• Otvorenie školského roka 2023/2024

     • 28. 8. 2023
     • Oznamujeme žiakom 1.- 9. ročníka

      Základnej školy s materskou školou v Golianove,

      že slávnostné otvorenie nového školského roka sa

      začína v pondelok 4. septembra 2023 o 8:30 h.

      Potrvá do cca 9:30 h.

      Rodičia žiakov 1. ročníka ZŠ budú mať hneď stretnutie s triednou učiteľkou

      (organizačné pokyny).

      Činnosť školského klubu a stravovanie pre žiakov ZŠ sa začína v utorok 5. septembra 2023.

      Úsek materskej školy začína svoju celodennú činnosť

      v pondelok 4. septembra 2023 od 6:15 h.

       

      Vstup zákonných zástupcov do budovy školy nie je povolený (len so súhlasom pedagóga). Rodičia žiakov 1.ročníka ZŠ majú vstup do budovy povolený 4. a 5. septembra 2023.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
    • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
    • www.zsgolianovo.eu
    • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
    • rozpočtová organizácia
    • 37865251
    • 2021649608
    • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
    • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
    • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
    • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
    • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne