• Deň ZEME

     • 24. 4. 2023
     •  

      Obec Golianovo a PZ LIEŠTINA organizujú brigádu,

      ktorá bude zameraná na vyčistenie prírody od odpadov v našom okolí.

      Všetci ste vítaní!

      Brigáda: 29.4.2023 (sobota)

      Miesto stretnutia: Zberný dvoro 9:00 hod.

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa plánujú zúčastniť tejto akcie a prispejú tak k zlepšeniu životného prostredia.

      „Urobme naše okolie krajším.“

      „Robme niečo pre našu ZEM už dnes, zajtra môže byť neskoro. Jej budúcnosť je v našich rukách.“

      Občerstvenie na akcii bude zabezpečené.

      Den_ZEME_2023.pdf

     • Educate Slovakia

     • 3. 5. 2023
     • V týždni od 28. - 31. marca 2023 do našej školy zavítali študenti zo zahraničia v rámci projektu Educate Slovakia. Žiakom prezentovali svoju krajinu, odkiaľ pochádzajú, kultúru, národnú kuchyňu, jazyk, a to všetko v angličtine. Žiaci druhého stupňa mali možnosť spoznať ľudí rôznych národností. V utorok nám Emanuella priblížila zaujímavé informácie o Srbsku a vyskúšali sme si písanie azbukou, či srbský národný tanec. V stredu zožal veľký úspech študent z Indie, Jay, ktorého si všetci rýchlo obľúbili. Interaktívnou formou nás zaviedol do farebného sveta Indie, naučil nás základné frázy, dokonca aj tanec. Vo štvrtok sme boli vtiahnutí do čarokrásnych ostrovov Grécka, čím nás študentky Despina a Stella naladili na letné dovolenky. Do ich prezentácie sa žiaci mohli aktívne zapájať a boli za to i odmenení. V závere týždňa sme boli obohatení o množstvo zaujímavostí o Kazachstane. Študentka Sabina nás tiež naučila každodenné frázy vo svojom jazyku a ochotne odpovedala na naše zvedavé otázky. Našim žiakom sa projekt páčil najmä vďaka novým informáciám. Ocenili možnosť počuť cudzí jazyk, ktorý sa učia a boli motivovaní sa v ňom vyjadrovať. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu s organizáciou Aiesec.

     • S knihou okolo sveta – Anglicko

     • 27. 4. 2023
     • Našu ďalšiu zastávku netreba špeciálne predstavovať. Stačí nápoveda Rokfort, prútik, okuliare,... Aj naša škola sa 5.4.2023 zmenila na tajomnú a kúzlami opradenú. Do knižnice vstúpili čarodejníci s rôznymi vtipnými, záhadnými aj veršovanými zaklínadlami. Tentokrát sme sa dozvedeli zaujímavosti zo života spisovateľky J.K.Rowlingovej. Začítali sme sa do prvej časti s názvom Harry Potter a Kameň mudrcov, zaujala nás kapitola s názvom Metlobal.

      Vedomosti našich kúzelníkov sme si overili v kvíze. Jednou  z podmienok účasti, bolo priniesť metlu. V hre Metlobal je veľmi potrebná. Časť školy sa premenila na ihrisko, kde sa odohral oduševnený zápas medzi dvoma družstvami. Hra vyčarila úsmev na tvárach víťazom i porazeným. 

     • Biblická olympiáda

     • 14. 4. 2023
     • Dňa 29.3.2023 sa na Cirkevnej škole sv. Vojtecha vo Vrábľoch konalo dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády. Biblické postavy Ester, Judit a Nehemiáš a 1. Petrov list spájala spoločná téma: Odvaha a dôvera v Boha. Našu školu úspešne reprezentovalo trojčlenné družstvo: Tamara Andelová a Samuel Maňúch z ôsmeho ročníka a šiestačka Tereza Vargová. Umiestnili sa na druhom mieste, k čomu im srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechu.

     • Atlantis Levice - III. a IV. trieda

     • 27. 4. 2023
     • Žiaci prvého stupňa 20.3.2023 navštívili Atlantis Levice. Je to centrum učenia prostredníctvom jedinečných zážitkov a spomienok. Žiaci mali možnosť vyskúšať si rôzne fyzikálne a chemické deje, optické klamy interaktívnymi cvičeniami. Z voliteľných programov sa bližšie oboznámili s ľudským telom, vesmírom a nahliadli do záhad Rokfortu.  V programoch bol kladený dôraz na interaktivitu, súťaženie a nezabudnuteľné zážitky.

     • Atlantis Levice - I. a II.trieda

     • 27. 4. 2023
     • Žiaci prvého stupňa 20.3.2023 navštívili Atlantis Levice. Je to centrum učenia prostredníctvom jedinečných zážitkov a spomienok. Žiaci mali možnosť vyskúšať si rôzne fyzikálne a chemické deje, optické klamy interaktívnymi cvičeniami. Z voliteľných programov sa bližšie oboznámili s ľudským telom, vesmírom a nahliadli do záhad Rokfortu.  V programoch bol kladený dôraz na interaktivitu, súťaženie a nezabudnuteľné zážitky.

     • Babkové divadlo v ZŠ

     • 27. 4. 2023
     • V marci k nám zavítalo bábkové divadlo Ona a On z Bratislavy. Zahrali nám predstavenie Ako Principálka chcela cirkus založiť. Predstavenie plné hudby, tanca a humoru zaujalo všetky prítomné deti roč. 1.- 4. Do deja sa zapojili aj niektoré z nich. Nakoniec si každá trieda urobila foto s hercami divadla. Radi sa s nimi stretneme aj nabudúce.

     • Prerušenie prevádzky materskej školy

     • 4. 4. 2023
     • Oznamujeme Vám, že so súhlasom zriaďovateľa školy

      v stredu 05.04.2023, vo štvrtok 06.04.2023

      a v utorok 11.04.2023

      sa prerušuje prevádzka

      v materskej škole

      z dôvodu zhoršenej epidemickej situácie (pretrvávajúci vysoký výskyt ochorení). Deti materskej školy nastúpia do školy v stredu 12.04.2023.

       

      Ďakujeme za porozumenie.

     • ZÁPIS do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2023/2024

     • 13. 3. 2023
     • Z Á P I S    

      do 1.ročníka  ZŠ na školský rok 2023/2024

      bude v utorok 4. apríla 2023

      v budove ZŠ – v I. triede na prízemí v čase od 13:30 do 17:00 h (dieťa v sprievode rodiča)

      Škola prijíma prihlášky v papierovej forme (04.04.2023) alebo v elektronickej forme (od 01.04.2023 od 8:00 h do 03.04.2023 do 14:00 h). Osobný zápis 04.04.2023 je povinný pre každé dieťa. Pri osobnom zápise rodič podpíše dokumentáciu z prijímacieho konania.

      Prihláška v elektronickej forme – TU:

      Prihláška v papierovej forme - TU:  

       

      Pri zápise rodič rozhodne o zaradení dieťaťa:

      • na vyučovanie etickej výchovy alebo náboženskej výchovy (povinne voliteľný predmet)
      • do školského klubu detí

      Škola ponúka:

      • vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka,
      • vyučovanie matematiky Hejného metódou,
      • inovačné prvky vyučovania, zážitkové učenie,
      • vyučovanie informatiky od 3. ročníka,
      • nadštandardné vybavenie všetkých učební najnovšími technológiami, vysokorýchlostný internet,
      • krúžkovú činnosť v oblasti športovej, umeleckej, poznávacej,
      • elektronickú žiacku knižku,
      • služby školského špeciálneho pedagóga,
      • kvalifikovaný pedagogický zbor,
      • telesnú a športovú činnosť zameranú aj na netradičné športy (florbal, korfbal, bedminton, softtenis, kurzy korčuľovania, plávania, lyžovania)

      Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a priniesť:

            -    rodný list dieťaťa,

            -    občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu) dieťaťa,

            -    v prípade rozvedených rodičov právoplatné súdne rozhodnutie o určení starostlivosti a práv rodičov,

            -    vyplnený Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ spolu s Prílohou 1 (tlačivo dostanú rodičia detí, ktoré navštevujú našu MŠ, vopred v materskej škole, príp. si ju môžu vytlačiť z webového sídla školy:  Dohoda zákonných zástupcov ZŠ aj MŠ - Príloha1)

      Dôležité upozornenie:

            Zapísané musí byť každé dieťa, ktoré dovŕši do 31.08.2023 vek 6 rokov (aj v tom prípade, ak rodič uvažuje o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, t.j. o odklade povinnej školskej dochádzky o 1 rok).    

      Informácie na tel.č. 037/658 11 63 – Mgr. Beáta Husárová, zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ

       

      Viac informácií: Oznam_o_zapise_do_1_r_2023.pdf

     • Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na stravovanie

     • 30. 3. 2023
     • POZOR!

      Povinné podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na stravovanie

      Od 1.5. 2023 sa menia podmienky poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Priloženú žiadosť musí vyplniť a odovzdať rodič každého dieťaťa, ktoré má záujem o stravovanie v školskej jedálni, najneskôr do 12.4.2023 triednemu učiteľovi.

      Informacia_pre_rodica.pdf

      Navratka.pdf

     • Saint Patrick's day

     • 24. 3. 2023
     • Dňa 16. a 17. marca našu školu ovládla zelená farba. Hodiny anglického jazyka sme venovali sviatku Saint Patrick's day (sviatok svätého Patrika). Žiaci sa dozvedeli o pôvode a histórii tohto sviatku, zahrali si rôzne kvízy, zaspievali si a po tanci sa mohli občerstviť zeleným nápojom. Tí odvážnejší si mohli dať na tvár nakresliť trojlístok, ktorý je jedným zo symbolov tohto sviatku. Tešíme sa na zelené dni v ďalšom školskom roku ☘️

     • S knihou okolo sveta – Dánsko

     • 24. 3. 2023
     • Naši knižní cestovatelia sa dňa 8.3.2023 vybrali do Dánska. Prišli v kostýmoch najznámejších postáv z rozprávok z tvorby svetového spisovateľa Hansa Christiana Andresena. O ich výborných hereckých schopnostiach svedčia všetky  uhádnuté rozprávky a postavy. Žiaci pozorne sledovali prezentáciu o živote autora, nakoľko dané informácie využili v nasledujúcich činnostiach.  Čítaním knihy spoznali menej známu rozprávku Lietajúci kufor. Záver sa niesol v súťažnom duchu. Družstvá si zmerali sily vo vedomostnej hre Človeče, nehnevaj sa!

     • MŠ marec mesiac knihy

     • 24. 3. 2023
     • Keďže je marec mesiac kníh , tak aj tento rok sme s deťmi navštívili obecnú knižnicu, aby si deti mohli prezrieť všetky zaujímavé knihy. Rozvíjame u nich tak predčitatelskú gramotnosť, spôsobilosti k počiatočnému písaniu a čítaniu, vzťah ku knihám, objavujú svet písmeniek a čísel. Akcia sa im veľmi páčila a už sa tešia, že sa naučia čítať.

     • MŠ na návšteve prvého ročníka

     • 24. 3. 2023
     • Blíži sa zápis do prvého ročníka a naši predškoláci boli na návšteve u prvákov v Základnej škole, aby vedeli čo ich už od septembra čaká. Prváci predviedli, čo sa za ten čas naučili a predškoláci sa tiež nenechali zahanbiť a ukázali ako už poznajú čísla a písmenká. Spolu vyriešili nejaké úlohy a tešili sa, že si to vyskúšali.

     • MŠ pochovávanie Moreny

     • 24. 3. 2023
     • Na konci marca sa každý teší, že prichádza jar, tak aj deti z materskej školy boli odprevadiť Morenu, ktorá symbolizuje zimu. Morenu v podobe figuríny so spevom typickej piesne hodili do miestneho potoku.

     • MŠ karneval

     • 24. 3. 2023
     • Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hlavne obdobím karnevalov. A takýto fašiangový karneval nechýbal ani v našej materskej škole.Deti sa predviedli vo svojich maskách, zatancovali si, zabavili sa a nechýbalo ani občerstvenie.

     • Burza kníh

     • 20. 3. 2023
     • Vážení občania a priatelia školy!

      Minulý týždeň sa v priestoroch školy uskutočnila burza kníh. Aj vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať sumu 400,- €. Vyzbierané peniaze budú použité na nákup kníh a zveľadenie školskej knižnice. Ďakujeme všetkým, ktorí podporili správnu vec a dali knihám druhú šancu.

                                                                                                                             Žiaci ZŠ

     • Ochutnaj a hádaj v ŠKD

     • 13. 3. 2023
     • Vo štvrtok 9. marca si deti 3. oddelenia ŠKD cibrili svoje zmysly. V rámci výchovno-vzdelávacej činnosti mali možnosť ochutnať rôzne druhy ovocia a zeleniny. Zistili sme, že naši tretiaci poznajú veľa ovocia  a zeleniny a vedia ich podeliť do týchto dvoch kategórií. Ďalšou úlohou bolo, aby so zavretými očami hmatom a čuchom uhádli, čo to je. V tejto disciplíne sa žiakom darilo výborne. Ale čo ich chuťové zmysly? Tie sme si preverili v ďalšej úlohe. Každý dostal ochutnávku dvoch druhov ovocia a zeleniny, opäť naslepo. Aj s týmto zadaním si však hravo poradili  a vedeli uhádnuť, čo to je. Na záver sme všetko spapali a deti si niečo mohli odniesť aj domov. Zistili, že aj tá zelená brokolica je vlastne výborná. 😊

     • Burza kníh

     • 10. 3. 2023
     • Základná škola oznamuje, že v  dňoch od 13.3. do 17.3.2023 každý deň v čase od 12:00 do 16:00 otvára burzu kníh. Predaj sa uskutoční na dolnej chodbe v priestoroch školy. Cena za 1 knihu  je 2,- €. Vyzbieraná suma sa použije na nákup kníh do školskej knižnice.

      Ďakujeme, že nás podporíte.

      Žiaci ZŠ

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne