• Upozornenie

     • 15. 11. 2021
     • Upozorňujeme, že na chodníkoch v areáli školy je z bezpečnostných dôvodov

      zakázané jazdiť na kolobežkách, bicykloch a skateboardoch.

      Pri vstupe do areálu zosadnite a ďalej choďte pešo.

      Zákaz sa týka všetkých osôb (detí MŠ, žiakov ZŠ, rodičov).

      Ďakujeme za porozumenie!

     • Deň materských škôl

     • 15. 11. 2021
     • Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP) vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku. Tento významný deň, nie len pre materské školy, ale aj pre náš štát sa  organizuje každoročne 4. novembra. Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum 4. november 1829. V tento deň vznikla a bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická.

     • Halloweensky večer v škole

     • 3. 11. 2021
     • 26. október bol dňom, na ktorý sa žiaci štvrtého ročníka dlho tešili a pripravovali. Organizáciu a program večerného halloweenskeho stretnutia si na zodpovednosť zobrali pani učiteľky Ľubica Čurgaliová, Martina Pauerová, Dominika Bátoryová a Dominika Mihalovičová.

      Cieľom udalosti bol najmä rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov, aby poznali históriu, tradície Halloweenu, overili si svoje znalosti a vedomosti v rôznych súťažných disciplínach a v neposlednom rade, aby medzi sebou utužili priateľské vzťahy.

      Štvrtáci zažili netradičný pobyt v škole, na ktorý sa poctivo pripravili. Už pri príchode detí do školy bolo zrejmé, že kreativita im nechýba, nakoľko mali na sebe strašidelné kostýmy od výmyslu sveta.

      Vstupenkou do tematicky vyzdobenej triedy bolo zaklínadlo, čím originálnejšie, tým lepšie. Po odprezentovaní histórie Halloweenu prišlo na rad rozdelenie malých strašidiel do tímov a súťaž sa mohla začať. Deti prejavili veľkú súťaživosť a šikovnosť v odpovedaní na otázky, v boji o najväčšieho jedáka či v čítaní strašidelného príbehu s porozumením. Svoje manuálne zručnosti mohli dokázať vo vytváraní halloweenskej ozdoby na pohár, no deti sa azda najviac tešili na nočnú hru, kde mali za úlohu hľadať zašifrované kódy po celej škole za pomoci baterky a poskladať šifru do zmysluplnej vety. Nechýbala ani tanečná zábava, v ktorej sa účastníci halloweenskeho programu dosýta vybláznili. Po vyhlásení víťazov súťaže sa deťom len ťažko priznávalo, že ich dlhoočakávaný večer v škole sa končí, no domov odchádzali spokojní v sprievode rodičov.

      Priebeh celej udalosti hodnotíme veľmi pozitívne a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné zážitky!

     • Svetový deň zdravej výživy

     • 3. 11. 2021
     • Na našej základnej škole v Golianove všetci veľmi dobre vieme, že ak chceme dlho žiť, musíme sa starať o svoje telo. Byť fit psychicky i fyzicky. Pri príležitosti Svetového dňa zdravej výživy sme si rozprávali o zdravom stravovaní a dôležitosti vitamínov v rámci vyučovania dňa 21.10.2021. Každá trieda dostala misu s rôznym ovocím a zeleninou a kým si žiaci dopĺňali vitamíny, viedli diskusie o tom, prečo je dôležité obohacovať svoju stravu o ovocie a zeleninu. A tiež kedy sa už začať riadiť tým, že všetkého veľa škodí. Žiaci riešili aj rôzne úlohy či už zábavné alebo edukačné s tematikou zdravej výživy. Veríme, že sa v tento deň vrátili domov obohatení nielen o zážitky, ale aj informácie, o ktoré sa mohli podeliť so svojimi rodičmi.

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • 3. 11. 2021
     • Dňa 15.10 sa uskutočnilo online školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Olympiáda sa uskutočnila formou online testu, kde si žiaci mohli preveriť svoje vedomosti nielen z gramatiky, ale aj z literatúry slovenského jazyka. Samozrejme nechýbalo ani čítanie s porozumením.

      Úspešnými riešiteľmi sa stali:

      Simon Babčan – 9.roč.

      Kristína Kováčová – 9.roč.

      Viktor Mikle – 8.roč.

      Lujza Pachotová -  8.roč.

      Lea Nagyová – 8.roč.

      Olympiády sa taktiež zúčastnili Alexandra Duchoňová – 8.roč. a Samuel Graclík – 8.roč., ktorí si taktiež preverili svoje vedomosti v slovenskom jazyku a literatúre.

      Simon Babčan, žiak 9.ročníka, získal najvyšší počet bodov, a preto postúpil do okresného kola, v ktorom bude reprezentovať našu školu. Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme a Simonovi Babčanovi držíme palce.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
    • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
    • www.zsgolianovo.eu
    • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
    • rozpočtová organizácia
    • 37865251
    • 2021649608
    • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
    • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
    • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
    • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
    • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne