• Školská knižnica otvorená v stredu od 13:00 do 14:00.