• Zápis detí do materskej školy na školský rok 2023/2024

     • 14. 4. 2023
     • Zápis detí do materskej školy na školský rok 2023/2024

      V dňoch 9. a 10. mája 2023 sa koná zápis detí do materskej školy

      na školský rok 2023/2024.

      Škola prijíma prihlášky v elektronickej forme (od 02.05.2023 - 8:00 h do 07.05.2023 - 22:00 h) alebo v papierovej forme v tom prípade, ak rodič nemá možnosť vyplniť elektronickú formu prihlásky. Na osobný zápis 09.05.2023 alebo 10.05.2023 príde každé dieťa s rodičom a vyplnenou prihláškou (ak nebola vyplnená  elektronicky). Pri osobnom zápise rodič podpíše dokumentáciu z prijímacieho konania a odovzdá vyplnené povinné prílohy MS - Prílohy k prihláške.pdf.

      Prihláška v elektronickej forme – TU: 

      Prihláška v papierovej forme - TU: 

       

      Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:

      Prednostne sa prijímajú deti, ktoré:

      1. dovŕšia piaty rok veku do 31.08.2023 (predškoláci),
      2. pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (odložená povinná školská dochádzka).

      Ďalej sa prijímajú deti, ktoré:

      • vekovou postupnosťou spĺňajú podmienky prijatia (prijímajú sa vekovo najstaršie deti).

      Ostatné podmienky prijímania detí (len v prípade voľnej kapacity):

      • individuálna situácia dieťaťa (dieťa samoživiteľa, osirelé dieťa – podložené dokladmi).

      Materská škola v rámci svojho  výchovno  – vzdelávacieho programu ponúka:

      • vzdelávanie v oblasti prírodovednej a environmentálnej,
      • zoznamovanie sa s anglickým jazykom,
      • zážitkové činnosti uskutočňované v spolupráci s ďalšími organizáciami v oblasti športovej, kultúrnej a vzdelávacej.

      Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a priniesť:

      • rodný list dieťaťa,
      • občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu),
      • v prípade rozvedených rodičov právoplatné súdne rozhodnutie o určení starostlivosti a práv rodičov,
      • vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa  potvrdenú pediatrom spolu s prílohami 1 a 2  (tlačivá je potrebné si vyzdvihnúť vopred v materskej škole, príp. vytlačiť z webového sídla školy: zsgolianovo.eu/Tlačivá/Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy).

      Zápis vykonáva pani Dana Rajnerová (poverená vo veci zápisu detí do MŠ) v dňoch 9. - 10.mája 2023 v hlavnej budove materskej školy (v I.tr.) v čase:   

      v utorok 9.5.2023 od 10:00 h do 17:00 h

      v stredu 10.5.2023 od 7:30 h do 13:00 h.

      Viac informácií na tel.č. 037/658 11 63 alebo 037/658 11 91.  

       

     • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

     • 14. 4. 2023
     • Osoba s príznakmi ochorenia (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

     • Deň ZEME

     • 24. 4. 2023
     •  

      Obec Golianovo a PZ LIEŠTINA organizujú brigádu,

      ktorá bude zameraná na vyčistenie prírody od odpadov v našom okolí.

      Všetci ste vítaní!

      Brigáda: 29.4.2023 (sobota)

      Miesto stretnutia: Zberný dvoro 9:00 hod.

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa plánujú zúčastniť tejto akcie a prispejú tak k zlepšeniu životného prostredia.

      „Urobme naše okolie krajším.“

      „Robme niečo pre našu ZEM už dnes, zajtra môže byť neskoro. Jej budúcnosť je v našich rukách.“

      Občerstvenie na akcii bude zabezpečené.

      Den_ZEME_2023.pdf

     • S knihou okolo sveta – Anglicko

     • 27. 4. 2023
     • Našu ďalšiu zastávku netreba špeciálne predstavovať. Stačí nápoveda Rokfort, prútik, okuliare,... Aj naša škola sa 5.4.2023 zmenila na tajomnú a kúzlami opradenú. Do knižnice vstúpili čarodejníci s rôznymi vtipnými, záhadnými aj veršovanými zaklínadlami. Tentokrát sme sa dozvedeli zaujímavosti zo života spisovateľky J.K.Rowlingovej. Začítali sme sa do prvej časti s názvom Harry Potter a Kameň mudrcov, zaujala nás kapitola s názvom Metlobal.

      Vedomosti našich kúzelníkov sme si overili v kvíze. Jednou  z podmienok účasti, bolo priniesť metlu. V hre Metlobal je veľmi potrebná. Časť školy sa premenila na ihrisko, kde sa odohral oduševnený zápas medzi dvoma družstvami. Hra vyčarila úsmev na tvárach víťazom i porazeným. 

     • Biblická olympiáda

     • 14. 4. 2023
     • Dňa 29.3.2023 sa na Cirkevnej škole sv. Vojtecha vo Vrábľoch konalo dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády. Biblické postavy Ester, Judit a Nehemiáš a 1. Petrov list spájala spoločná téma: Odvaha a dôvera v Boha. Našu školu úspešne reprezentovalo trojčlenné družstvo: Tamara Andelová a Samuel Maňúch z ôsmeho ročníka a šiestačka Tereza Vargová. Umiestnili sa na druhom mieste, k čomu im srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechu.

     • Atlantis Levice - III. a IV. trieda

     • 27. 4. 2023
     • Žiaci prvého stupňa 20.3.2023 navštívili Atlantis Levice. Je to centrum učenia prostredníctvom jedinečných zážitkov a spomienok. Žiaci mali možnosť vyskúšať si rôzne fyzikálne a chemické deje, optické klamy interaktívnymi cvičeniami. Z voliteľných programov sa bližšie oboznámili s ľudským telom, vesmírom a nahliadli do záhad Rokfortu.  V programoch bol kladený dôraz na interaktivitu, súťaženie a nezabudnuteľné zážitky.

     • Atlantis Levice - I. a II.trieda

     • 27. 4. 2023
     • Žiaci prvého stupňa 20.3.2023 navštívili Atlantis Levice. Je to centrum učenia prostredníctvom jedinečných zážitkov a spomienok. Žiaci mali možnosť vyskúšať si rôzne fyzikálne a chemické deje, optické klamy interaktívnymi cvičeniami. Z voliteľných programov sa bližšie oboznámili s ľudským telom, vesmírom a nahliadli do záhad Rokfortu.  V programoch bol kladený dôraz na interaktivitu, súťaženie a nezabudnuteľné zážitky.

     • Babkové divadlo v ZŠ

     • 27. 4. 2023
     • V marci k nám zavítalo bábkové divadlo Ona a On z Bratislavy. Zahrali nám predstavenie Ako Principálka chcela cirkus založiť. Predstavenie plné hudby, tanca a humoru zaujalo všetky prítomné deti roč. 1.- 4. Do deja sa zapojili aj niektoré z nich. Nakoniec si každá trieda urobila foto s hercami divadla. Radi sa s nimi stretneme aj nabudúce.

     • Prerušenie prevádzky materskej školy

     • 4. 4. 2023
     • Oznamujeme Vám, že so súhlasom zriaďovateľa školy

      v stredu 05.04.2023, vo štvrtok 06.04.2023

      a v utorok 11.04.2023

      sa prerušuje prevádzka

      v materskej škole

      z dôvodu zhoršenej epidemickej situácie (pretrvávajúci vysoký výskyt ochorení). Deti materskej školy nastúpia do školy v stredu 12.04.2023.

       

      Ďakujeme za porozumenie.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
    • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
    • www.zsgolianovo.eu
    • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
    • rozpočtová organizácia
    • 37865251
    • 2021649608
    • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
    • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
    • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
    • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
    • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne