• Absolvované

     • Výtvarná súťaž - vytváranie znaku/erbu fair play pre triedu / školu.

      

     • Tvorba posterov (V. a VI. trieda).

      

     • 1. diskusia (Fair play) v rámci projektu Fair play škola, pod vedením pracovníkov SADA Ing. Tomáša Pagáča, PhD. + športovkyňa a pracovníčka SADA PharmDr. Kamila Chromaničová, PhD.

      

     • 7. novembra akcia „Spolu sme škola“ – 1. kolo prezentácií žiakov pre rodičov a pedagógov školy. Témy: Od počiatku dopingu; Výživové doplnky a dospievanie; Energetické nápoje – fenomén mladých; Sladené a kolové nápoje a ich vplyv na človeka.

     Zapojení žiaci: Filip Brath, Samuel Maňúch, Lucy Veverková, Kiara Tonková, Viktória Čoknayová, Adriána Koišová a Nina Papová.

      

     • 9.novembra o 17:00 sa konala prednáška pre rodičov s p. Ing. Tomášom Pagáčom, PhD. (Vedúci oddelenia testovania, prevencie a správy výsledkov SADA - antidopingovej agentúry SR) na tému: Fair play nielen v športe, ale aj v živote (s podtémami: výživové doplnky a ich riziká, energetické nápoje, nikotínové produkty).

      

     • 21 novembra akcia „Spolu sme škola“ – 2. kolo prezentácií žiakov pre rodičov a pedagógov školy. Témy: Slovensko na olympiáde (od minulosti po súčasnosť); Nikotín, Elektrické cigarety, Sladené a kolové nápoje a ich vplyv na človeka.

     Zapojení žiaci: Nina Duchoňová, Karolína Hešková, Matúš Sabo, Patrik Fúrik, Tamara Andelová, Lea Mikulášiková a Elena Jakabová.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne