• Do školy na bicykli - Jazdíme celý rok!

     • 20. 10. 2022
     • Do školy na bicykli - Jazdíme celý rok!

      Naša škola sa zapojila do celonárodnej školskej kampane Do školy na bicykli 2022. Preto milé žiačky a milí žiaci, vyrazte do školy na bicykli alebo kolobežke počas tejto kampane  v termíne od 17. októbra do 28. októbra 2022. Aj vašou účasťou môžete pomôcť škole získať nové stojany na bicykle a iné zaujímavé ceny.

      Vytvárajme spolu prostredie, v ktorom je cesta do školy bezpečná a zábavná.

     • MŠ návšteva v požiarnej zbrojnici

     • 20. 10. 2022
     • Dňa 7.10.2022 sme  boli v požiarnej zbrojnici, lebo sme boli veľmi zvedaví a chceli sme sa dozvedieť viac, keďže sme teraz ako trieda súčasťou tejto budovy. Deti boli plné očakávaní a s nadšením počúvali a sledovali pána Andrea Vereša, ktorý nám všetko porozprával a poukazoval. Najviac sa deti tešili na sirénu a majáky. 

     • Predchádzanie vzniku krízových situácií počas mimoriadnej situácie v dôsledku vojnových udalostí na Ukrajine

     • 20. 10. 2022
     • PREDCHÁDZANIE KRÍZOVÝM SITUÁCIAM VO VZŤAHU K OBČANOM UKRAJINY NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

      Projekt „Predchádzanie vzniku krízových situácií počas mimoriadnej situácie v dôsledku vojnových udalostí na Ukrajine“.

      PREDSTAVENIE PROJEKTU

      Dovoľujeme si vám predstaviť Projekt Odboru krízového manažmentu a bezpečnosti (OKMB) Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Garantom Projektu je riaditeľ OKMB Ing. Ján Hudák, PhD. Našou snahou je pomáhať vám BEZPLATNE pri krízovej situácii, konflikte alebo zvýšenom riziku, jeho vzniku s potenciálom prekročenia hranice bežného sporu*, pri ktorom je prítomné psychické, materiálne alebo fyzické ubližovanie, pričom je súčasťou konfliktu osoba odídenca z Ukrajiny. Opatrenia sa realizujú návštevou a komunikáciou so zamestnancami v mieste vzniku krízovej situácie a konzultáciami s odborníkmi v oblasti psychológie, sociálnej práce, supervízie, mediácie a špeciálnej pedagogiky. Projektový tím, naši odborníci, poskytnú pomoc a podporu v krízových situáciách, ktoré presahujú bežné konflikty.

      Pre viac informácií čítajte leták TU!

     • Jeseň v MŠ

     • 20. 10. 2022
     • Jeseň nám prináša rôzne farby a vône a my sme si ich takto v škôlke chceli priblížiť. 

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
    • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
    • www.zsgolianovo.eu
    • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
    • rozpočtová organizácia
    • 37865251
    • 2021649608
    • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
    • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
    • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
    • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
    • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne