• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva 042023-01 Dohoda č.1 k zmluve 02/2023 zmluva o nájme telocvične s DPH 28.04.2023 Oľga Pénzešová Oľga Pénzešová PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka 02.05.2023
  Zmluva 042023 zmluva o nájme telocvične 02/2023 s DPH 02.03.2023 Oľga Pénzešová Oľga Pénzešová PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka 03.03.2023
  Zmluva 032023 zmluva o nájme telocvične 01/2023 s DPH 03.03.2023 Tomáš Áč Tomáš Áč PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka 03.03.2023
  Faktúra 150 kovový nábytok do dielne s DPH 17008 02.08.2017 Marek Horváth Rudeta SK ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.09.2023 24.05.2022
  Faktúra 144 odvoz kuchyn.odpadu 33,60 s DPH 20171289 25.07.2017 Bemia plus, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.09.2023 24.05.2022
  Faktúra 145 staveb.práce interiéru ZŠ 6 996,00 s DPH 72017 26.07.2017 Patrik Kováčik ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.09.2023 24.05.2022
  Faktúra 146 maliarske práce jedáleň 735,00 s DPH 82017 26.07.2017 Patrik Kováčik ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.09.2023 24.05.2022
  Faktúra 147 roč.prístup rozvrhy 2018 63,00 s DPH 9170002786 27.07.2017 ASC, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.09.2023 24.05.2022
  Faktúra 148 bezpečnostná ochrana 18,25 s DPH 61701939 01.08.2017 Corado Soat, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.09.2023 24.05.2022
  Faktúra 149 platba za plyn 1 200,00 s DPH 7185680898 01.08.2017 SPP, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.09.2023 24.05.2022
  Faktúra 151 elektrina MŠ III.tr. 48,66 s DPH 7459194207 01.08.2017 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.09.2023 24.05.2022
  Faktúra 142 doplnenie kamerov.systému 5 016,42 s DPH 6170261 18.07.2017 Corado Elektrik, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.09.2023 24.05.2022
  Faktúra 152 platba za vodné 58,33 s DPH 8760083099 07.08.2017 ZVS, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.09.2023 24.05.2022
  Faktúra 153 platba za elektrinu ZŠ 157,03 s DPH 7370012738 08.08.2017 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.09.2023 24.05.2022
  Faktúra 154 elektrina MŠ a ŠJ 115,31 s DPH 7290023129 08.08.2017 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.09.2023 24.05.2022
  Faktúra 155 mat. na servis počítačov, 438,00 s DPH 1700020 09.08.2017 Dood Electronics, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.09.2023 24.05.2022
  Faktúra 156 školské tlačivá s DPH 2172206690 09.08.2017 Ševt, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.09.2023 24.05.2022
  Faktúra 157 pevná linka 29,00 s DPH 5798914104 09.08.2017 Slovak Telekom ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.09.2023 24.05.2022
  Faktúra 158 čist.prostr. do umývačky 48,00 s DPH 21700643 10.08.2017 RM Gastro Jaz, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.09.2023 24.05.2022
  Faktúra 159 telefonické služby 3,24 s DPH 1169995071 15.08.2017 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.09.2023 24.05.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2860
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne