• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra 2 el.energia 313,72 s DPH 7210852551 14.01.2020 ZSE Energia,a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 17.01.2020 29.02.2020
  Faktúra 363 mlieko, maslo, tvaroh 222,24 s DPH 1900462 20.09.2019 Bofil,s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 04.10.2019 24.05.2022
  Faktúra 370 potraviny jedáleň 1 263,63 s DPH 20190008 30.09.2019 Peter DARNADI ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 15.10.2019 24.05.2022
  Faktúra 369 potraviny jedáleň 820,28 s DPH 234916146 30.09.2019 Inmedia, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 15.10.2019 24.05.2022
  Faktúra 367 zelenina jedáleň 109,66 s DPH 2019914898 23.09.2019 Chrien,s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 15.10.2019 24.05.2022
  Faktúra 366 zelenina jedáleň 59,00 s DPH 141004 30.09.2019 CS Fruit, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 15.10.2019 24.05.2022
  Faktúra 325 family and Friends 165,00 s DPH 190100785 30.09.2019 UniKnihy ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 11.09.2019 24.05.2022
  Faktúra 371 mlieko 197,67 s DPH 1900479 27.09.2019 Bofil,s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 04.10.2019 24.05.2022
  Faktúra 393 bravčové stehno 40,95 s DPH 19090280 26.09.2019 Bitúnok Mojmírovce ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 15.10.2019 24.05.2022
  Faktúra 339 orange poplatky 75,26 s DPH 245754254 16.09.2019 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 26.09.2019 24.05.2022
  Faktúra 338 fairland pupils boks 220,00 s DPH 19200574 19.09.2019 INFOA, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 26.09.2019 24.05.2022
  Faktúra 337 project explore 1 stu 275,00 s DPH VF191975 20.09.2019 Richard Šrobár- Littera ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 26.09.2019 24.05.2022
  Faktúra 336 kuliferdo 85,48 s DPH 900523823 24.09.2019 Slovenská pošta ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 26.09.2019 24.05.2022
  Faktúra 368 bravčové stehno, karé 160,22 s DPH 19090248 24.09.2019 Bitúnok Mojmírovce ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 15.10.1919 24.05.2022
  Faktúra 365 zelenina jedáleň 111,52 s DPH 140967 23.09.2019 CS Fruit, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 15.10.2019 24.05.2022
  Faktúra 364 morčacie prsia 123,60 s DPH 910009822 19.09.2019 HSH spoločnosť s ručením obmedzeným ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 15.10.2019 24.05.2022
  Faktúra 361 párky, šunka 91,98 s DPH 19090210 19.09.2019 Bitúnok Mojmírovce ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 26.09.2019 24.05.2022
  Faktúra 395 bravčové stehno 151,47 s DPH 19090324 01.10.2019 Bitúnok Mojmírovce ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 15.10.2019 24.05.2022
  Faktúra 353 zelenina jedáleň 57,46 s DPH 2019914467 16.09.2019 Chrien,s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 11.09.2019 24.05.2022
  Faktúra 352 bravčové stehno 168,30 s DPH 19090181 17.09.2019 Bitúnok Mojmírovce ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 18.09.2019 24.05.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2860
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne