• Oznam

     • 14. 12. 2022
     • Kvôli pretrvávajúcemu vysokému výskytu respiračných chorôb u detí materskej a základnej školy bude prerušené vzdelávanie v MŠ a ZŠ od štvrtka 15.12.2022 do štvrtka 22.12.2022 (na základe rozhodnutia RÚVZ v Nitre a riaditeľky školy). Žiaci ZŠ dostanú úlohy z vyučovacích predmetov prostredníctvom EduPage na obdobie od 15.12. do 22.12.2022. On-line vzdelávanie nebude prebiehať z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov aj pedagógov.

      Žiaci ZŠ majú od 23.12.2022 vianočné prázdniny. Deti materskej školy majú od 23.12.2022 do 5.1.2023 prerušenú prevádzku. Žiaci ZŠ a deti MŠ nastúpia do školy v pondelok 9.1.2023.

      Dokumenty:

      Rozhodnutie_RUVZ_NR_12_2022.pdf

      Prerusenie_vyucovania_12_2022.pdf

     • Upozornenie

     • 12. 12. 2022
     • Oznamujeme, že z protiepidemických dôvodov sa od utorka 13.12.2022 do odvolania rušia všetky záujmové útvary a hromadné mimovyučovacie aktivity (aj v základnej škole, aj v materskej škole).

       

     • Vivárium

     • 1. 12. 2022
     • Dňa 24.11.2022 sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili exkurzie vo VIVÁRIU SPÚ v Nitre. Je to záchytné stredisko pre zaistené zvieratá z triedy plazov a medzi jeho hlavné úlohy patrí zabezpečenie ochrany chránených druhov plazov, rehabilitácia zaistených a zadržaných druhov plazov. Žiaci sa oboznámili  a získali informácie o rôznych druhoch exotických zvierat. Mohli si tieto zvieratá pohladkať a odfotiť sa s nimi. Do školy sme sa vrátili v dobrej nálade a plní zážitkov zo zaujímavého predpoludnia.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
    • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
    • www.zsgolianovo.eu
    • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
    • rozpočtová organizácia
    • 37865251
    • 2021649608
    • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
    • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
    • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
    • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
    • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne