• MŠ - Deň matiek

     • 20. 5. 2024
     • Tento rok sme si v našej materskej škole pripravili program pre naše maminky - v malých triedach to boli dielničky, kde deti spolu s maminami vyrábali rôzne výtvory a ochutnávali pomazánky, ktoré pripravili naše pani kuchárky. Deti vo veľkých triedach pripravili pre svoje maminy program plný piesní, básní a tancov. Všetci tak prežili krásny Deň matiek a mamičky dostali krásny darček od svojich detí.

     • S knihou okolo Slovenska – rastliny

     • 19. 5. 2024
     • V stredu 15.5.2024 sme ukončili sériu stretnutí v školskej knižnici. Posledné stretnutie sa nieslo v duchu vecných poznatkov a práce s encyklopédiou. Úvod patril predstaveniu rastlín, ktoré si žiaci vylisovali alebo nakreslili. Následne pracovali s odbornými knihami a vytvárali informačné kartičky s obrázkom. Spracované informácie prezentovali pred prítomnými znalcami prírody. Interaktívnou formou si získané informácie overili aj súťažnou a zábavnou formou. Žiaci, ktorí sa zúčastnili všetkých stretnutí, budú môcť zažiť neopakovateľnú a nezabudnuteľnú noc v školskej knižnici.  

     • Výlet na Ranč pod Babicou

     • 19. 5. 2024
     • Dňa 13.5.2024 sa žiaci I. a II. triedy zúčastnili školského výletu na Ranč pod Babicou. Ranč ponúka prehliadku zverinca, v ktorom sme videli viac ako 40 druhov zvierat zo 6 kontinentov Zeme. Počas sokoliarskeho vystúpenia sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o dravcoch. Žiakov potešila aj jazda na koníkoch a nákup malých suvenírov.

     • Exkurzia do PENAM SLOVAKIA a.s.

     • 19. 5. 2024
     • Dňa 9.5.2024 sa žiaci II. a III. triedy zúčastnili exkurzie v spoločnosti PENAM SLOVAKIA a. s., so sídlom v Nitre. Táto spoločnosť sa radí medzi popredných slovenských výrobcov pekárenských a mlynských výrobkov. V portfóliu ponúka široký sortiment kvalitných a chutných pekárenských výrobkov od čerstvého pečiva po pečivo trvanlivé, cukrárske výrobky a taktiež mlynské výrobky. Naši žiaci sa počas exkurzie oboznámili s výrobou a pečením čerstvého chlebíka, vianočiek a iných pekárenských výrobkov. Po skončení prehliadky si na týchto skvelých výrobkoch aj pochutili. Ďakujeme vedeniu a zamestnancom spoločnosti PENAM, že nám umožnili vstup do výroby, exkurzia bola zaujímavá a žiakom sa veľmi páčila.

     • United Neighbours of London – divadelné predstavenie

     • 15. 5. 2024
     • Dňa 7.5.2024 sa žiaci VII., VIII. a IX. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v Kultúrnom centre na Zobore v podaní hercov z divadelného centra v Martine. Sedem poschodí, sedem nájomníkov, sedem osudov, anglický prejav s atraktívnymi dialektami, variabilná scéna, dynamická hudobná koláž a expresívne herectvo. To všetko nám priniesla nová divadelná hra v anglickom jazyku. Predstavenie sme si užili a tešíme sa na nové opäť o rok. 

     • Laki’s Town – divadelné predstavenie

     • 15. 5. 2024
     • Dňa 3.5.2024 sa žiaci II., III., IV., V. a VI. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v Kultúrnom dome v Golianove v podaní hercov z divadla ZkuFraVon. Základné dejové informácie boli interpretované v jednoduchej angličtine, zložitejšie anglické väzby boli dvojjazyčné a najnáročnejšie časti ostali v slovenskom jazyku. Naším cieľom bolo, aby sa predstavenia zúčastnili aj tí, ktorým chceme cudzí jazyk priblížiť a pomôcť im prekonať prípadné zábrany. Žiakom sa páčila hlavne časť, keď boli zapojení do deja a mohli ísť na pódium.  

     • Exkurzia v Banskej Bystrici

     • 10. 5. 2024
     • Dňa 7.5.2024 si žiaci IV., V. a VI. triedy prezreli externú stálu expozíciu Múzea SNP. Mali možnosť vstúpiť aj do útrob vojenského historického lietadla. Nasledoval kultúrny zážitok v priestoroch Štátnej opery. Detské operné predstavenie Malý princ si mali možnosť vychutnať z balkóna. Dvojdejstvová opera je hudobným spracovaním rovnomenného diela od francúzskeho spisovateľa Antoine de Saint-Exupéryho s podmanivou hudbou od britskej hudobnej skladateľky Rachel Portman. V závere exkurzie sme si vychutnali prechádzku historickým centrom Banskej Bystrice.

     • Zápis do materskej školy

     • 22. 4. 2024
     • Zápis ukončený!

      Zápis detí do materskej školy

      na školský rok 2024/2025

      bude

      v dňoch 7. a 9. mája 2024

      hlavnej budove materskej školy (v II.tr.) v čase:   

      v utorok 7.5.2024 od 10:00 h do 17:00 h,

      vo štvrtok 9.5.2024 od 7:30 h do 13:00 h.

       

      Viac informácií nájdete TU: MS_oznam_o_zapise_2024.pdf

     • Stavanie mája

     • 3. 5. 2024
     • Tradícia stavania májov je súčasťou ľudových zvykov. Stavanie májov malo pôvodne symbolický význam a bol výrazom prírodného mýtu o boji zimy s jarou, smrti so životom, symbol na jar sa obnovujúcej prírody. Za spevu starodávnych obradných piesní ospevujúcich tvorivú silu prírody a pri tanci prejavujúcom radosť z víťazstva jari nad zimou sa zdobili máje pestrými stužkami, farebnými papiermi a podobne. Neskôr pôvodný význam májov upadol do zabudnutia, ale zvyk stavať máje pretrval ako tradícia okresaného a ovenčeného stromu, ktorý mládenci pred 1. májom stavali pred tie domy, kde je vydaja súca dievka. Dnes sa už častejšie stretneme so stavaním jedného ústredného máju pre celú obec. Žiaci V. triedy nám túto tradíciu pripomenuli dňa 30.4.2024. Veselým krokom za spevu piesní dievčatá ozdobili máj, chlapci ho zasadili a potom si spolu pri ňom zanôtili a zatancovali. Svojím vystúpením nám všetkým spríjemnili deň.

     • S knihou okolo Slovenska - hrady

     • 3. 5. 2024
     • V stredu 24.4. v školskej knižnici ožili starodávne múry zrúcaniny hradu Gýmeš. Stretnutie sme otvorili spoznávaním rodových erbov prítomných žiakov, ktoré si sami vyrobili. Hrad Gýmeš sme lepšie spoznali prečítaním povesti Ohnivý dážď.  Nasledovala práca s textom. Po zodpovedaní a vyriešení všetkých otázok nás čakalo hodovanie. Aby to nebolo také jednoduché, žiaci hádali druhy ovocia podľa chuti so zaviazanými očami. Stredoveká hradná hostina mala úspech, nezostala ani omrvinka.  V máji sa tešíme na posledné stretnutie S knihou okolo Slovenska.

     • MŠ Planetárium

     • 3. 5. 2024
     • Dnes sme mali možnosť navštíviť sférické kino. Úchvatné vizuálne spracovanie, zábavné a odvážne postavy, ľahký, ale veľmi poučný dej, pútavé rozprávanie a dôležité environmentálne posolstvá zaviedli malých divákov do sveta fantázie a podporili hlboké pochopenie krehkej krásy našej planéty.

     • Exkurzia Bratislava

     • 3. 5. 2024
     • Dňa 5. apríla 2024 boli žiaci ôsmeho a deviateho ročníka na exkurzii v Národnej rade Slovenskej republiky. Po príchode do Bratislavy sme sa presunuli do areálu hradu a poprechádzali sa po hradných záhradách. Potom nás už čakala návšteva parlamentu, kde sa nás ujal výborný sprievodca Ľubomír Adamišin. Aj napriek dovolenkám poslancov sme sa stretli s bývalými ministrami: školstva – Jánom Horeckým  a spravodlivosti – Viliamom Karasom. Po krátkej debate s nimi sme mali možnosť diskutovať aj s europoslancami – Miriam Lexmann a Ivanom Štefancom, ktorí nám porozprávali ako to funguje v europarlamente. Keď sme sa už chystali na balkón rokovacej sály, stretli sme predsedu parlamentu Petra Pellegriniho, v súčasnosti už novozvoleného prezidenta SR. Prehodil s nami zopár viet a ochotne sa aj odfotil.

     • Beseda so spisovateľom Romanom Bratom

     • 19. 4. 2024
     • Dňa 17.4.2024 našu školu navštívil obľúbený slovenský spisovateľ Roman Brat. Stretnutie prebiehalo vo veľmi príjemnej atmosfére. Pán spisovateľ  priblížil deťom dôležité  momenty zo svojho života a zameral sa najmä na svoju tvorbu. Diela Romana Brata sú naozaj veľmi zaujímavé, vtipné, pútavé, ale i poučné. Mladším žiakom porozprával o knihách  Ja nechcem byť mimozemšťan  a novinke Stromkáči. Súčasťou besedy boli aj ukážky z jeho dramatickej tvorby Čo videli stromy a Rozprávky starého Inku. Starším žiakom predstavil knihy Tajné písmo a Štyria jazdci. Porozprával  nám aj o svojich pripravovaných knihách a o tom, čo plánuje v budúcnosti. Ochotne odpovedal na zvedavé otázky žiakov. V závere sa uskutočnila autogramiáda spojená s predajom kníh. Beseda bola hradená z rodičovských príspevkov. Naše poďakovanie patrí spisovateľovi Romanovi Bratovi za príjemne strávený čas.

     • Veľkonočné hľadanie vajíčok

     • 11. 4. 2024
     • Čas pred veľkonočnými prázdninami sme si na hodinách anglického jazyka spestrili deťmi obľúbenou aktivitou. Pre ročníky II.-IV. sme si pripravili „Easter egg hunt". Žiaci sa s veľkým elánom pustili do hľadania a super si zasúťažili.  V areáli školy sme žiakom poskrývali vajíčka, ktoré mali nájsť. V každom vajíčku sa ukrývala otázka alebo úloha. Po splnení úlohy získali sladké čokoládové vajíčko. Témy otázok boli spojené so slovnou zásobou o Veľkej noci a s učivom, ktoré v triede aktuálne preberáme. Dúfame, že o rok nám počasie bude opäť priať.

     • Veľkonočný turnaj vo vybíjanej

     • 11. 4. 2024
     • Priateľský športový zápas odohrali pred Veľkou nocou žiaci 1.-4. ročníka. Hralo sa vyraďovacím spôsobom každý s každým. Víťaz vyzval na zápas žiakov  vyššieho ročníka. Finále odohrali druháci a piataci. Hráči boli odmenení sladkosťou, ktorú získali za športové správanie. Víťazom blahoželáme. Športu zdar!

      Poradie umiestnenia:

      1. miesto – II. trieda

      2. miesto – IV. trieda

      3. miesto – III. trieda

      4. miesto – I. trieda

     • Zápis do 1. ročníka ZŠ

     • 18. 3. 2024
     • Z Á P I S     

      do  1.ročníka  ZŠ

      na školský rok 2024/2025

      bude  

      v utorok 09.04.2024

      v budove ZŠ – v I. triede na prízemí

      v čase od 13:30 do 17:00 h (dieťa v sprievode rodiča).

      Viac informácií nájdete TU: Zapis_do_1r_2024.pdf

     • S knihou okolo Slovenska – spisovateľ

     • 4. 4. 2024
     • Dnešné naše stretnutie sa nieslo v duchu finančnej gramotnosti. Ako efektívne pracovať s peniazmi sme sa naučili prostredníctvom ľudovej rozprávky O troch grošoch. Úvod patril rozprávkovým bytostiam. Svoje vedomosti o rozprávkach si overili pomocou rôznych predmetov, vďaka ktorým hádali ich názvy. Potom sme sa mohli vrhnúť do čitateľských aktivít. Po prečítaní textu sme si vyrobili vlastné groše. Svoje herecké nadanie ukázali dramatizáciou úryvku z textu. Záver už tradične patril tančeku na ľudovú nôtu. Tešíme sa na ďalšie stretnutie v apríli.

     • MŠ - Návšteva obecnej knižnice

     • 4. 4. 2024
     • Marec je mesiac kníh a my sme boli zvedaví na našu knižnicu a hlavne na knižky. V knižnici nás privítala Dominika Valentová a porozprávala nám ako to funguje v knižnici, ako si môžeme požičiavať knihy. Neskôr sme si mohli všetky knihy poprezerať, toľko veľa rozprávok pokope nemáme ani u nás v škôlke, preto sme odtiaľ odchádzali plný nadšenia.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne