Novinky

     • Deň Zeme v MŠ

     • 27. 4. 2022
     • Deň Zeme je venovaný našej Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Máme radi našu planétu Zem, našu krajinu, prostredie v ktorom žijeme a preto nám záleží na čistote a poriadku nášho okolia. Deti prostredníctvom rôznych aktivít spoznávali našu Zem – rozprávali  o prírode, rastlinkách, zvieratkách, overili si svoje schopnosti pri triedení odpadu, spoločne kreslili kriedami na asfalt obrázky našej Zeme a prírody. Vyjadrili svoj postoj ako sa správať k prírode. Cieľom tejto aktivity bolo rozvíjať environmentálne povedomie detí tvorivým a hravým spôsobom, chrániť prírodu a starať sa o ňu a tak zveľaďovať životné prostredie. Deň Zeme v materskej škole bol dňom veselej nálady, rôznych hier a pracovných aktivít.

     • Literárny karneval

     • 21. 4. 2022
     • Dňa 24.3.2022 sa na našej škole konal literárny karneval. Žiaci si obliekli kostýmy svojich obľúbených literárnych hrdinov. Na karnevale potom prezentovali literárnu postavu. Každý ju predstavil aj slovne. Povedal, z ktorého obdobia pochádza, akými charakterovými vlastnosťami a príbehom by určite postava zaujala aj ostatných. Mnohí sa medzi sebou dohodli, že si knihu požičajú, aby sa o literárnej postave dozvedeli viac.