• ZÁPIS do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2023/2024

     • 13. 3. 2023
     • Z Á P I S    

      do 1.ročníka  ZŠ na školský rok 2023/2024

      bude v utorok 4. apríla 2023

      v budove ZŠ – v I. triede na prízemí v čase od 13:30 do 17:00 h (dieťa v sprievode rodiča)

      Škola prijíma prihlášky v papierovej forme (04.04.2023) alebo v elektronickej forme (od 01.04.2023 od 8:00 h do 03.04.2023 do 14:00 h). Osobný zápis 04.04.2023 je povinný pre každé dieťa. Pri osobnom zápise rodič podpíše dokumentáciu z prijímacieho konania.

      Prihláška v elektronickej forme – TU:

      Prihláška v papierovej forme - TU:  

       

      Pri zápise rodič rozhodne o zaradení dieťaťa:

      • na vyučovanie etickej výchovy alebo náboženskej výchovy (povinne voliteľný predmet)
      • do školského klubu detí

      Škola ponúka:

      • vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka,
      • vyučovanie matematiky Hejného metódou,
      • inovačné prvky vyučovania, zážitkové učenie,
      • vyučovanie informatiky od 3. ročníka,
      • nadštandardné vybavenie všetkých učební najnovšími technológiami, vysokorýchlostný internet,
      • krúžkovú činnosť v oblasti športovej, umeleckej, poznávacej,
      • elektronickú žiacku knižku,
      • služby školského špeciálneho pedagóga,
      • kvalifikovaný pedagogický zbor,
      • telesnú a športovú činnosť zameranú aj na netradičné športy (florbal, korfbal, bedminton, softtenis, kurzy korčuľovania, plávania, lyžovania)

      Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a priniesť:

            -    rodný list dieťaťa,

            -    občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu) dieťaťa,

            -    v prípade rozvedených rodičov právoplatné súdne rozhodnutie o určení starostlivosti a práv rodičov,

            -    vyplnený Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ spolu s Prílohou 1 (tlačivo dostanú rodičia detí, ktoré navštevujú našu MŠ, vopred v materskej škole, príp. si ju môžu vytlačiť z webového sídla školy:  Dohoda zákonných zástupcov ZŠ aj MŠ - Príloha1)

      Dôležité upozornenie:

            Zapísané musí byť každé dieťa, ktoré dovŕši do 31.08.2023 vek 6 rokov (aj v tom prípade, ak rodič uvažuje o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, t.j. o odklade povinnej školskej dochádzky o 1 rok).    

      Informácie na tel.č. 037/658 11 63 – Mgr. Beáta Husárová, zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ

       

      Viac informácií: Oznam_o_zapise_do_1_r_2023.pdf

     • Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na stravovanie

     • 30. 3. 2023
     • POZOR!

      Povinné podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na stravovanie

      Od 1.5. 2023 sa menia podmienky poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Priloženú žiadosť musí vyplniť a odovzdať rodič každého dieťaťa, ktoré má záujem o stravovanie v školskej jedálni, najneskôr do 12.4.2023 triednemu učiteľovi.

      Informacia_pre_rodica.pdf

      Navratka.pdf

     • Saint Patrick's day

     • 24. 3. 2023
     • Dňa 16. a 17. marca našu školu ovládla zelená farba. Hodiny anglického jazyka sme venovali sviatku Saint Patrick's day (sviatok svätého Patrika). Žiaci sa dozvedeli o pôvode a histórii tohto sviatku, zahrali si rôzne kvízy, zaspievali si a po tanci sa mohli občerstviť zeleným nápojom. Tí odvážnejší si mohli dať na tvár nakresliť trojlístok, ktorý je jedným zo symbolov tohto sviatku. Tešíme sa na zelené dni v ďalšom školskom roku ☘️

     • S knihou okolo sveta – Dánsko

     • 24. 3. 2023
     • Naši knižní cestovatelia sa dňa 8.3.2023 vybrali do Dánska. Prišli v kostýmoch najznámejších postáv z rozprávok z tvorby svetového spisovateľa Hansa Christiana Andresena. O ich výborných hereckých schopnostiach svedčia všetky  uhádnuté rozprávky a postavy. Žiaci pozorne sledovali prezentáciu o živote autora, nakoľko dané informácie využili v nasledujúcich činnostiach.  Čítaním knihy spoznali menej známu rozprávku Lietajúci kufor. Záver sa niesol v súťažnom duchu. Družstvá si zmerali sily vo vedomostnej hre Človeče, nehnevaj sa!

     • MŠ marec mesiac knihy

     • 24. 3. 2023
     • Keďže je marec mesiac kníh , tak aj tento rok sme s deťmi navštívili obecnú knižnicu, aby si deti mohli prezrieť všetky zaujímavé knihy. Rozvíjame u nich tak predčitatelskú gramotnosť, spôsobilosti k počiatočnému písaniu a čítaniu, vzťah ku knihám, objavujú svet písmeniek a čísel. Akcia sa im veľmi páčila a už sa tešia, že sa naučia čítať.

     • MŠ na návšteve prvého ročníka

     • 24. 3. 2023
     • Blíži sa zápis do prvého ročníka a naši predškoláci boli na návšteve u prvákov v Základnej škole, aby vedeli čo ich už od septembra čaká. Prváci predviedli, čo sa za ten čas naučili a predškoláci sa tiež nenechali zahanbiť a ukázali ako už poznajú čísla a písmenká. Spolu vyriešili nejaké úlohy a tešili sa, že si to vyskúšali.

     • MŠ pochovávanie Moreny

     • 24. 3. 2023
     • Na konci marca sa každý teší, že prichádza jar, tak aj deti z materskej školy boli odprevadiť Morenu, ktorá symbolizuje zimu. Morenu v podobe figuríny so spevom typickej piesne hodili do miestneho potoku.

     • MŠ karneval

     • 24. 3. 2023
     • Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hlavne obdobím karnevalov. A takýto fašiangový karneval nechýbal ani v našej materskej škole.Deti sa predviedli vo svojich maskách, zatancovali si, zabavili sa a nechýbalo ani občerstvenie.

     • Burza kníh

     • 20. 3. 2023
     • Vážení občania a priatelia školy!

      Minulý týždeň sa v priestoroch školy uskutočnila burza kníh. Aj vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať sumu 400,- €. Vyzbierané peniaze budú použité na nákup kníh a zveľadenie školskej knižnice. Ďakujeme všetkým, ktorí podporili správnu vec a dali knihám druhú šancu.

                                                                                                                             Žiaci ZŠ

     • Ochutnaj a hádaj v ŠKD

     • 13. 3. 2023
     • Vo štvrtok 9. marca si deti 3. oddelenia ŠKD cibrili svoje zmysly. V rámci výchovno-vzdelávacej činnosti mali možnosť ochutnať rôzne druhy ovocia a zeleniny. Zistili sme, že naši tretiaci poznajú veľa ovocia  a zeleniny a vedia ich podeliť do týchto dvoch kategórií. Ďalšou úlohou bolo, aby so zavretými očami hmatom a čuchom uhádli, čo to je. V tejto disciplíne sa žiakom darilo výborne. Ale čo ich chuťové zmysly? Tie sme si preverili v ďalšej úlohe. Každý dostal ochutnávku dvoch druhov ovocia a zeleniny, opäť naslepo. Aj s týmto zadaním si však hravo poradili  a vedeli uhádnuť, čo to je. Na záver sme všetko spapali a deti si niečo mohli odniesť aj domov. Zistili, že aj tá zelená brokolica je vlastne výborná. 😊

     • Burza kníh

     • 10. 3. 2023
     • Základná škola oznamuje, že v  dňoch od 13.3. do 17.3.2023 každý deň v čase od 12:00 do 16:00 otvára burzu kníh. Predaj sa uskutoční na dolnej chodbe v priestoroch školy. Cena za 1 knihu  je 2,- €. Vyzbieraná suma sa použije na nákup kníh do školskej knižnice.

      Ďakujeme, že nás podporíte.

      Žiaci ZŠ

     • Oznam OFK Golianovo: Tréning mládeže

     • 8. 3. 2023
     • Milí rodičia a deti, tréning mládeže 8.3. a aj tie najbližšie, rozdelíme do 2 skupín (nech sa vieme deťom venovať naplno).

      POZOR ROZPIS:
      🕔 predškoláci a žiaci 1. a 2. ročníka začiatok tréningu o 17:00 hod.
      🕔 žiaci 3. a 4. ročníka (+ vyššie) začiatok tréningu o 18:15 hod.

       

      Dĺžka tréningu bude 1 hod. Ideálny príchod je 10 min pred začiatkom, nech sa deti stihnú pripraviť.

      Viac informácií: trening_mladeze_OFK.pdf

     • Riaditeľské voľno pre žiakov 1. - 8. roč. ZŠ

     • 8. 3. 2023
     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) udeľuje žiakom 1. – 8. ročníka základnej školy na stredu 22. marca 2023 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov kvôli bezproblémového zabezpečeniu celoslovenského testovania deviatakov T9 – 2023. Vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 23. marca 2023. Úsek materskej školy je v riadnej prevádzke.

     • Burza kníh

     • 1. 3. 2023
      • Už si prečítal všetky knihy, čo máte doma? A nie len raz?
      • Máte doma knihy, ktoré vám zaberajú veľa miesta,  alebo ktoré už nepotrebujete?
      • Máš chuť prečítať si niečo nové?
      • Nepremeškaj túto skvelú príležitosť!

      Na našej škole už čoskoro prebehne

      BURZA KNÍH

      Čo je tvojou úlohou?

      Popros rodičov, ale aj susedov a známych, prines všetky nepotrebné knižky v čase

      od 6.3. do 10.3. 2023

      svojej pani učiteľke.

      Prinesené knihy sa budú predávať za 2,- €.  

       Výsledná suma z predaja kníh  sa použije na nákup nových kníh do školskej knižnice. Knihy, ktoré sa nepredajú, budú vrátené majiteľovi.

      Tešíme sa, že podporíš správnu vec!

     • Fašiangy

     • 9. 3. 2023
     • Prváci a tretiaci si v piatok 17.2.2023 spestrili vyučovanie karnevalovými maskami. Obliekli si kostýmy svojich obľúbených rozprávkových a filmových hrdinov. Po predstavení masiek sme si deň spestrili súťažami a tancom.

     • Valentín – deň zaľúbených

     • 9. 3. 2023
     • Láska prekvitá v každom veku. Mohli sa o tom presvedčiť žiaci 1. až 9. ročníka počas dňa sv. Valentína – 14.2.2023. Každý mal možnosť vyjadriť lásku, zaľúbenie, poďakovanie, ospravedlnenie, vyznanie prostredníctvom odkazov, ktoré mohli vhodiť do školskej schránky. Valentínski  poštári  - parlamentári mali dnes plné ruky práce. Počas veľkej prestávky rozdeľovali valentínky. Veríme, že milé odkazy potešili srdcia a duše mnohých žiakov aj učiteľov.

     • Cosmos Discovery

     • 9. 3. 2023
     • Dobývanie vesmíru je hnacím motorom technologického pokroku – s touto myšlienkou sa oboznámili žiaci 3.,5. a 6. ročníka dňa 26.1.2023 na výstave Cosmos Discovery.

      Výstava ich  previedla históriou pilotovaných letov do vesmíru od ich začiatkov až po súčasné a plánované misie.

      Mohli si pozrieť  stovky originálnych artefaktov z USA a Ruska, ktoré boli vo vesmíre, jedinečnú zbierku skafandrov a skutočné modely vesmírnych lodí, raketoplánov či rakiet. To najzaujímavejšie ich však čakalo v závere výstavy – virtuálna realita v Cosmos campe. Súčasťou výstavy bol aj pracovný list, ktorý preveril ich pozornosť a novonadobudnuté vedomosti.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
    • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
    • www.zsgolianovo.eu
    • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
    • rozpočtová organizácia
    • 37865251
    • 2021649608
    • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
    • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
    • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
    • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
    • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne