fruit, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 30.05.2022
Faktúra 242 predplatné Právny kurier 131,00 s DPH 202208088 30.05.2022 Raabe, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 30.05.2022
Faktúra 241 čistenie kanaliz.potrubia 127,00 s DPH KS220056 30.05.2022 Kanál servis NR s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 30.05.2022
Faktúra 240 šatňová skrinka dvojdverá 295,20 s DPH SPF22416654 30.05.2022 B2B partner s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 30.05.2022
Faktúra 239 náhrad.diel na kontajner 30,00 s DPH 20220649 27.05.2022 Ferex, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 30.05.2022
Faktúra 238 brav.stehno 119,20 s DPH 22050266 26.05.2022 Bitúnok Mojmírovce ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 26.05.2022
Faktúra 237 mrkva,petr.,zeler,zemiaky 46,71 s DPH 146074 25.05.2022 CS Fruit, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 26.05.2022
Faktúra 236 mraz.hrášok,tilápia 110,50 s DPH 2022908194 24.05.2022 Chrien,s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 26.05.2022
Faktúra 235 hov.zadné,brav.stehno, 210,29 s DPH 22050230 24.05.2022 Bitúnok Mojmírovce ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 26.05.2022
Faktúra 234 uhorky,mrkva,petr.,cibuľa 43,74 s DPH 146053 23.05.2022 CS Fruit, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 23.05.2022
Faktúra 233 orange poplatky 65,98 s DPH 245754254 23.05.2022 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 26.05.2022
Faktúra 231 mlieko,maslo,dezert 188,40 s DPH 2200223 20.05.2022 Bofil,s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 23.05.2022
Faktúra 232 mlieko,maslo,tvaroh 271,60 s DPH 2200233 20.05.2022 Bofil,s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 23.05.2022
Faktúra 230 učebnice SJL II.st.ZŠ 1 416,00 s DPH 2200401080 19.05.2022 Orbis Pictus Istropolitana ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 19.05.2022
Faktúra 229 účast.poplatok Hej.metóda 90,00 s DPH 220410008 19.05.2022 Indícia, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 19.05.2022
Faktúra 228 šampiňóny,uhorky,zemiaky 74,92 s DPH 146040 18.05.2022 CS Fruit, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 19.05.2022
Faktúra 227 O2 poplatky 6,96 s DPH 1441042485 18.05.2022 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 19.05.2022
Faktúra 226 licencia účtovníctvo RO 342,00 s DPH 220100370 18.05.2022 Remek, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 19.05.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2361
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • zsgolianovo@zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (I. a II.trieda) +421 911 844 520 - materská škola (III.trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne