• Deň mlieka

     • 25. 5. 2023
     • Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarenskej federácie (IDF). Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom je poukázať a vyzdvihnúť ich biologicky významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať ľudí k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života. Téme MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY sme sa na našej škole venovali aj my na hodinách prvouky , prírodovedy a biológie od 15.5. do 19.5. Veľmi nám pri tom pomohla aj spoločnosť RAJO, ktorá zabezpečuje našim žiakom chutnú mliečnu desiatu Brejky. Poskytla nám zaujímavú prezentáciu a kvíz. Po jej premietnutí žiaci získali užitočné informácie o spoločnosti RAJO, o postupoch, ktoré používa táto spoločnosť pri  spracovaní mlieka, o prospešnosti mlieka a mliečnych výrobkov pre človeka.  Pozreli si tiež cestu mlieka od kravičiek až k nám domov a zoznámili sa so širokou ponukou  produktov. Mladší žiaci  kreslili k tejto téme pekné obrázky, nakupovali v BREJKY automate a rozprávali, ktoré mliečne výrobky nakupujú oni a ich rodičia. Starší žiaci si overili získané vedomosti pri odpovedaní na zaujímavé kvízové otázky. Nezabúdajme: ,,MLIEKO JE ZDRAVÉ!!!!

     • Divadelné predstavenie – Jozef a jeho zázračný farebný plášť

     • 19. 5. 2023
     • Dňa 9.5.2023 sa žiaci VI., VII., VIII. a IX. triedy zúčastnili divadelného predstavenia Jozef a jeho zázračný farebný plášť v Divadle Andreja Bagara v Nitre.  Muzikál je posolstvom pre všetky generácie o tom, že len tie sny, ktoré máme odvahu snívať, sa raz splnia. Spoznali sme  príbeh o Jozefovi a jeho bratoch, príbeh o láske aj nenávisti, o zrade aj odpustení a najmä o odhodlaní žiť svoj sen napriek všetkým prekážkam.

     • Pohybom k zdraviu

     • 16. 5. 2023
     • Dňa 11. 5. 2023 žiaci III. a IV. triedy mali možnosť navštíviť športový klub FIGHT SCHOOL SPARTA v Krškanoch a rozhýbať si svoje telo pod vedením trénera p. Martina Žáka a jeho zverencov. Čas strávený v netradičnej telocvični využili naplno. Vyskúšali si náradia, rôzne cvičenia, hry, športové aktivity, otestovali si svoju výdrž a výkonnosť. Do školy sa účastníci vrátili s predsavzatím pokračovať v aktívnom trávení voľného času. Žiakov sprevádzali: p. učiteľ Mgr. M. Záhorský a Dr. A. Krištofíková.
      Poďakovanie za túto aktivitu patrí aj p. Beňovičovi, ktorý zabezpečil bezpečnú prepravu žiakov. 

     • Máj, máj, máj...

     • 11. 5. 2023
     • Tradícia stavania májov je súčasťou ľudových zvykov. Žiaci V. triedy nám túto tradíciu pripomenuli dňa 28.4.2023. Veselým krokom za spevu piesní chlapci priniesli a zasadili máj, dievčatá im zaspievali a zatancovali. Svojím vystúpením nám všetkým spríjemnili deň.

     • Žonglér v MŠ

     • 3. 5. 2023
     • Do našej materskej školy zavítal žonglér, ktorý nám ukázal svoju šikovnosť a žongloval  s rôznymi predmetmi. Deťom sa to páčilo a aj ich zapojil a naučil ich to.

     • S knihou okolo sveta – Nemecko

     • 11. 5. 2023
     • Naša cesta okolo sveta sa blíži do finále. Poslednou zastávkou bolo Nemecko. Z tejto krajiny pochádza najznámejší autor westernu Karl May. Na našom stretnutí dňa 10.5. 2023 sa zhromaždilo veľa indiánskych náčelníkov z rôznych kmeňov. Po úvodnom predstavení sme sa oboznámili s westernom v rozličných podobách – film, hudba, literatúra,... V úryvku sme spoznali príbeh najznámejšieho indiánskeho náčelníka – Winnetua. Indiánske tance nám predviedli na hudbu skupiny Rednex.  Každý poriadny Indián sa pýši svojím vlastným koňom, a preto v závere prebehli konské preteky. Čitatelia, ktorí absolvovali všetky stretnutia S knihou okolo sveta, sa stretnú v školskej knižnici na „prespávačke“.

     • Divadielko Svetielko v MŠ

     • 3. 5. 2023
     • Divadielko Svetielko zavítalo dnes do našej škôlky s predstavením "O kvietkoch a zvieratkách". Deťom sa predstavenie veľmi páčilo a tešili sa lebo sa mohli do diania aj zapojiť a odmenili tety potleskom. 

     • The Last wish – divadelné predstavenie

     • 3. 5. 2023
     • Dňa 19.4.2023 sa žiaci VII., VIII. a IX. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia The Last Wish, ktoré sa konalo v Kultúrnom centre na Zobore v Nitre. Táto činoherná divadelná inscenácia bola odohraná hercami z divadelného centra v Martine v anglickom jazyku. Žiaci si touto zábavnou formou mohli aktívne overiť svoje jazykové schopnosti. Nachádzalo sa v ňom aj mnoho úsmevných situácií. K dispozícii sme dostali aj pracovný materiál, ktorému sme sa venovali na hodinách anglického jazyka pred a aj po predstavení. Žiaci túto skúsenosť hodnotili kladne.

     • Úspech v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín

     • 3. 5. 2023
     • Dňa 17.03.2023 sa naši žiaci zúčastnili na obvodnom kole v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín vo Vrábľoch. Našu školu potešili krásnym úspechom:

      Nina Duchoňová z VIII. triedy sa umiestnila na 1.mieste v prednese prózy v 3.kategórii,

      Alexandra Duchoňová z IX.triedy sa umiestnila na 2.mieste v prednese poézie v 3. kategórii,

      Karin Schutová z V.triedy sa umiestnila na 2. mieste v prednese poézie v 2.kategórii.

      Gratulujeme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy.

     • Educate Slovakia

     • 3. 5. 2023
     • V týždni od 28. - 31. marca 2023 do našej školy zavítali študenti zo zahraničia v rámci projektu Educate Slovakia. Žiakom prezentovali svoju krajinu, odkiaľ pochádzajú, kultúru, národnú kuchyňu, jazyk, a to všetko v angličtine. Žiaci druhého stupňa mali možnosť spoznať ľudí rôznych národností. V utorok nám Emanuella priblížila zaujímavé informácie o Srbsku a vyskúšali sme si písanie azbukou, či srbský národný tanec. V stredu zožal veľký úspech študent z Indie, Jay, ktorého si všetci rýchlo obľúbili. Interaktívnou formou nás zaviedol do farebného sveta Indie, naučil nás základné frázy, dokonca aj tanec. Vo štvrtok sme boli vtiahnutí do čarokrásnych ostrovov Grécka, čím nás študentky Despina a Stella naladili na letné dovolenky. Do ich prezentácie sa žiaci mohli aktívne zapájať a boli za to i odmenení. V závere týždňa sme boli obohatení o množstvo zaujímavostí o Kazachstane. Študentka Sabina nás tiež naučila každodenné frázy vo svojom jazyku a ochotne odpovedala na naše zvedavé otázky. Našim žiakom sa projekt páčil najmä vďaka novým informáciám. Ocenili možnosť počuť cudzí jazyk, ktorý sa učia a boli motivovaní sa v ňom vyjadrovať. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu s organizáciou Aiesec.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
    • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
    • www.zsgolianovo.eu
    • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
    • rozpočtová organizácia
    • 37865251
    • 2021649608
    • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
    • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
    • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
    • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
    • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne