• Zodpovedná osoba (podľa zákona č.18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov):

        Mgr. Beáta Husárová

        tel.: 037/658 11 63