• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra 219 mlieko, jogurt 72,26 s DPH 1900313 24.05.2019 Bofil,s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 31.05.2019 24.05.2022
  Faktúra 107 bezpečnostná ochrana 18,25 s DPH 61701363 01.06.2017 Corado Soat, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 05.06.2017 24.05.2022
  Faktúra 100 stavebné práce ZŠ 3 000,00 s DPH 62017 29.05.2017 Patrik Kováčik ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 30.05.2017 24.05.2022
  Faktúra 101 ročný poplatok tablety 25,20 s DPH 121701493 29.05.2017 Datalan, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 30.05.2017 24.05.2022
  Faktúra 102 magnet.tabuľa a vozík 360,96 s DPH 372406692 29.05.2017 Manutan Slovakia,s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 31.05.2017 24.05.2022
  Faktúra 103 poistenie majetku 88,19 s DPH 4419004165 31.05.2017 Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 31.05.2017 24.05.2022
  Faktúra 104 čistenie dymovodov 67,00 s DPH 572017 01.06.2017 Straka-Kominárstvo ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 05.06.2017 24.05.2022
  Faktúra 105 platba za plyn 1 200,00 s DPH 7193987010 01.06.2017 SPP, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 05.06.2017 24.05.2022
  Faktúra 106 doúčtovanie licencie účt. 78,00 s DPH 170100361 01.06.2017 Remek, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 05.06.2017 24.05.2022
  Faktúra 108 nákup kuchyn.potrieb 137,44 s DPH 21700463 06.06.2017 RM Gastro Jaz, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 09.06.2017 24.05.2022
  Faktúra 98 poplatok za seminár 170,00 s DPH 162 02.05.2017 Združenie základných škôl Slovenska ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 20.03.2017 24.05.2022
  Faktúra 109 roč. prístup rozvrh 17/18 159,00 s DPH 9170002004 06.06.2017 ASC, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 09.06.2017 24.05.2022
  Faktúra 110 platba za elektrinu MŠ 48,66 s DPH 7469005005 01.06.2017 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 09.06.2017 24.05.2022
  Faktúra 111 platba za telefón 36,41 s DPH 8796948234 01.06.2017 Slovak Telekom ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 09.06.2017 24.05.2022
  Faktúra 112 platba za elektrinu MŠ+ŠJ 333,54 s DPH 7102688206 01.06.2017 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 09.06.2017 24.05.2022
  Faktúra 113 platba za vodné 138,70 s DPH 8760070157 01.06.2017 ZVS, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 09.06.2017 24.05.2022
  Faktúra 114 telefonické služby 3,30 s DPH 1163907052 14.06.2017 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.06.2017 24.05.2022
  Faktúra 115 kriedy do tried 198,00 s DPH 17100263 15.06.2017 Meggy, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.06.2017 24.05.2022
  Faktúra 116 platba za mobil MŠ 40,50 s DPH 3416686239 07.06.2017 Slovak Telekom ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.06.2017 24.05.2022
  Faktúra 99 odvoz kuchyn.odpadu 33,12 s DPH 20170752 25.05.2017 Bemia plus, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 30.05.2017 24.05.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2860
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne