• S knihou okolo sveta – Grécko

     • 30. 1. 2023
     • Leto, more, pláž ..... takto poznáme jedno z najkrajších dovolenkových miest – Grécko. Spoznať sme sa ho rozhodli aj my. Dňa 18.1.2023 sme sa opäť stretli v knižnici. S Gréckom sú úzko spojené báje, preto úlohou čitateľov bolo predstaviť nám aspoň 5 gréckych bohov. Ďalšou úlohou bolo poskladať báj o Faethónovi a zodpovedať niekoľko otázok k textu. Nasledovala vedomostná hra Milionár, ale milionári sa z nás nestali. Nevadí, nabudúce to vyhráme. Naše stretnutie sme ukončili netradične tancom. Spoznali sme tanečné kroky najznámejšieho gréckeho tradičného tanca Zorba.

     • Energoland

     • 11. 1. 2023
     • Žiaci štvrtého  a šiesteho  ročníka mali možnosť sa 12.12. 2022 oboznámiť s poznatkami o energiách, ako ich človek od dávnoveku získaval, využitie rôznych druhov energií v našom každodennom živote. Mohli  vidieť ako pracuje jadrová elektráreň, aký je jej vplyv na  človeka i prírodu. Počas exkurzie ich sprevádzal pracovník elektrárne, ktorý prítomným odpovedal na zvedavé otázky.

     • Krajská knižnica Karola Kmeťka

     • 2. 1. 2023
     • Žiaci tretej triedy sa 7.12.2022 v krajskej knižnici stretli s knihovníčkou Zuzkou na adventnom čítaní. Toto obdobie s neopakovateľným čarom nám spestrili Mimi a Líza so svojím záhadným vianočným svetlom. V úvode riešili žiaci tajničku s odkazom na knižku. Následne si zahrali Aktivity, kde slová na lístočkoch zahrali pantomímou alebo opisom slov. Na hviezdičky každý napísal svoje vianočné prianie a teraz budú netrpezlivo očakávať ich naplnenie. Ďalšie zaujímavé čítanie bolo z knihy Dohviezdny večer. V závere nechýbala sladká odmena. A aká by to bola návšteva knižnice bez prezerania kníh? Žiaci si našli množstvo zaujímavých knižných titulov. Naše veľké poďakovanie patrí pani knihovníčkam z detského oddelenia v Nitre.

     • Mikuláš v MŠ

     • 2. 1. 2023
     • Ako každý rok, tak aj teraz sme v našej škôlke s očakávaním sledovali cez okno či príde Mikuláš a horeli sme nedočkavosťou, kedy začujeme jeho zvončeky. Trošku sme sa obávali čertov, ale to len tí, ktorí neposlúchali. Dočkali sme sa a tešili sa s balíčkov plných sladkostí.

     • Stridžie dni v ŠKD

     • 2. 1. 2023
     • Na Ondreja, 30.11.2022, sa žiaci všetkých oddelení Školského klubu detí zúčastnili súťaží v rámci udalosti – Stridžie dni. Pre deti boli v telocvični pripravené rôzne zaujímavé súťažné disciplíny, ktoré mali zvládnuť. Za každú splnenú úlohu dostali príslušnú značku na svoju kartičku. Po vypršaní časového limitu boli žiaci odmenení sladkosťou. Za zorganizovanie tejto akcie ďakujeme vychovávateľom ŠKD a žiačkam 5. ročníka, ktoré pomáhali na jednotlivých stanovištiach.

     • Plavecký výcvik

     • 11. 1. 2023
     • Žiaci štvrtého ročníka od 26.10 – 23.11. 2022 absolvovali plavecký výcvik v mestskej plavárni v Nitre pod odborným vedením trénerov a inštruktorov plávania. Počas výcviku mali možnosť naučiť sa základy plávania, alebo si svoje už získané zručnosti v plávaní zdokonaliť. Na záver mali možnosť vyskúšať si svoje zručnosti v plaveckej  súťaži. Všetci účastníci boli ocenení „mokrým diplomom“  a drobnou sladkosťou. Za ústretovosť a odborné vedenie patrí poďakovanie  p. P. Peciarovi a jeho inštruktorom.

     • S knihou okolo sveta - Česko

     • 2. 1. 2023
     • V stredu 23.11.2022 ďalšou zastávkou na Ceste s knihou okolo sveta bolo Česko. V úvode žiaci predniesli repliku z knihy alebo filmu v českom jazyku. S českým naj... sa cestovatelia oboznámili prostredníctvom prezentácie. V práci s textom si pripomenuli najznámejšiu českú rozprávku O psíčkovi a mačičke. V nedočítanom príbehu mali možnosť prejaviť svoju tvorivosť a fantáziu pri dokončení rozprávky. Nie vždy je zhoda medzi literárnou predlohou a jej animáciou, o tom sa mohli žiaci presvedčiť pozeraním rozprávky. Najznámejšia česká vedomostná hra Kufor ovládla nasledujúce minúty a preverila spoluprácu jednotlivých dvojíc. Záver bol veselý na nôtu pesničky Československá v podaní Smejka a Tanculienky. Tanečným krokom sme sa rozlúčili a tešíme sa na stretnutie v ďalšej krajine. 

     • Imatrikulácie v MŠ

     • 2. 1. 2023
     • Aj v tomto školskom roku sme v MŠ uvítali nové deti slávnostnou "Imatrikuláciou". Deti všetkým sľúbili, že budú dodržiavať pravidlá škôlky a vždy budú dobrými kamarátmi pre všetkých. Dostali pamätný list, aby nezabudli na sľuby, ktoré dali kráľovi a kráľovnej. Na záver sme si zatancovali a zaspievali hymnu materských škôl. 

     • S knihou okolo sveta - Slovensko

     • 11. 1. 2023
     • V stredu 26.10.2022 naša školská knižnica ožila ľubozvučnou slovenčinou. So žiakmi 3., 5. a 6. ročníka sme začali našu cestovateľskú horúčku. Cestu okolo sveta sme odštartovali naším domovom - Slovenskom. Vstupenkou do knižnice boli predmety charakterizujúce Slovensko. Knižnica sa razom zaplnila valaškami, časťami krojov, knihami, magnetkami, drevenými dychovými nástrojmi,..... Slovenské ľudové rozprávky sme následne spoznávali cez texty Pavla Dobšinského. Zábavnou formou sme hádali známe rozprávky prostredníctvom hudby, obrázkov a divadelného stvárnenia. Naša cesta pokračuje k susedom do Českej republiky.   

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
    • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
    • www.zsgolianovo.eu
    • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
    • rozpočtová organizácia
    • 37865251
    • 2021649608
    • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
    • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
    • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
    • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
    • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne