• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra 413 mlieko, maslo, jogurt 169,20 s DPH 1900543 18.10.2019 Bofil,s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.10.2019 24.05.2022
  Faktúra 100 pomôcky pre predškolákov 86,00 s DPH 1352018 17.05.2018 KIBO SPORT Mgr. Katarína Bočková ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 22.05.2018 24.05.2022
  Faktúra 91 platba za elektrinu MŠ,ŠJ 334,94 s DPH 7131239270 01.05.2018 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 15.05.2018 24.05.2022
  Faktúra 92 školské ovocie 27,78 s DPH 201850549 11.05.2018 Plantex, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 17.05.2018 24.05.2022
  Faktúra 93 telefonické služby 3,77 s DPH 1192335360 14.05.2018 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 15.05.2018 24.05.2022
  Faktúra 94 usb kľúče, pamäť, kábel 780,00 s DPH 1800007 15.05.2018 Dood Electronics, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 15.05.2018 24.05.2022
  Faktúra 95 knihy pre predškolákov 130,00 s DPH 2018138 15.05.2018 Mgr. Edita Karabová ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 15.05.2018 24.05.2022
  Faktúra 96 predplatné právny kurier 119,00 s DPH 21810016 11.05.2018 Raabe, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 22.05.2018 24.05.2022
  Faktúra 97 platba za vodné 102,41 s DPH 8860034828 01.05.2018 ZVS, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 17.05.2018 24.05.2022
  Faktúra 98 poplatok za konferenciu 160,00 s DPH 246 14.05.2018 Združenie základných škôl Slovenska ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 05.04.2018 24.05.2022
  Faktúra 99 učeb.pomôcky, mat.na výt. 941,80 s DPH 1342018 17.05.2018 KIBO SPORT Mgr. Katarína Bočková ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 22.05.2018 24.05.2022
  Faktúra 101 poplatok za odb.seminár 30,00 s DPH 20180538-02 17.05.2018 Inštitút celoživotného vzdelávania ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 03.05.2018 24.05.2022
  Faktúra 89 predplatné Zákony 2018 s DPH 52576934 23.05.2018 Poradca, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 30.04.2018 24.05.2022
  Faktúra 102 odvoz kuchyn.odpadu 48,72 s DPH 20180742 02.05.2018 Bemia plus, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 22.05.2018 24.05.2022
  Faktúra 103 učeb.pomôcky z biológie 490,00 s DPH 181312653 22.05.2018 Stiefel Eurocart, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 22.05.2018 24.05.2022
  Faktúra 104 platba za mobil 68,98 s DPH 5455842679 16.05.2018 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 22.05.2018 24.05.2022
  Faktúra 105 nákup tonerov 1 015,20 s DPH 20180161 21.05.2018 Prima servis - Ján Blaho ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 22.05.2018 24.05.2022
  Faktúra 106 servis kopírky 199,92 s DPH 20180167 23.05.2018 Prima servis - Ján Blaho ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 28.05.2018 24.05.2022
  Faktúra 107 servis kopírky 50,40 s DPH 20180165 23.05.2018 Prima servis - Ján Blaho ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 28.05.2018 24.05.2022
  Faktúra 108 manažment tabletov 25,20 s DPH 121801685 29.05.2018 Datalan, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 31.05.2018 24.05.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3267
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne