• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva 032023 zmluva o nájme telocvične 01/2023 s DPH 03.03.2023 Tomáš Áč Tomáš Áč PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka 03.03.2023
  Zmluva 042023 zmluva o nájme telocvične 02/2023 s DPH 02.03.2023 Oľga Pénzešová Oľga Pénzešová PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka 03.03.2023
  Faktúra 85 mr.brokolica,hráš.,cvikla 67,98 s DPH 2023903412 28.02.2023 Chrien,s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 28.02.2023 01.03.2023
  Faktúra 87 mlieko,jogurt 127,00 s DPH 2300081 28.02.2023 Bofil,s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 28.02.2023 01.03.2023
  Faktúra 86 hovädzie a brav.mäso 413,53 s DPH 23020275 28.02.2023 Bitúnok Mojmírovce ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 28.02.2023 01.03.2023
  Faktúra 84 cibuľa,mrkva,petr.,zeler 153,42 s DPH 147535 27.02.2023 CS Fruit, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 28.02.2023 01.03.2023
  Faktúra 83 kuracie rezne 117,48 s DPH FV-2023-10-001836 23.02.2023 HSH spoločnosť s ručením obmedzeným ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 23.02.2023 01.03.2023
  Faktúra 81 orange poplatky 95,47 s DPH 245754254 20.02.2023 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 24.02.2023 01.03.2023
  Faktúra 82 ryža,sirupy,čaje,soľ 916,78 s DPH 234303473 20.02.2023 Inmedia, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 23.02.2023 01.03.2023
  Faktúra 77 el.energia elok.prac.MŠ 44,10 s DPH 21/2023 17.02.2023 Obec Golianovo ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 24.02.2023 01.03.2023
  Faktúra 78 O2 poplatky 9,60 s DPH 1581236189 17.02.2023 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 24.02.2023 01.03.2023
  Faktúra 79 elek.energia MŠ III.tr. 136,38 s DPH 7543168810 17.02.2023 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 24.02.2023 01.03.2023
  Faktúra 80 mlieko,maslo,tvaroh 220,20 s DPH 2300068 17.02.2023 Bofil,s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 23.02.2023 01.03.2023
  Faktúra 76 plyn elokované prac.MŠ 380,00 s DPH 22/2023 17.02.2023 Obec Golianovo ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 24.02.2023 01.03.2023
  Faktúra 75 brav.karé 97,42 s DPH 23020173 16.02.2023 Bitúnok Mojmírovce ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 16.02.2023 01.03.2023
  Faktúra 74 mrkva,petr.,zeler,kaleráb 6,20 s DPH 147497 15.02.2023 CS Fruit, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 16.02.2023 01.03.2023
  Faktúra 73 vodné 01/23 33,53 s DPH 8361003324 15.02.2023 ZVS, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 17.02.2023 01.03.2023
  Faktúra 72 mr.karfiol,kompóty,cvikla 66,37 s DPH 2023902493 14.02.2023 Chrien,s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 16.02.2023 01.03.2023
  Faktúra 71 brav.stehno 153,91 s DPH 23020142 14.02.2023 Bitúnok Mojmírovce ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 16.02.2023 01.03.2023
  Faktúra 70 podklady k semináru 30,00 s DPH 922023 14.02.2023 JuDr. Danica Bedlovičová - vzdel.agentúra, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 14.02.2023 01.03.2023
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2623
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • zsgolianovo@gmail.com
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne