Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 98 značenie na podlahu kruhy 51,45 s DPH 12.11.2020 3lobit s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 20.11.2020
Objednávka 56 klimatizačné zariadenia 4 550.40 s DPH 12.08.2020 ABG Klíma ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 14.08.2020
Faktúra 248 Projekt EDUCATE Slovakia 300,00 s DPH OF518126 13.11.2018 AIESEC in Nitra ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 19.11.2018
Faktúra 220 projekt Educate ANJ 240,00 s DPH 517033 06.11.2017 AIESEC in Nitra ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 30.11.2022
Faktúra 431 educate Slovakia 300,00 s DPH OF519082 06.11.2019 AIESEC in Nitra ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 06.11.2019
Objednávka 21045 učebnice 1-4 ročník 1 293.93 s DPH 14.05.2021 AITEC, S.R.O. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.05.2021
Faktúra 294 písanie a sloh.cvič. 4.r s DPH 1112100607 23.08.2021 AITEC, S.R.O. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.05.2021
Faktúra 293 učebnice a prac.zošity s DPH 1112100575 23.08.2021 AITEC, S.R.O. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.05.2021
Faktúra 176 učebnice 1-4 ročník 1 293,93 s DPH 121210275 14.05.2021 AITEC, S.R.O. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.05.2021
Faktúra 370 CD Prvouka,CD Šlabikár 32,40 s DPH 1212206763 08.09.2022 AITEC, S.R.O. 09.09.2022
Faktúra 212 učebnice pre I.st.ZŠ 1 316,37 s DPH 1212201020 09.05.2022 AITEC, S.R.O. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 09.05.2022
Faktúra 355 obrázkové karty a CD 136,80 s DPH 1212107579 30.09.2021 AITEC, S.R.O. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 30.09.2021
Faktúra 349 nákup učebníc pre I.st.ZŠ s DPH 1112201301 24.08.2022 AITEC, S.R.O. 10.05.2022
Faktúra 271 doprava Klasov- Nitra 120,00 s DPH OF20190128 21.05.2019 AKARA, s.r.o ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 11.07.2019
Faktúra 180 doprava osôb 120,00 s DPH 20190007 02.05.2019 AKARA, s.r.o ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 16.05.2019
Faktúra 66 knihy pre MŠ 121,96 s DPH 202203354 10.02.2022 ALBI, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 10.02.2022
Faktúra 318 vchodové dvere, montáž 2 376,00 s DPH 20220101 18.07.2022 ALL MONT, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 18.07.2022
Faktúra 396 dodanie,mont.plast.dverí 1 789,00 s DPH 20220183 22.09.2022 ALL MONT, s.r.o. 23.09.2022
Objednávka 21085 predplatné-šk.časopisy 93,60 s DPH 09.09.2021 ARES, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 17.09.2021
Faktúra 328 predplatné-šk.časopisy 93,60 s DPH 2122-1981 13.09.2021 ARES, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 17.09.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2553
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • zsgolianovo@zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne