• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra 1 internet 150,00 s DPH 6992011 01.01.2017 Obecné siete, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 11.01.2017 24.05.2022
  Faktúra 15 preplatok za plyn 1 683,30 s DPH 7438247759 01.01.2017 SPP, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.01.2017 24.05.2022
  Faktúra 2 bezpečnostná ochrana 18,25 s DPH 61603374 01.01.2017 Corado Soat, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 11.01.2017 24.05.2022
  Faktúra 3 BOZP,PO a PZS 130,00 s DPH 3532016 01.01.2017 Mgr. Ivan Mihálik ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 11.01.2017 24.05.2022
  Faktúra 4 pevná linka 29,24 s DPH 1792107870 01.01.2017 Slovak Telekom ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 11.01.2017 24.05.2022
  Faktúra 6 platba za elektrinu 260,96 s DPH 7160893464 01.01.2017 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 16.01.2017 24.05.2022
  Faktúra 7 platba za elektrinu 353,27 s DPH 7220747522 01.01.2017 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 16.01.2017 24.05.2022
  Faktúra 8 preplatok za elektrinu 7,07 s DPH 7121214814 01.01.2017 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 18.01.2017 24.05.2022
  Faktúra 9 školské ovocie 228,24 s DPH 201601658 01.01.2017 Plantex, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 16.01.2017 24.05.2022
  Faktúra 10 platba za vodné 119,26 s DPH 8660110576 01.01.2017 ZVS, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 16.01.2017 24.05.2022
  Faktúra 14 platba za plyn 964,00 s DPH 7273724331 01.01.2017 SPP, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.01.2017 24.05.2022
  Faktúra 5 licencia PaM 477,84 s DPH 720170293 05.01.2017 Vema,s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 11.01.2017 24.05.2022
  Faktúra 12 platba za elektrinu 47,99 s DPH 7468894030 05.01.2017 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 16.01.2017 24.05.2022
  Faktúra 11 platba za mobil 40,50 s DPH 3411818071 07.01.2017 Slovak Telekom ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 16.01.2017 24.05.2022
  Faktúra 13 telefonické služby 3,24 s DPH 1149632884 13.01.2017 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.01.2017 24.05.2022
  Faktúra 17 platba za za mobil 44,98 s DPH 245754254 16.01.2017 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.01.2017 24.05.2022
  Faktúra 16 predplatné zákonov 27,60 s DPH 52573780 23.01.2017 Poradca, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 11.01.2017 24.05.2022
  Faktúra 22 platba za elektrinu MŠ 47,99 s DPH 7449451329 01.02.2017 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 09.02.2017 24.05.2022
  Faktúra 25 platba za elektrinu 275,87 s DPH 7102619907 01.02.2017 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 09.02.2017 24.05.2022
  Faktúra 29 platba za vodu 92,40 s DPH 8760018169 01.02.2017 ZVS, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 16.02.2017 24.05.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3267
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne