• SADZOBNÍK POPLATKOV ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

    VYSTAVENIE DUPLIKÁTU ČITATEĽSKÉHO PREUKAZU               0,50€ 
    POŠKODENIE ČIAROVÉHO KÓDU 1,00€
    POŠKODENIE KNIHY (obal, väzba, strany, tekutina, jedlo) 4,00€
    STRATA KNIHY hodnota novej knihy/zakúpenie novej knihy

     

     POPLATKY ZA NEDODRŽANIE VÝPOŽIČNEJ LEHOTY:

    1. upomienka bez poplatku
    2. upomienka 1,00€/titul
    3. Riaditeľská upomienka                                    3,00€/titul