• SADZOBNÍK POPLATKOV ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

    VYSTAVENIE DUPLIKÁTU ČITATEĽSKÉHO PREUKAZU               0,50€ 
    POŠKODENIE ČIAROVÉHO KÓDU 1,00€
    POŠKODENIE KNIHY (obal, väzba, strany, tekutina, jedlo) 4,00€
    STRATA KNIHY hodnota novej knihy/zakúpenie novej knihy

     

     POPLATKY ZA NEDODRŽANIE VÝPOŽIČNEJ LEHOTY:

    1. upomienka bez poplatku
    2. upomienka 1,00€/titul
    3. Riaditeľská upomienka                                    3,00€/titul

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • Golianovo 60
   • www.zsgolianovo.eu
   • zsgolianovo@zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (I. a II.trieda) +421 911 844 520 - materská škola (III.trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne