• Valentín 2022

     • 22. 2. 2022
     • 14. február je deň, kedy sa oslavuje  sviatok sv. Valentína. Tento deň je sviatkom všetkých zamilovaných, kedy si vyznávame lásku viac ako inokedy, obdarúvame sa kvetmi, sladkosťami, či inými drobnosťami.

      Tento deň sa na našej škole niesol v prejavovaní lásky a priateľstva prostredníctvom valentíniek (vlastnoručne vyrobené pozdravy, želania, odkazy), ktoré sme si vymieňali prostredníctvom Valentínskej pošty. Valentínky boli odovzdané učiteľom, vychovávateľom i žiakom.  Každá jedna valentínka vyčarila nejeden úsmev na tvári a zahriala pri srdci.

     • Hviezdoslavov Kubín 2022

     • 22. 2. 2022
     • Vo štvrtok 27. januára 2022 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín v 1., 2. a 3. kategórii.

      Rozhodnutie poroty nám prinieslo nasledovné výsledky:

      I.kategória – 2.-4.ročník

      1.miesto – Karin Schutová (poézia)

      2.miesto – Ema Áčová (poézia)

      2.miesto – Viktória Kovalčíková (poézia)

      3.miesto – Hana Babošová (poézia)

      II.kategória – 5.-6.ročník

      1.miesto – Viktória Čoknayová (poézia)

      1. miesto Karolína Vaškovičová (próza)

      2.miesto – Terézia Vargová (poézia)

      3.miesto – Diana Kudryová (poézia)

       

      III. kategória – 7.-9.ročník

      1.miesto – Tamara Andelová – poézia

      1.miesto – Alexandra Duchoňová – próza

      2.miesto – Nina Duchoňová – próza

      2.miesto – Alžbeta Bartková – poézia

      3.miesto – Filip Brath – próza

      3.miesto – Lujza Pachotová - próza

       

      Recitátori, ktorí sa umiestnili na 1. mieste, budú našu školu reprezentovať na obvodnom kole vo Vrábľoch dňa 21.marca 2022.

      Všetkým recitátorom srdečne blahoželáme a budeme im „držať palce“, aby boli úspešní v obvodnom kole.

     • Prerušenie prezenčného vyučovania v VIII. triede základnej školy

     • 20. 2. 2022
     • Na základe epidemiologického šetrenia Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre dňa 20. februára 2022 Vám oznamujeme, že žiakom VIII. triedy základnej školy sa od 19.2.2022 do 23.2.2022 prerušuje prezenčné vyučovanie z dôvodu hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19. (Prerušenie prezenčného vyučovania v danej triede ako opatrenie na predchádzanie ochoreniam je nevyhnutné plniť ihneď.) Žiaci sa budú vzdelávať dištančne prostredníctvom Teams (SJL, MAT, ANJ, FYZ, CHEM) a Edupage (zadania z ostatných predmetov). Žiaci sa vrátia do školy vo štvrtok 24.2.2022, ak neoznámime inak. Nariadenie karenténnych opatrení a poučenie pre všetky osoby TU!

     • Prerušenie prezenčného vyučovania v III. triede základnej školy

     • 14. 2. 2022
     • Na základe epidemiologického šetrenia Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre dňa 14. februára 2022 Vám oznamujeme, že žiakom III. triedy základnej školy sa od 15.2.2022 do 19.2.2022 prerušuje prezenčné vyučovanie z dôvodu hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19. (Prerušenie prezenčného vyučovania v danej triede ako opatrenie na predchádzanie ochoreniam je nevyhnutné plniť ihneď.) Žiaci sa budú vzdelávať dištančne prostredníctvom Teams (SJL, MAT, ANJ) a Edupage (zadania z ostatných predmetov). Žiaci sa vrátia do školy v pondelok 21.2.2022, ak neoznámime inak. Nariadenie karenténnych opatrení a poučenie pre všetky osoby TU!

     • Výzva na prevzatie Ag - samotestov

     • 10. 2. 2022
     • Prosíme rodičov, aby si prišli prevziať do školy ďalšiu sadu Ag - samotestov (5 ks) v termíne:

      - piatok 11.2.2022: od 6:30 do 8:00 h v telocvični

      alebo

      - pondelok 14.2.2022: od 6:30 do 8:00 h v telocvični

      V prípade, že v daných termínoch nemôžete prevziať testy, môžete tým poveriť inú dospelú osobu.

      Upozornenie: Prosíme rodičov, aby testovali svoje deti aj preventívne, nie len pri príznakoch, pretože epidemická situácia sa zhoršuje.

     • Prerušenie prezenčného vyučovania v VI. triede základnej školy

     • 9. 2. 2022
     • Na základe epidemiologického šetrenia Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre dňa 9. februára 2022 Vám oznamujeme, že žiakom VI. triedy základnej školy sa od 10.2.2022 do 12.2.2022 prerušuje prezenčné vyučovanie z dôvodu hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19. (Prerušenie prezenčného vyučovania v danej triede ako opatrenie na predchádzanie ochoreniam je nevyhnutné plniť ihneď.)  Žiaci sa budú vzdelávať dištančne prostredníctvom Teams (SJL, MAT, ANJ, FYZ) a Edupage (zadania z ostatných predmetov). Žiaci sa vrátia do školy v pondelok 14.2.2022, ak neoznámime inak.

      Zákonní zástupcovia detí a žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v škole sú povinní sledovať zdravotný stav a v prípade náhleho nástupu ktoréhokoľvek z príznakov typických pre ochorenie COVID-19 bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a bezodkladne sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.

      Nariadenie karenténnych opatrení a poučenie pre všetky osoby TU!

     • Prerušenie prezenčného vyučovania v V. triede základnej školy

     • 8. 2. 2022
     • Na základe epidemiologického šetrenia Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre dňa 8. februára 2022 Vám oznamujeme, že žiakom V. triedy základnej školy sa od 9.2.2022 do 13.2.2022 prerušuje prezenčné vyučovanie z dôvodu hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19. (Prerušenie prezenčného vyučovania v danej triede ako opatrenie na predchádzanie ochoreniam je nevyhnutné plniť ihneď.)  Žiaci sa budú vzdelávať dištančne prostredníctvom Teams (SJL, MAT, ANJ) a Edupage (zadania z ostatných predmetov). Žiaci sa vrátia do školy v pondelok 14.2.2022, ak neoznámime inak.

      Zákonní zástupcovia detí a žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v škole sú povinní sledovať zdravotný stav a v prípade náhleho nástupu ktoréhokoľvek z príznakov typických pre ochorenie COVID-19 bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a bezodkladne sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.

      Nariadenie karenténnych opatrení a poučenie pre všetky osoby TU!

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
    • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
    • www.zsgolianovo.eu
    • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
    • rozpočtová organizácia
    • 37865251
    • 2021649608
    • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
    • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
    • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
    • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
    • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne