• Riaditeľské voľno pre 1. - 4. roč. a 6. - 9. roč. ZŠ

     • 12. 5. 2022
     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon)  udeľuje žiakom 1. – 4. ročníka a 6. – 9. ročníka základnej školy (okrem 5.ročníka) na stredu  18. mája  2022 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov kvôli bezproblémového zabezpečeniu celoslovenského testovania piatakov T5 – 2022. Vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 19. mája 2022. Úsek materskej školy je v riadnej prevádzke.

     • Koncert Simsalala v MŠ

     • 10. 5. 2022
     • Dňa 4.5.2022 k nám do materskej školy v Golianove zavítala speváčka Simsalala, aby nás potešila, zabavila svojimi pesničkami. Deti sa veľmi tešili, tancovali a spievali spolu s ňou, zapájali sa. Atmosféra bola úžasná a deti mali krásny zážitok.

     • S kamarátkou energiou

     • 10. 5. 2022
     • Dňa 29.4.2022 sa v našej škole konalo náučno-zábavné podujatie pod názvom "S kamarátkou energiou" pre deti a mládež. Témou bola energia, zdroje energie a jej využitie. Zúčastnili sa ho žiaci 4., 5. a 6. ročníka. Na jednotlivých stanovištiach si mohli zasúťažiť a používať pri tom profesionálne vedecké prístroje /napr. termokameru, elektromer atď./. Celé podujatie a zábavu dopĺňala detská herečka rôznou interakciou so žiakmi. Žiaci získali veľa nových informácií o energii, povyhrávali vecné ceny, a taktiež boli odmenení desiatou vo forme ovocia, fit tyčinky a minerálky. Podujatie sa našim žiakom veľmi páčilo.

     • Návšteva hasičskej zbrojnice

     • 10. 5. 2022
     •  

      Na hodinách prvouky sa druháci oboznamujú s prácou polície, hasičov a záchranárov. Aby sme sa nevenovali len teoretickým vedomostiam, vybrali sme sa na návštevu hasičskej zbrojnice v Golianove. Profesionálny hasič nadrotmajster Ing. Andrej Verš nás previedol zbrojnicou a žiakov podrobnejšie oboznámil s ich prácou, vybavením aj prebiehajúcimi súťažami. Žiaci mali možnosť prezrieť si hasičské auto, oblečenie, vybavenie a výstroj.  Všetkým zúčastneným ďakujeme za ochotu a pomoc pri realizácii.

     • Hľadanie veľkonočných vajíčok

     • 10. 5. 2022
     • Dňa 12.4.2022 sme hodinu anglického jazyka v ročníkoch 2. - 4. využili na zábavno-náučnú aktivitu „Easter egg hunt“ – veľkonočné hľadanie vajíčok. V areáli školy sme ukryli vajíčko s otázkou alebo úlohou v angličtine. Keď ukryté vajíčko žiak našiel a odpovedal správne, dostal sladkú odmenu. Táto akcia sa u žiakov stretla s veľkým nadšením.

     • Veľkonočný turnaj vo vybíjanej

     • 10. 5. 2022
     • Žiaci prvého stupňa základnej školy sa už tradične zúčastnili vo sviatočnom veľkonočnom čase turnaja vo vybíjanej. Aj keď ide vekovo o nerovný boj, žiaci mladších ročníkov sa nedali zahanbiť. Vo vyraďovacej hre každý s každým sa podarilo vybiť protihráčov aj najmladším hráčom – prvákom. Umiestnenie tried bolo nasledovné:

      1. miesto – IV. trieda

      2. miesto – III. trieda

      3. miesto – II. trieda

      4. miesto – I. trieda

      Dúfam, že sladká odmena potešila všetkých športovcov a pridala im chuť a energiu na ďalšie športové výkony.

     • Deň svätého Patrika

     • 10. 5. 2022
     • Žiaci prvého a druhého stupňa sa oboznámili s reáliami anglicky hovoriacich krajín a na hodine anglického jazyka si priblížili históriu írskeho sviatku Dňa svätého Patrika. Vyučovanie sme si spestrili rôznymi činnosťami, ktoré súvisia s týmto sviatkom. Vyrábali trojlístky, zahrali si domino, vyrobili škriatka, oboznámili sa s významom sviatku a samozrejme sa naučili aj írsky tanček. Veríme, že sa naším malým zeleným škriatkom tento deň v škole páčil.

     • Fašiangy

     • 10. 5. 2022
     • Druháci si v stredu 16.2.2022 spestrili vyučovanie karnevalovými maskami. Fantázie sa medze nekládli, o čom svedčili aj ich nápadité variácie. Po predstavení masiek sme si deň spestrili súťažami.

     • Práca polície

     • 10. 5. 2022
     • Dňa 18.1.2022 sa žiaci druhej triedy zúčastnili odbornej prednášky pod vedením pracovníkov Oddelenia služobnej kynológie okresného riaditeľstva PZ. Boli im poskytnuté kynologické poznatky o výchove policajného psa. Žiaci sa dozvedeli o vedení a výcviku policajného psa, bližšie sa oboznámili s prácou polície a ich právomocami.  V diskusii mali možnosť položiť policajtom otázky, ktoré ich najviac zaujímali.  Po teoretickej časti nasledovala praktická ukážka psa Aresa. Naše poďakovanie patrí npráp. Jozefovi Tonkovi a JUDr.  Ladislavovi Filipovi. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
    • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
    • www.zsgolianovo.eu
    • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
    • rozpočtová organizácia
    • 37865251
    • 2021649608
    • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
    • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
    • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
    • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
    • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne