• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra 1 platba za internet 150,00 s DPH FV58674 01.01.2018 Obecné siete, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 10.01.2018 24.05.2022
  Faktúra 1 bezpečnostná ochrana 18,25 s DPH 61803369 01.01.2019 Corado Soat, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 09.01.2019 24.05.2022
  Objednávka 1 odborný seminár 35,00 s DPH 16.01.2020 Kantorka, n.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 04.03.2020
  Faktúra 1 el.energia 421,91 s DPH 7210852550 14.01.2020 ZSE Energia,a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 17.01.2020 29.02.2020
  Zmluva 1 výplatný lístok na mobilný telefón s DPH 19.05.2020 Vema, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy 21.05.2020
  Faktúra 1 internet 150,00 s DPH 6992011 01.01.2017 Obecné siete, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 11.01.2017 24.05.2022
  Faktúra 1 optické pripojenie 1-3/23 150,00 s DPH 12114540 02.01.2023 Obecné siete, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 05.01.2023 01.02.2023
  Faktúra 1 optické pripojenie 1-3/24 150,00 s DPH 12400142 02.01.2024 Obecné siete, s.r.o. 05.01.2024 26.01.2024
  Faktúra 1 optické pripojenie 1-3/22 150,00 s DPH 12113118 03.01.2022 Obecné siete, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 03.01.2022 31.01.2022
  Faktúra 2 bezpečnostná ochrana 18,25 s DPH 61603374 01.01.2017 Corado Soat, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 11.01.2017 24.05.2022
  Objednávka 2 lyžiarsky výcvik žiaci 1 715.00 s DPH 08.01.2020 TJCX s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 29.01.2020 29.02.2020
  Faktúra 2 preplatok el.energia -21,30 s DPH 7210832317 01.01.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 13.01.2019 24.05.2022
  Faktúra 2 el.energia 313,72 s DPH 7210852551 14.01.2020 ZSE Energia,a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 17.01.2020 29.02.2020
  Faktúra 2 BOZP, PO 130,00 s DPH 3682017 05.01.2018 Mgr. Ivan Mihálik ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 10.01.2018 24.05.2022
  Faktúra 2 výkon zodpov.osoby 1/24 40,80 s DPH 2024041 02.01.2024 Osobnyudaj.sk-NR, s.r.o. 05.01.2024 26.01.2024
  Faktúra 2 výkon zodpovednej os.1/23 40,80 s DPH 2023043 02.01.2023 Osobnyudaj.sk-NR, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 05.01.2023 01.02.2023
  Zmluva 2 školské ovocie s DPH 04.06.2020 Plantex, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 05.06.2020
  Faktúra 2 bezpečnostná ochrana 20,99 s DPH 2020213883 03.01.2022 Corado Soat, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 03.01.2022 31.01.2022
  Faktúra 3 PO a BOZP 130,00 s DPH 3.22 04.01.2022 Mgr. Zuzana Maláriková ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 11.01.2022 31.01.2022
  Faktúra 3 telefonické poplatky 29,00 s DPH 8224022201 01.01.2019 Slovak Telekom ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 09.01.2019 24.05.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3267
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne