• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra 81 (Bez popisu) 718,00 s DPH 181312467 24.04.2018 Stiefel Eurocart, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 30.04.2018 24.05.2022
  Objednávka 21050 202109367 270,00 s DPH 19.05.2021 Raabe, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.05.2021 21.05.2021
  Faktúra 180 202109367 270,00 s DPH 202109367 20.05.2021 Raabe, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.05.2021 04.07.2021
  Objednávka 23031 33-hod.kurz prvej pomoci 200,00 bez DPH 29.05.2023 Slovenský červený kríž ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 29.05.2023
  Faktúra 583 3D tlačiareň,kitronik 1 925,49 s DPH VF2-2106/2023 07.12.2023 RPishop.cz Michal Prenner 11.12.2023 22.12.2023
  Faktúra 83 BOZP 01-03/2021 90,00 s DPH 51/2021 08.04.2021 Mgr. Zuzana Maláriková ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 09.04.2021 02.05.2021
  Faktúra 378 BOZP 07-09/2019 130,00 s DPH 161/2019 30.09.2019 Mgr. Zuzana Maláriková ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 14.10.2019 24.05.2022
  Faktúra 427 BOZP 10/19 20,99 s DPH 61902834 31.10.2019 Corado Soat, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 11.11.2019 24.05.2022
  Faktúra 283 BOZP SRP 06/2019 20,99 s DPH 6190127 30.06.2019 Corado Soat, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 08.07.2019 24.05.2022
  Faktúra 4 BOZP a PO 130,00 s DPH 88/2018 01.01.2019 Mgr. Zuzana Maláriková ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 09.01.2019 24.05.2022
  Faktúra 125 BOZP a PO 130,00 s DPH 40/2019 31.03.2019 Mgr. Zuzana Maláriková ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 03.04.2019 24.05.2022
  Faktúra 151 BOZP a PO 01-03/22 130,00 s DPH 57/2022 06.04.2022 Mgr. Zuzana Maláriková ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 06.04.2022 30.04.2022
  Faktúra 129 BOZP poučenie 130,00 s DPH 412020 02.04.2020 Mgr. Zuzana Maláriková ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 02.04.2020 02.04.2020
  Faktúra 218 BOZP poučenie 90,00 s DPH 1052020 06.07.2020 Mgr. Zuzana Maláriková ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 08.07.2020 08.07.2020
  Faktúra 40 BOZP poučenie 130,00 s DPH 2342019 08.01.2020 Mgr. Zuzana Maláriková ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 09.01.2020 02.03.2020
  Faktúra 273 BOZP pre školy a školské 24,00 s DPH 21913318 27.06.2019 Raabe, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 08.07.2019 24.05.2022
  Faktúra 2 BOZP, PO 130,00 s DPH 3682017 05.01.2018 Mgr. Ivan Mihálik ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 10.01.2018 24.05.2022
  Faktúra 64 BOZP, PO 130,00 s DPH 1012018 01.04.2018 Mgr. Ivan Mihálik ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 09.04.2018 24.05.2022
  Faktúra 430 BOZP,PO 07-09/22 130,00 s DPH 1762022 05.10.2022 Mgr. Zuzana Maláriková ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 05.10.2022 31.10.2022
  Faktúra 530 BOZP,PO 10-12/22 130,00 s DPH 2362022 30.11.2022 Mgr. Zuzana Maláriková ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 30.11.2022 30.11.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3267
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne