• Technická olympiáda

     • 20. 10. 2021
     • Dňa 8.10. sa konalo školské kolo technickej olympiády. V kategórii A zvíťazila dvojica Simon Babčan a Samo Trabalík. V kategórii B zvíťazila Tamara Andelová, na 2. mieste sa umiestnila Karolína Hešková, na 3. mieste skončil Patrik Antal. Víťazi postupujú  do okresného kola. Blahoželáme.

     • Našu školu navštívili preventistky

     • 13. 10. 2021
     • V mesiacoch september a október 2021 navštívili našu školu preventistky z útvaru Krajského riaditeľstva PZ SR v Nitre.  Mgr. Čakajdová a Mgr. Matejová v jednotlivých triedach u žiakov 6. až 9. ročníka zaujímavou formou priblížili  tému prevencie sociálno- patologických javov. Daná tematika žiakov oslovila. Aktivity vykonávané počas stretnutí boli podnetné a zaujímavé. Účastníkov zaujali aktuálne informácie i  možnosť pýtať sa k danej téme.

      Naša škola ďakuje touto cestou za spoluprácu a odborné prezentovanie obom pracovníčkam  útvaru Krajského riaditeľstva PZ SR v Nitre. Tešíme sa na ďalšie akcie a stretnutia.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
    • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
    • www.zsgolianovo.eu
    • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
    • rozpočtová organizácia
    • 37865251
    • 2021649608
    • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
    • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
    • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
    • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
    • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne