• Európsky deň jazykov

     • 29. 9. 2023
     • Zapoj sa do súťaže s Európskym dňom jazykov! Navrhni nové logo na tričko pre rok 2024.

      Tu sú pre Vás podmienky:

      1. Pozor! Myslite na to, že dizajn by mal byť o jazykoch a nie o krajinách. Prosíme Vás, nepoužívajte vlajky ani iné symboly štátov.

      2. Môžete použiť maximálne 3 farby.

      3. Ak máte dizajn vo viacerých verziách farieb, pošlite nám ich všetky mailom a my vyberieme tie, ktoré sa nám páčia najviac.

      4. Myslite na to, že potrebujeme dizajn, ktorý nie je príliš zložitý a neobsahuje veľa malých detailov. Práve táto jednoduchosť umožní väčšiu kvalitu tlače.

      5. Váš dizajn nemôže presiahnuť šírku trička a musí byť umiestnený vpredu. Myslite na to, že maximálny priestor na tlač Vášho dizajnu je 30 cm x 30 cm.

      6. Dizajn nemôže obsahovať logá ani iné materiály tretej strany.

      7. Svoj návrh odovzdaj p. uč. Valentovej do 12.12.2023

      Teším sa na Vaše práce 😊

     • Jesenný zber textilu na škole

     • 29. 9. 2023
     • Kedy: 2. október - 6. október 2023, vždy od 7:00 do 7:30

      Kde: chodba na prízemí pavilónu ZŠ

      Čo zbierame: Textil vhodný na ďalšie použitie, a to najmä (vypraté) letné a zimné pánske, ženské a detské oblečenie, zachovalý bytový textil ako návliečky, plachty či periny, rovnako aj topánky, opasky a kabelky.

      Ako zbierame: Zozbierané veci musia byť zabalené vo vhodnom obale, ideálne v priesvitnom vreci. Topánky musia byť v pároch, ideálne zviazané šnúrkami.

      Prečo zbierame: Ochrana životného prostredia - Zozbieranému oblečeniu a textilným výrobkom dávame druhú šancu na ich vrátenie do obehu. Pomoc ľudom v núdzi - Okrem finančnej pomoci putuje pretriedená časť
      vyzbieraného oblečenia, ktorú je možné opätovne zúžitkovať po jej vyčistení ľudom v núdzi prostredníctvom našich charitatívnych partnerov. 

      Zapojiť sa môžu aj deti z MŠ s rodičmi.

     • Turistická vychádzka na vrch Zobor

     • 29. 9. 2023
     • Dňa 13.09.2023 ročníky 5.-9. sa v rámci Účelového cvičenia zúčastnili na turistickej vychádzke na vrch Zobor. Na túre sme využili teoretické poznatky účelového cvičenia – práca s buzolou, poznanie turistických značiek, spoznávanie a ochrana flóry, fauny, bezpečné správanie na turistike

     • Tekvicový festival

     • 27. 9. 2023
     • V stredu 4. októbra 2023

      Tekvico-móda - oblečenie v správnej farbe a štýle

      Tekvico-jedlo - jedlo v triede aj v školskej jedálni vyrobené z tekvice

      Tekvico-tvorba - výzdoba tried a chodieb v tekvico-štýle

      Spolupráca s rodičmi v škole na tvorbe tekvico-ozdôb podľa vlastnej fantázie popoludní od 13:30 do 15:00. Výstava vytvorených tekvico-ozdôb.

       Pridajte sa.

       

     • Poplatky uhrádzané zákonným zástupcom za MŠ, ŠKD

     • 5. 9. 2023
     • Oznamujeme všetkým zákonným zástupcom detí a žiakov školy, že podľa platnosti VZN obce Golianovo č. 4/2023 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskom klube detí sú nezmenené:

      A) výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí vo výške 17,- € mesačne za každé dieťa,

      B) výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť materskej školy vo výške 20,- € mesačne za každé dieťa.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
    • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
    • www.zsgolianovo.eu
    • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
    • rozpočtová organizácia
    • 37865251
    • 2021649608
    • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
    • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
    • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
    • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
    • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne