Novinky

     • Kontaktné telefónne čísla

     • 4. 9. 2022
     • +421 37 658 11 63 - kancelária školy ZŠ

      +421 37 658 11 92 - školská jedáleň

      +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda)

      +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda)

      +421 907 672 687 - materská škola - elokované pracovisko, budova zbrojnice (4. trieda)

     • Školský výlet Smolenice

     • 20. 9. 2022
     • Dňa 23.6.2022 spoznávali žiaci prvého až piateho ročníka krásy Slovenska. Konkrétne sme navštívili zámok v Smoleniciach s prehliadkou. Z výšky zámockej veže sme obdivovali čaro okolitej prírody. Súčasťou programu bola aj exkurzia vo Včelárni, kde si mohli rozšíriť získané vedomosti o včelách, včelích produktoch, vyrobiť sviečku z včelieho vosku a nakúpiť včelie výroky.    

     • Filmové predstavenie

     • 20. 9. 2022
     • 1. jún patrí deťom. Žiaci prvého až piateho ročníka sa pomocou filmového spracovanie príbehu o odvážnej, statočnej a vytrvalej požiarničky preniesli do New Yorku. Atmosféru filmového predstavenia Nezlomná v CineMax Nitra dopĺňali pukance a nápoje.

     • Dopravné ihrisko

     • 20. 9. 2022
     • Žiaci prvého až štvrtého ročníka dňa 24. a 25.5.2022 absolvovali teoretickú aj praktickú časť na dopravnom ihrisku v Nitre. V teoretickej časti si zopakovali dopravné značky, pravidlá cestnej premávky a základnú výbavu cyklistu. V praktickej časti sa roztočili kolesá bicyklov a kolobežiek. Žiaci svoje teoretické vedomosti mali možnosť využiť v praxi. Naše veľké poďakovanie patrí pani Michálekovej za sprostredkovanie a odborné vedenie.