Kalendár

 • Dnes je
  Pondelok 20. 5. 2024
  • máj 2024
    • 20
    • Po
    • Výchovný koncert
     I., II., IV., V., VI., VII., VIII., IX.
    • 20. 5.
     3-4
    • Kultúrne podujatie
    • 13
    • Po
    • Ranč pod Babicou
     I.
    • 13. 5.
     2-5
    • Školský výlet
    • 13
    • Po
    • Ranč pod Babicou
     II.
    • 13. 5.
     2-5
    • Školský výlet
    • 09
    • Št
    • Exkurzia PENAM
     II.
    • 9. 5.
     1-4
    • Exkurzia
    • 09
    • Št
    • Exkurzia PENAM
     III.
    • 9. 5.
     1-4
    • Exkurzia
    • 08
    • St
    • Deň víťazstva nad fašizmom
    • 8. 5.
    • Sviatok
    • 07
    • Ut
    • Exkurzia Banská Bystrica
     VI.
    • 7. 5.
     1-6
    • Exkurzia
    • 07
    • Ut
    • Exkurzia Banská Bystrica
     V.
    • 7. 5.
     1-6
    • Exkurzia
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne