• Objednávky

  Zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  21089 generátor ozónu 469,00 s DPH 24.09.2021 EVONA ELECTRONIC, spol.s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 28.09.2021 30.09.2021
  21088 tonery, kamera 388,00 s DPH 24.09.2021 Dood Electronics, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 28.09.2021 30.09.2021
  21087 drevená palet.ohrádka 147,31 s DPH 20.09.2021 SERVISBAL OBALY, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 23.09.2021 27.09.2021
  21086 roč.predplatné-CHIP 71,00 s DPH 10.09.2021 Magnet Press, Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 17.09.2021 20.09.2021
  21085 predplatné-šk.časopisy 93,60 s DPH 09.09.2021 ARES, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 17.09.2021 20.09.2021
  21084 školenie zamestnancov 840,00 s DPH 03.09.2021 Kardio prevencia, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 09.09.2021 13.09.2021
  21083 online seminár-šk.jedál. 69,00 s DPH 01.09.2021 Seminaria, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 09.09.2021 13.09.2021
  21082 Online seminár 45,00 s DPH 27.08.2021 JUDr. Danica Bedlovičová - vzdel.agentúra, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 30.08.2021 01.09.2021
  21081 webinár-online 106,80 s DPH 26.08.2021 Nakladateľstvo FORUM s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 30.08.2021 01.09.2021
  21080 servis kanaliz.systémov 180,00 s DPH 23.08.2021 Petr Mrázek bio enzym ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 30.08.2021 01.09.2021
  21079 učebnice pre žiakov 2.st. 857,90 s DPH 20.08.2021 Orbis Pictus Istropolitana ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 24.08.2021 01.09.2021
  21078 učebnice Project a PZ 783,00 s DPH 18.08.2021 preskoly.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 24.08.2021 01.09.2021
  21077 prac.zošity z mat.a fyz. 323,60 s DPH 17.08.2021 Raabe, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 24.08.2021 01.09.2021
  21076 revízie bleskozvodov 600,00 s DPH 16.08.2021 FEBOMONT, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 20.08.2021 01.09.2021
  21075 výroba a inštalácia skríň 460,00 s DPH 27.07.2021 Platan ACER s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 20.08.2021 20.08.2021
  21074 počítačové zostavy 2 845.00 s DPH 20.07.2021 Dood Electronics, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 27.07.2021 30.08.2021
  21073 videokurz pre MŠ 52,80 s DPH 20.07.2021 Nakladateľstvo FORUM s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 27.07.2021 28.07.2021
  21072 oprava strechy-telocvičňa 684,00 s DPH 13.07.2021 IZOLFOL, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 19.07.2021 19.07.2021
  21069 oprava kopírky 216,00 s DPH 12.07.2021 PreKo, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 19.07.2021 19.07.2021
  21070 čist.a dezinf.prostriedky 836,65 s DPH 12.07.2021 L+Š, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 19.07.2021 19.07.2021
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> zobrazené záznamy: 1-20/89
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne