Novinky

     • Pokyny k otvoreniu šk. r. 2022/23

     • 30. 8. 2022
     • Otvorenie školského roka

      Oznamujeme žiakom 1.- 9. ročníka

      Základnej školy s materskou školou v Golianove,

      že slávnostné otvorenie nového školského roka sa

      začína v pondelok 5. septembra 2022 o 8:30 h.

      Potrvá do cca 9:30 h.

      Činnosť školského klubu a stravovanie sa začína v utorok 6. septembra 2022.

      Úsek materskej školy začína svoju celodennú činnosť

      v pondelok 5. septembra 2022 od 6:15 h.

       

      Žiadame rodičov/žiakov, aby so sebou priniesli písomné vyhlásenia o bezpríznakovosti (prípadne poslať elektronicky cez IŽK). Tlačivo nájdete tu: Bezpriznakovost_dieta_ziak_2022_08_15.pdf

      Ak má rodič problém s vytlačením daného tlačiva, ráno budú k dispozícii prázdne dokumenty, ktoré bude môcť vyplniť priamo na mieste.

      Vstup zákonných zástupcov do budovy školy nie je povolený, výnimku má len žiak 1. ročníka. S ním môže vojsť do budovy školy jeden zákonný zástupca.