Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 182022 GDPR spracovanie s DPH 19.10.2022 Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka
Zmluva 042022 likvidácia kuchynského odpadu s DPH 11.07.2022 Bemia plus, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golainovo 60, 95108 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
Zmluva 7-2122 dodávateľ hydiny s DPH 31.08.2021 HSH s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
Zmluva 8-2122 dodávateľ zmiešaného tovaru s DPH 30.08.2021 Inmedia spol. s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
Zmluva 9-2122 dodávateľ sirupov- 100% podiel ovocnej zložky s DPH 30.08.2021 JUSPA s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
Zmluva 1 výplatný lístok na mobilný telefón s DPH 19.05.2020 Vema, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
Faktúra 318 jedálne kupóny s DPH 119090480 05.09.2019 UP Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 04.09.2019
Faktúra 483 prístup virtuálna kniž. s DPH 70661881 02.12.2021 Komensky, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 26.11.2021
Faktúra 32 stravné poukážky s DPH 658220162 15.02.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 13.02.2018
Faktúra 209 audit meteo zariadenia s DPH 518500125 03.09.2018 Slov.legálna metrológia, n.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 05.10.2018
Faktúra 37 prac.zošity pre žiakov 1r s DPH 1800400168 21.02.2018 Orbis Pictus Istropolitana ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 19.02.2018
Zmluva 2 školské ovocie s DPH 04.06.2020 Plantex, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková vedúca ŠJ
Zmluva 11-2122 bravčové a hovädzie mäso a výrobky s DPH 30.08.2021 Refka, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golainovo 60, 95108 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
Zmluva 10-2122 zmiešaný tovar s DPH 30.08.2021 Peda SK s.r.o ZŠ s MŠ, Golainovo 60, 95108 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
Zmluva 4-2122 dodávateľ školského ovocia a štiav s DPH 31.08.2021 Plantex, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
Zmluva 072022 mrazená zelenina, ryby,kompóty s DPH 30.08.2022 Chrien,s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka
Zmluva 082022 školské mlieko s DPH 31.08.2022 Rajo s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka
Zmluva 092022 dodávka zeleniny a ovocia s DPH 02.09.2022 CS-Fruit spol.s r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka
Zmluva 102022 dodávka zmiešaného tovaru a pečiva s DPH 02.09.2022 Peda SK s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka
Zmluva 112022 mlieko a mliečne výrobky s DPH 02.09.2022 Bofil,s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2553
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • zsgolianovo@zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne