Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 182022 GDPR spracovanie s DPH 19.10.2022 Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka
Zmluva 032022 aktualizačné vzdelávanie s DPH 12.04.2022 Edusteps ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
Zmluva 1 výplatný lístok na mobilný telefón s DPH 19.05.2020 Vema, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
Zmluva 3 dodatok k zmluve s DPH 16.07.2020 Komensky ,s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
Zmluva 4 dodávka mrazenej zeleniny a ryby s DPH 31.08.2020 Chrien , spol. r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
Zmluva 5 dodávka čerstvej zeleniny a ovocia s DPH 31.08.2020 CS-FRUIT s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
Zmluva 6 dodávka hydiny s DPH 01.09.2020 HSH s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
Zmluva 7 vývoz VŽP s DPH 31.08.2020 Bemia plus, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
Zmluva 7 elektronická komunikácia s DPH 10.09.2020 VM Telecom, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
Zmluva 1-2122 dodávatel mlieko a mliečnych výrobkov s DPH 01.09.2021 Bofil,s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
Zmluva 022022 dodatok k zmluve Komensky s DPH 05.04.2022 Komensky, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
Objednávka 1 odborný seminár 35,00 s DPH 16.01.2020 Kantorka, n.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková
Zmluva 012022 dodatok k zmluve SPP s DPH 19.01.2022 SPP, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
Zmluva 9-2122 dodávateľ sirupov- 100% podiel ovocnej zložky s DPH 30.08.2021 JUSPA s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
Zmluva 8-2122 dodávateľ zmiešaného tovaru s DPH 30.08.2021 Inmedia spol. s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
Zmluva 7-2122 dodávateľ hydiny s DPH 31.08.2021 HSH s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
Zmluva 6-2122 likvidácia kuchynského odpadu s DPH 31.08.2021 BEMIA plus,s.r.o ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
Zmluva 5-2122 vyraďovanie dokumentácie z archívu 900,00 s DPH 30.08.2021 Mgr. Martin Baláž ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
Zmluva 4-2122 dodávateľ školského ovocia a štiav s DPH 31.08.2021 Plantex, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
Zmluva 3-2122 dodávateľ mrazených výrobkov a rýb s DPH 27.08.2021 Chrien,s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2553
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • zsgolianovo@zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne