• Večer s Matildou

     • 24. 11. 2022
     • Náruživí čitatelia 3. ročníka, ktorí neváhali siahnuť po knihe každý večer, dostali za odmenu zoznamovací večierok s Matildou.  V pondelok 14.11. 2022 v podvečerných hodinách navštívili školskú knižnicu detskí knižní hrdinovia. Po predstavení sa v úvode, nasledovalo oboznámenie sa so životom a dielom Roalda Dahla.   Následne sa začítali do úryvku Prvý zázrak. Vo večernom kine si pri pukancoch pozreli ukážku z filmu Matilda. A na záver to najlepšie! Škola ponorená do tmy ukrývala zašifrované odkazy. Krásnou pamiatkou z tohto večera pre čitateľov zostane záložka.

     • MŠ v kine

     • 23. 11. 2022
     • Najstaršie deti materskej školy navštívili kino vo Vrábľoch. Deti si mohli pozrieť rozprávku Haftaňan a traja mušketieri. Rozprávku nám spestrili aj pukancami a džúsom, takže atmosféra bola skutočne nezabudnuteľná. 

     • Exkurzia v Nitre

     • 24. 11. 2022
     • Dňa 4.11.2022 sa žiaci V. a VI. triedy  zúčastnili exkurzie do Ponitrianskeho múzea v Nitre. Počas prednášky s názvom  Pod našimi nohami a praktickými aktivitami si overili, že bezstavovce sú nevyhnutnou súčasťou životného prostredia a bez nich by svet taký, ako ho poznáme, neexistoval. V Krajskej knižnici Karola Kmeťka sa oboznámili s prácou knihovníka. Hravou a zábavnou formou si osvojili pojmy z environmentálnej oblasti, riešili globálne problémy, separovanie odpadu, ochranu životného prostredia. Zistili, čo všetko človek svojou nezodpovednosťou môže spôsobiť do budúcnosti  a aká nevyhnutná je ochrana prírody.

     • Svetový deň zdravej výživy

     • 24. 11. 2022
     • Na našej základnej škole v Golianove všetci veľmi dobre vieme, že ak chceme dlho žiť, musíme sa starať o svoje telo. Byť fit psychicky i fyzicky. Pri príležitosti Svetového dňa zdravej výživy sme si rozprávali o zdravom stravovaní a dôležitosti vitamínov v rámci vyučovania dňa 3.11.2022. Každá trieda dostala na ochutnávku tri druhy nátierok, a kým si žiaci dopĺňali vitamíny, viedli diskusie o tom, prečo je dôležité obohacovať svoju stravu o mlieko a mliečne výrobky. Žiaci riešili aj rôzne úlohy, či už zábavné alebo edukačné s tematikou zdravej výživy. Veríme, že sa v tento deň vrátili domov obohatení nielen o zážitky, ale aj informácie, o ktoré sa mohli podeliť so svojimi rodičmi.

     • Múzeum holokaustu v Seredi

     • 24. 11. 2022
     • Dňa 2.11.2022 sa žiaci VIII. a IX. triedy zúčastnili na dejepisnej exkurzii v Múzeu holokaustu v Seredi. Lektor múzea nás na prednáške „Deti a holokaust“ informoval o ťažkom živote židovských detí počas holokaustu v II. svetovej vojne. Neskôr nás ďalší lektor sprevádzal po jednotlivých pavilónoch múzea. Žiaci  získali veľa informácii o našej histórii počas vojnového Slovenského štátu v r. 1939 - 1945.

     • Halloween

     • 24. 11. 2022
     • Počas hodín anglického jazyka si žiaci prvého a druhého stupňa priblížili zvyky, ktoré obohacujú život Angličanov a Američanov v posledný októbrový deň. Mohli si pripraviť aj kostýmy, ktoré môžeme vidieť 31.októbra v uliciach Londýna a New Yorku. Na hodinách nechýbala ani história tohto sviatku, hádanky a iné aktivity. Zážitkové vyučovanie sme ukončili rôznymi súťažami, za ktoré dostali sladkú odmenu.

     • MO v stolnom tenise žiakov v Nitre

     • 24. 11. 2022
     • Dňa 21.10. 2022 sa žiaci Michal Áč, Viktor Kopálek, Samo Trabalík, Filip Brath zúčastnili Majstrovstiev okresu v stolnom tenise žiakov na Gymnáziu Cyrila a Metoda v Nitre. V B. skupine sme obsadili krásne 2. miesto. Zo 17 účastníkov MO sme sa umiestnili na 5. - 8.mieste. Žiaci úspešne reprezentovali ZŠ s MŠ Golianovo. Naším najúspešnejším hráčom bol Samo Trabalík s 3 víťazstvami.

     • Šarkaniáda v MŠ

     • 23. 11. 2022
     • Dňa 20.10.2022 sme sa stretli všetci škôlkári, aby sme si spolu vyrobili krásnych pestrofarebných šarkanov. Deti mali obrovskú radosť zo spoločnej akcie a šarkanov si potom púšťali vonku na školskom dvore.

     • Čaro tradičných bábok

     • 23. 11. 2022
     • Dňa 10. 10. 2022 sa žiaci 1., 2. a 3.ročníka zúčastnili výchovno - vzdelávacieho interaktívneho programu o bábkovom divadle. Cieľom tohto programu bolo priblížiť deťom bábkové umenie, rôzne typy bábok a  dramatizáciu s týmito bábkami.

     • Koncert v MŠ

     • 23. 11. 2022
     • V našej škôlke sme mali 5.10.2022 hudobný koncert, nehral nám len pán Škorec, člen hudobnej skupiny Fórum, ale na rôzne nástroje hrali aj deti. Zaspievali sme si rôzne známe piesne ľudové aj moderné. 

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
    • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
    • www.zsgolianovo.eu
    • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
    • rozpočtová organizácia
    • 37865251
    • 2021649608
    • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
    • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
    • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
    • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
    • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne