• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva 142023 dodávka zeleniny a ovocia s DPH 04.09.2023 CS-Fruit spol.s r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka 04.09.2023
  Zmluva 142022 zmiešaný tovar s DPH 27.09.2022 Inmedia spol. s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy 28.09.2022
  Zmluva 062022 telekomunikačné služby s DPH 25.08.2022 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy 26.08.2022
  Zmluva 072022 mrazená zelenina, ryby,kompóty s DPH 30.08.2022 Chrien,s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy 31.08.2022
  Zmluva 082022 školské mlieko s DPH 31.08.2022 Rajo s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy 02.09.2022
  Zmluva 092022 dodávka zeleniny a ovocia s DPH 02.09.2022 CS-Fruit spol.s r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy 02.09.2022
  Zmluva 102022 dodávka zmiešaného tovaru a pečiva s DPH 02.09.2022 Peda SK s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy 02.09.2022
  Zmluva 112022 mlieko a mliečne výrobky s DPH 02.09.2022 Bofil,s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy 05.09.2022
  Zmluva 122022 bravčové a hovädzie mäso a mäsové výrobky s DPH 06.09.2022 Refka s.r.o, Bitúnok Mojmírovce ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy 07.09.2022
  Zmluva 132022 dodávka hydinového mäsa a hydinových výrobkov s DPH 13.09.2022 HSH s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy 14.09.2022
  Zmluva 152022 zmluva o pripojení odberného el. zariadenia s DPH 29.09.2022 Západoslovenská distribučná, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy 30.09.2022
  Zmluva 042022 likvidácia kuchynského odpadu s DPH 11.07.2022 Bemia plus, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy 14.07.2022
  Zmluva 162022 zmluva o pripojení odberného el. zariadenia s DPH 14.10.2022 Západoslovenská distribučná, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy 14.10.2022
  Zmluva 172022 škola v prírode s DPH 14.10.2022 Wachumba ck, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy 17.10.2022
  Zmluva 182022 GDPR spracovanie s DPH 19.10.2022 Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy 24.10.2022
  Zmluva 012023 spolupráca na projekte Online Educate Slovakia s DPH 17.01.2023 AIESEC Slovensko ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka 17.01.2023
  Zmluva 022023 kolektívna zmluva 2023 s DPH 23.01.2023 Mgr. Adrián Války, predseda ZO OZ PŠaV ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka 27.01.2023
  Zmluva 032023 zmluva o nájme telocvične 01/2023 s DPH 03.03.2023 Tomáš Áč Tomáš Áč PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka 03.03.2023
  Zmluva 042023 zmluva o nájme telocvične 02/2023 s DPH 02.03.2023 Oľga Pénzešová Oľga Pénzešová PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka 03.03.2023
  Zmluva 052023 zmluva o vykonaní pedagogickej praxe s DPH 30.03.2023 UKF v Nitre ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka 01.04.2023
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2860
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne