• Má vaše dieťa diplom alebo dokonca Olympijský odznak všestrannosti? Chodí do správnej školy

     • 24. 1. 2024
     • To, že športové výsledky dnešných detí sú katastrofálne, rozoberal v Olympijskom podcaste a následnom blogu hlavného partnera SOŠV Allianz dekan FTVŠ Viktor Bielik. Rozdiely v športových zručnostiach a výkonoch sú medzi dnešnými deťmi skutočne extrémne a začínajú spôsobovať problémy telocvikárom na školách. Pokiaľ ako spoločnosť nezareagujeme na zmenu spôsobu života, spôsobíme našim deťom škody, ktoré sa s nimi budú ťahať po zvyšok života.

      Jedným z projektov, ktorý je odpoveďou na tieto výzvy, je Olympijský odznak všestrannosti (OLOV), určený pre žiakov II. stupňa základných škôl a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií. Okrem dôležitého sledovania športového vývoja detí má za cieľ rozvíjať všestranné pohybové schopnosti z pohľadu zdravotnej prevencie a tiež motivovať deti k športu vďaka prirodzenej súťaživosti. V školskom roku 2022/2023 sa doň zapojilo takmer 400 škôl a v ďalšom školskom roku sa očakáva ďalší nárast. Poďme sa teda na Olympijský odznak všestrannosti, ktorého partnerom je aj Allianz, pozrieť.

      Ako Olympijský odznak všestrannosti funguje?

      Prihlásené školy otestujú svojich žiakov pod dozorom svojich učiteľov telesnej a športovej výchovy v nasledovných disciplínach: skok do diaľky z miesta znožmo, ľah – sed za 30 sekúnd, hod 2 kg plnou loptou vpred (medicinbalom), výdrž v zhybe nadhmatom, člnkový beh 10x 5 m a vytrvalostný člnkový beh. Testovanie je aj tento rok totožné so štátnym vzdelávacím programom pre telesnú výchovu, vďaka čomu majú učitelia telesnej výchovy možnosť realizovať hneď na začiatku školského roka predpísané testy všeobecnej pohybovej výkonnosti a skombinovať ich s projektom OLOV.

      Za výkony žiaka v každej z disciplín projektu sa udeľuje bodové ohodnotenie podľa tabuliek v závislosti od pohlavia a roku narodenia. Každý žiak získa certifikát, na základe ktorého budú jeho rodičia vedieť vyhodnotiť jeho športovú výkonnosť a porovnať ju s jeho rovesníkmi. Najlepší tabuľkovo hodnotení žiaci získajú navyše zlatý, strieborný alebo bronzový olympijský odznak všestrannosti.

      Po školskom kole nasleduje postupová krajská súťaž, ktorá sa uskutoční v marci až apríli 2024 v športových halách vo vybraných mestách. Každá zapojená škola prihlasuje osemčlenné družstvo (jeden žiak a jedna žiačka za 6. až 9. ročník), počas ktorého deti súťažia na špeciálnej prekážkovej dráhe a v ďalších disciplínach.

      Na finále OLOV v júni 2024 sa zúčastní 8 družstiev – najlepšie družstvo z každého kraja. Ide o dvojdňovú akciu organizovanú v réžii Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), kde všetci účastníci získajú zaujímavý štartovací balíček a pamätný diplom, najmä však celoživotný zážitok s možnosťou stretnúť sa s najznámejšími slovenskými olympionikmi a športovcami. Okrem testovaných 5-tich disciplín OLOV budú deti súťažiť v zaujímavých súťažných disciplínach, napríklad v minulom roku to boli plavecké štafety 8x 25 metrov voľným spôsobom, preťahovanie lanom (Tug of War) a špeciálna laser run dráha s prekážkami.

      Tento článok vznikol na základe Olympijského podcastu Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), ktorého je Allianz hlavným partnerom.

      SOŠV podporuje rozvoj športu v Slovenskej republike a zabezpečuje športovú reprezentáciu na olympijských hrách a na iných súťažiach organizovaných Medzinárodným olympijským výborom, Európskymi olympijskými výbormi alebo Asociáciou národných olympijských výborov.

      SOŠV vo svojich projektoch nezabúda ani na rodiny s deťmi, mládež a seniorov a podporuje ich rôznorodé pohybové aktivity.

     • Lyžiarsky výcvik - Piatok 19.1. 2024

     • 22. 1. 2024
     • Ani sme sa nenazdali a je tu posledný deň. Aké by to bolo ukončenie lyžiarskeho výcviku bez pretekov. Blahoželáme všetkým, pretože zvládli bez problémov a ťažkosti zajazdiť svah.

     • Lyžiarsky výcvik - Štvrtok 18.1.2024

     • 19. 1. 2024
     • Aj keď nám dnes doobeda počasie neprialo, popoludní sme si užili krásnu lyžovačku plnú zábavy. Svah bol perfektne upravený a patril iba nám. Večer sme pozerali fotodokumentáciu a videá, ktoré zachytávajú naše lyžiarske pokroky od prvého dňa. Bola to zábava.

     • Lyžiarsky výcvik - Streda 17.1.2024

     • 18. 1. 2024
     • Dopoludnia pokračovalo zdokonaľovanie lyžiarskych schopností. Popoludní sme zdolali zasnežený Veľký Inovec. Deťom zostali sily aj na večerné šantenie na snehu.

     • Lyžiarsky výcvik - Pondelok 15.1.2024

     • 16. 1. 2024
     • Ski Drozdovo opäť po roku ovládli ôsmaci a deviataci z Golianova. Prvý deň bol mrazivý ale slnečný. Po ubytovaní a zaradení do skupín sme začali s výcvikom.

     • !!! Upozornenie !!!

     • 12. 1. 2024
     • Oznamujeme verejnosti, že od  22. januára 2024 sa v areáli školy začína s výstavbou nového pavilónu ZŠ a MŠ. Vstup do areálu školy cez malú bránu pri autobusovej zastávke bude zrušený, bude zrušené aj parkovisko pre verejnosť pred touto bránou. Vstupovať iba na pešo sa môže cez 2 brány:  pri bytovke a z horného asfaltového ihriska.

      Žiadame verejnosť, aby rešpektovali a strpeli tieto bezpečnostné obmedzenia  a  neblokovali svojimi autami prístupovú cestu do areálu školy pri  bytovke (je vyhradená len pre dopravnú obsluhu ŠJ a ZŠ a pre zamestnancov školy)! Miesto pred bytovkou bude určené iba na prípadné rýchle vystúpenie z auta a rýchle nastúpenie do auta.

      Je v záujme školy, zriaďovateľa i verejnosti, aby stavebné práce prebiehali plynule a neboli komplikované nepochopením a nedodržiavaním uvedených pokynov zo strany verejnosti.

      Odporúčame rodičom detí, aby využívali najmä sprevádzanie detí do školy a zo školy pešo, bez použitia automobilu a potreby parkovať v blízkosti školy. Je potrebné disciplinovanosťou a pochopením predísť dopravnému kolapsu.

                  Ďalšou zmenou bude vstup do budovy ZŠ - žiaci budú vstupovať do budovy školy i vychádzať z nej cez 1 vchod v átriu (hlavný vchod do budovy ZŠ bude zablokovaný).

                  Rodičia,

      • ktorí budú preberať deti z ŠKD
      • a ktorí budú preberať žiakov I. – IX. tr. počas vyučovania + návštevy školy  budú tiež využívať tento vchod v átriu.

       

      Tieto obmedzenia by mali trvať počas výstavby pavilónu  (cca do decembra 2024).

      Prosíme rodičov, aby tiež priebežne upozorňovali svoje deti, že sa nemajú v mimovyučovacom čase zdržiavať v areáli školy kvôli bezpečnostnému riziku.

       

      Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť!

     • Prerušenie prevádzky materskej školy

     • 19. 12. 2023
     • Oznamujeme rodičom detí materskej školy,

      že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre zo dňa 19.12.2023,

      bude v dňoch

      20.12.2023 – 22.12.2023

      prevádzka materskej školy prerušená

      z dôvodu pretrvávajúcej vysokej chorobnosti detí.

      Úsek základnej školy je do 22.12.2023 v riadnej prevádzke.

      Od 23.12.2023 do 7.1.2024 majú žiaci základnej školy vianočné prázdniny a materská škola má prerušenú prevádzku.

      Obnovenie prevádzky materskej školy a základnej školy  je

      v pondelok 8.januára 2024.

      Rozhodnutie RÚVZ: MS_RUVZ_rozhodnutie_o_preruseni_prevadzky_MS.pdf

       

     • Výsledok šetrenia

     • 19. 12. 2023
     • Polícia SR - Nitriansky kraj

      INFORMÁCIA, ŽE BIELA DODÁVKA V GOLIANOVE CHCELA UNIESŤ DIEŤA SA NEZAKLADÁ NA PRAVDE

      Nitrianski policajti preverovali v piatok v poobedných hodinách v Golianove pokus o únos dieťaťa, ktoré sa mali únoscovia snažiť vtiahnuť do bielej dodávky.

      Polícia k dnešnému dňu nedisponuje žiadnou informáciou o akomkoľvek protiprávnom konaní v tejto súvislosti, zároveň neeviduje žiadny únos dieťaťa, a ani takýto pokus.

     • MŠ - Akcia ryby

     • 12. 1. 2024
     • V tomto predvianočnom čase je dôležité vybrať si dobre rybu na štedrovečerný stôl. Pre nás škôlkárov je to aj praktický príklad na spoznávanie sladkovodných rýb ako je kapor a sumec.

     • MŠ pečie medovníky

     • 12. 1. 2024
     • Vianočný advent sa spája s rôznymi tradíciami a jednou z nich je aj pečenie a zdobenie medovníkov. Aj v tomto predvianočnom čase sa našou škôlkou niesla vôňa sladkých medovníkov, na ktorých príprave a zdobení sa podieľali aj naše deti.

     • Večerné čítanie v školskej knižnici s Vianočným prasiatkom

     • 12. 1. 2024
     • Po úspešnom splnení čitateľských aktivít sa žiaci 4. a 6. ročníka dňa 7.12. 2023 v čase od 18:00h do 21:00h zúčastnili večerného čítania s J. K. Rowlingovou a jej Vianočným prasiatkom. Úvod patril vianočným ozdobám a bytostiam. Nasledovala prezentácia o vianočných zvykoch a tradíciách vo svete. Ich pozornosť sme si overili v hre ÁNO/NIE. Spôsoby ako hľadať stratenú vec ponúkli po prečítaní úryvku, ako sa obľúbená hračka Mapi stratila. Po zážitkovom čítaní nasledovala práca s textom, vyhľadávanie slovných druhov a tvorba viet. Bez práce nie sú koláče – bufet bol už otvorený. Aké by to boli Vianoce bez vyzdobeného stromčeka. Nevyrábali len klasické ozdoby, ale v každej sa nachádzalo prianie a želanie. Keďže nám nasnežilo, počasie sme využili na rýmovaciu guľovačku. Záver patril tradične hľadaniu zašifrovaného odkazu. Prečítaných kníh nikdy nie je dosť, odmenou pre šikovných čitateľov môže byť ďalšia aktivita v našej školskej knižnici. Tešíme sa na vás.

     • Mikuláš v MŠ

     • 12. 1. 2024
     • Mikuláš k nám do škôlky zavítal aj tento rok, lebo deti poslúchali, čižmičky si umývali, srdečne ho privítali, zaspievali mu piesne a zarecitovali básne. Za to si vyslúžili balíčky plné sladkostí. Ďakujeme Mikuláš.

     • Luskáčik

     • 12. 1. 2024
     • Predvianočný čas sme si spríjemnili návštevou Starého divadla Karola Spišáka v Nitre. Zo žiakov prvého stupňa ZŠ a predškolákov sa v pondelok 11.12.2023 stali diváci. Spoznali príbeh Luskáčika, ktorý sa vďaka láske a dobrote hrdinky Márie mohol opäť premeniť na človeka. Scéna priťahovala naše pohľady krásnymi maskami hercov, farebnými kostýmami a zaujímavými rekvizitami. Divadelno-bábkové predstavenie deti odmenili hlasným potleskom.

     • Fantastický svet Roalda Dahla

     • 4. 12. 2023
     • V piatok 24.11.2023 sa uskutočnil workshop Malí veľkí hrdinovia tajomného lesa alebo fantastický svet Roalda Dahla. Pani Miroslava Biznárová nás navštívila spolu s Osmijankom a jeho Osmidunčom. Žiaci II. a IV. triedy sa porozprávali o vzniku týchto postáv. Do deja knihy Billy a minpinkovia ich vtiahol krásne ilustrovaný príbeh o maličkých ľudských bytostiach, ktoré žijú vo svojich útulných obydliach v korunách starých stromov a vozia sa z miesta na miesto na krídlach vtáčikov. Zísť dolu na zem je pre nich nebezpečné, lebo v lese číha strašný netvor, chrliaci oheň. Malý Billy - zvedavý, a tak trochu neposlušný chlapec - zbaví les netvora a dostane od minpinkov takú odmenu, akú nedostalo ešte žiadne dieťa na svete. Hoci ide takmer o klasickú čarovnú rozprávku, je plná dahlovských nápadov. Skupinová práca preverila ich spoluprácu. Žiaci okrem povolení a zákazov písali aj svoje tajné želania. Bližšie sa oboznámili aj so životom a ostatnými dielami Roalda Dahla.

     • Krásny spevácky výkon našich žiačok

     • 4. 12. 2023
     • Dve žiačky našej školy, Viktória Čoknayová a Liana Haydenová, sa 23.11.2023 zúčastnili speváckej súťaže Poptón v Nitre. Podmienkou bolo pred publikom zaspievať slovenskú populárnu pieseň podľa vlastného výberu. Odborná porota hodnotila okrem techniky spevu, intonácie a práce s tónom aj výber piesne, samotné vystupovanie či umelecký výraz. Súťažilo sa v dvoch kategóriách podľa veku detí. Našim talentovaným žiačkam gratulujeme k výbornému výkonu a želáme im, aby aj naďalej rozvíjali svoje umelecké nadanie.

     • Adventný koncert

     • 27. 11. 2023
     • Základná škola s materskou školou v Golianove

      a

      Farnosť Veľký Lapáš, filiálka Golianovo

      Vás srdečne pozývajú na

      Adventný koncert

      Speváckeho zboru Nitria

      s dirigentom Ondrejom Šarayom

      nedeľa 10. december 2023 o 16:00h

      Kostol Krista Kráľa v Golianove

      Vstupné: dobrovoľné

     • S knihou okolo Slovenska – zvieratá

     • 24. 11. 2023
     • Naše čitateľské aktivity v knižnici pokračovali ďalším stretnutím. Dňa 22.11.2023 nám žiaci 4., 5. a 6. ročníka predstavili svojich domácich miláčikov. Ako poznajú zvieratá podľa zvuku si overili v prvej súťaži. Práca s encyklopédiou ich zaujala a pobavila. Svedčia o tom aj ich skupinové postery, ktoré odprezentovali. Ako by to bolo, keby sme na záver nedali veselú bodku. Okrem tradičného kačacieho tanca popustili uzdu aj svojej fantázii a vymýšľali tance aj na iné druhy zvierat. Tešíme sa na ďalšie spoločné popoludnie.

     • Majstrovstvách okresu v korfbale základných škôl

     • 22. 11. 2023
     • Dňa  16.11.2023 sme sa zúčastnili na Majstrovstvách okresu v korfbale základných škôl. Na turnaj sme vycestovali so šiestimi družstvami v kategóriách – U10 (1), U12 (2) a U15 (3).

      V kategórií U10 obsadili naši žiaci a žiačky po dvoch prehrách a jednej remíze, konečné 5. miesto.

      Kategória U12 nám priniesla pekné 3. miesto nášho „A“ družstva, ktoré ukončilo turnaj s bilanciou štyri výhry a jedna prehra. Naše „B“ družstvo obsadilo celkové 9. miesto, po jednej výhre a troch prehrách.    

      V najkvalitnejšie obsadenej kategórii U15 sme mali až tri družstvá.

      Družstvo „A“ obsadilo končené 4. miesto, po dvoch výhrach a jednej prehre.

      Družstvo „B“ sa umiestnilo na 9.mieste, s bilanciou jedna výhra, jedna remíza a jedna prehra.

      Družstvo „C“ po troch prehrách obsadilo 11. miesto (na ich obranu je nutné povedať, že korfbal videli a hrali prvý-krát v živote).

     • Uskutočnená beseda pre rodičov – Ako podporiť imunitu u detí?

     • 21. 11. 2023
     • Zimné obdobie je častokrát spojené s vysokou chorobnosťou, s častými prechladnutiami, infekčnými ochoreniami,  virózami. Z tohto dôvodu sa dňa 15.11.2023 uskutočnila beseda na témy – Ako podporiť imunitu u detí?, Ktoré výživové doplnky sú a ktoré nie sú vhodné pre deti?

      Súčasťou besedy boli prezentácie žiačok V. Slížovej, T. Andelovej, E.R. Peterkovej, ktorým touto cestou ďakujeme.

      Ďakujeme tiež Ing. Tomášovi Pagáčovi, PhD. za jeho ochotu, profesionalitu a odbornosť. Zároveň sa chceme poďakovať tým, ktorí si našli čas a zúčastnili sa besedy. Potešilo nás, že využili možnosť adresne sa pýtať odborníka na problémy, ktoré ich zaujímali. Veríme, že si odniesli mnoho užitočných informácií, ktoré rozumne a hlavne v zdraví využijú vo svojich rodinách.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne